Luontoalueiden merkitys on kasvanut entisestään koronakriisin ja poikkeusolojen myötä. On upeaa että helsinkiläiset ovat löytäneet lähiluonnon ja nauttineet sen tarjoamasta rauhasta ja virkistysmahdollisuuksista aiempaa enemmän. Suuntaan itse useimmin lähiluontoon Mustikkamaalle, keskuspuistoon sekä iltarasteille Paloheinään ja Pirkkolaan. Kun kaikki muu oli kiinni, ovi luontoon oli auki.

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa elämyksiä, joista jokaisen on saatava nauttia. On tärkeää taata jokaiselle helsinkiläiselle pääsy lähimetsään ja tehdä luonnosta saavutettava huolehtimalla esteettömistä reiteistä ja sujuvasta pääsystä luontokohteiden ääreen kaikkialla kaupungissa. Jokaisella on tulevaisuudessakin oltava mahdollisuus liikkua luonnossa. Tämä varmistetaan suojelemalla arvokkaita metsiä, luotoja ja soita.

Me vihreät olemme tehneet tällä valtuustokaudella paljon töitä luonnon suojelemiseksi. Uusimpia luonnonsuojelualueita ovat Kallahden matalikon luonnonsuojelualue ja Korkeasaarenluoto, jolla pesii monia uhanalaisia lintulajeja. Haltialanmetsästä on tulossa Helsingin suurin luonnonsuojelualue. Maununnevan soisella luonnonsuojelualueella pääsee kävelemään pitkospuilla kauniissa suomaisemissa. Haluamme, että Helsingin luonnonsuojeluohjelman toteutusta jatketaan kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti.

Vaikka luonto on avoin ja jokaisella on oikeus nauttia luonnossa oleilusta, on muistettava, että luonnolla on arvo myös itsessään. Ihmisten lisäksi Helsinki on useiden uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien kotipaikka. Lisäämällä niittyjä turvaamme luonnon monimuotoisuutta ja suojelemme uhanalaisia pölyttäjiä. Suojelemalla luotoja annamme pesimärauhan uhanalaisille linnuille. Luonnon virkistyskäytön ja luontoarvojen kesken on löydettävä sopiva tasapaino.

Suomen luonnon päivänä on tärkeää juhlia myös kaupunkiluontoa. Kaupunkipuut ja niityt luovat viihtyisää kaupunkia, mutta toimivat myös hyödyksi hiilinieluina, varjostajina ja pölyttäjien ravintona. Me vihreät olemmekin esittäneet, että Helsinkiin istutetaan 100 000 uutta kaupunkipuuta. Lisäksi puistoista ja viheralueista on kehitettävä entistä viihtyisempiä.

Helsingin luonne merenrantakaupunkina määrittää luontoamme: rannat ja saaret toimivat virkistyskohteina ja kasvien ja eläinten kotina. Haluamme kehittää merellistä Helsinkiä edelleen avaamalla uusia saaria vierailijoille ja parantamalla yhteyksiä niihin. Saaristoa on kuitenkin kehitettävä kestävästi ja saavutettavasti. Vartiosaaren haluamme säilyttää arvokkaana ja helsinkiläisille avoimena virkitysalueena.

Epävarmoina aikoina yksi asia on varma: luonto on aina auki.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja