“Emme voi kulkea kriisistä kriisiin. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen uhkaavat meitä edelleen, ja meidän on tehtävä kaikkemme niiden torjumiseksi. Helsingin kunnianhimoisen päästövähennysohjelman toimeenpanoa täytyy vauhdittaa entisestään. Tarvitsemme ratkaisuja hiilen korvaamiseksi lämmöntuotannossa. Vihreä jälleenrakennus on tie koronakriisistä ulos.”

Vihreiden ryhmäpuheen vuoden 2021 talousarvion lähetekeskustelun yhteydessä piti ryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen.

Lue koko ryhmäpuhe alta.

***

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvä valtuusto.

Tänä keväänä kaikki mullistui hyvin nopeasti. Näkymätön virus kriisiytti yhteiskunnan. Muistan hetken maaliskuulta, jolloin istuin anestesiaklinikan viimeisessä yhteiskokoontumisessa ja kävimme lävitse ennusteita potilasmääristä. Oli selvää, että tällä viruksella oli poikkeuksellinen kyky viedä ihmisiä sairaalaan ja heistä vielä merkittävän osan tehohoitoon asti. Maailmalta kuului, että hengityskonehoito veisi pahimmillaan viikkoja.Yhteiskunnan täytyisi sulkeutua, jotta terveydenhuolto kestäisi. Kiireetön hoito täytyisi ajaa alas, jotta voimavarat riittäisivät.

Erityisen voimakkaasti kriisi on tuntunut Helsingissä. Epidemian kiihtyessä Helsingissä potilaita virtasi sairaalaan, jokainen infektio-oireinen oli koronaepäily, testitulosten saaminen vei aikaa ja teho-osastot täyttyivät. Hoivakodeissa virus on ollut kaikista vaarallisin ja kevät valtavan raskas.

Kiitos terveydenhuollon henkilöstölle, yhteiskunnan kriittisillä aloilla työskenteleville sekä rajoitustoimia noudattaneille kaupunkilaisille. Olemme nyt toipumisen tiellä.

Arvoisa puheenjohjaja

Emme voi kulkea kriisistä kriisiin. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen uhkaavat meitä edelleen, ja meidän on tehtävä kaikkemme niiden torjumiseksi. Helsingin kunnianhimoisen päästövähennysohjelman toimeenpanoa täytyy vauhdittaa entisestään. Tarvitsemme ratkaisuja hiilen korvaamiseksi lämmöntuotannossa. Vihreä jälleenrakennus on tie koronakriisistä ulos.

Kriisikuukausina lähiluonnon merkitys ihmisille on kasvanut entisestään. Metsät ja viheralueet ovat tarjonneet arvokkaan ja turvallisen hengähdystauon. Luonnonsuojeluohjelmaamme on jatkettava ja viheralueisiimme on panostettava myös tulevan vuoden talousarviossa.

Kriisi on iskenyt voimallisesti Helsingin talouteen. Helsingin palveluvaltainen yrityskenttä on kärsinyt kriisissä ja moni on joutunut lomautetuksi tai työttömäksi. Matkailuala toipuu hitaimmin. Kaikkein tärkeintä taantuman hoitoa on epidemian hyvä hallinta. Meidän on palautettava kaupunkilaisten luottamus – työpaikolle, kouluihin ja palveluihin on turvallista mennä ja joukkoliikenteessä on turvallista matkustaa kunhan turvaväleistä ja käsihygieniasta pidetään kiinni. Helsingin on oltava edelläkävijä kaupungin turvallisessa avautumisessa – vapautetaan katutilaa kesällä ihmisten käyttöön ja jatketaan tehokasta testausta ja jäljitystä. Meidän on myös tuettava ahdingossa olevan kulttuurialan toipumista kriisistä.

Helsingin talous on onneksi ollut vakaalla pohjalla. Olemme valtavan laman kynnyksellä ja vastuullista taloudenpitoa on jatkettava. Helsingin vetovoimaisuus on vahvuutemme ja kaupungin kasvun edellytykset on edelleen turvattava. Meidän on investoitava raiteisiin, kävely- ja pyöräteihin sekä kouluihin ja päiväkoteihin. Sujuvan asuntotuotannon edellytykset on turvattava. Ydinkeskustan vetovoimaisuuden ja kävelykeskustan edistäminen seisovat edelleen odottamassa kaupunginhallituksen käsittelyä  – ne on saatava liikkeelle. Jo tänä kesänä olisi erityisen tärkeää saada ketterästi kokeiltua kävelykatuja. Pormestarin esitys vain yhdestä kävelykadusta Kaivopuistossa ei ole riittävä. Keskustatilaa on vapautettava ihmisille. Pohjois-Esplanadi olisi voitu hyvin sulkea koko kesäksi – siellä myös eniten ihmisiä liikkumassa.

Arvoisa puheenjohtaja

Koronakriisi uhkaa syventää eriarvoisuutta. Lasten kouluun paluu keväällä oli tärkeä osa palautumista. Syksyllä ja ensi vuonna moni lapsi ja nuori tarvitsee entistä enemmän tukea oppimiseen. Kriisi ja taantuma eivät saa johtaa oppimiserojen kasvuun. Oppilashuollon resurssit on turvattava ja tarveperusteista lisärahaa on kasvatettava. Perheet eivät saa jäädä enää yksin – ennaltaehkäisevien palvelujen on oltava kaikkien saatavilla.

Viimeisten kuukausien aikana on syntynyt hoitovajetta perusterveydenhuoltoon ja HUS:n erikoissairaanhoitoon. Syöpiä on voinut jäädä diagnosoimatta ja pitkäaikaissairauksien seuranta on heikentynyt. Syksyllä ja ensi vuonna on kirittävä hoitovajetta kiinni sekä samaan aikaan ylläpidettävä valmiutta koronapotilaiden hoitoon.

Mielenterveysongelmat ovat olleet kasvussa jo ennen koronakriisiä. Eristäytyminen ja huoli toimeentulosta ovat kärjistäneet monen tilannetta. Toimivat mielenterveyspalvelut ovat oleellinen osa kriisistä palautumista eikä niistä pidä tinkiä. Keskusteluapuun ja lyhytterapiaan on päästävä sujuvasti heti perusterveydenhuollossa.

Pandemia on osoittanut, että kaupungin täytyy pystyä vastaamaan yhtäkkisiin valtaviin muutoksiin. Ilmastokriisi voi muuttaa elämäämme monin tavoin. Meidän on huolehdittava kaupungin kyvystä sopeutua mullistuksiin.

Nyt kesäkuun alussa Helsinki on todella herännyt eloon. Epidemian tilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta tulevaisuus vielä tuntematon. Helsinki toipuu tästä terveyden ja talouden kriisistä, mutta se vie aikaa. Vihreä jälleenrakennus ja toimet eriarvoisuuden vähentämiseksi ovat kaupungin palautumisen ytimessä.