Helsingin Vihreiden yleiskokous päätti joulukuussa 2019 toimintasuunnitelman yhteydessä, että Heviin rekrytoidaan kolmas työntekijä. Tämän ovat mahdollistaneet vaalivoittojen myötä kasvaneet resurssimme.

Rekrytointia varten hallitus on tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden kanssa päivittänyt nykyisten työntekijöiden Anna Hyödynmaan ja Emma Mikkilän toimenkuvia vastaamaan paremmin kolmen työntekijän organisaatiota. Uudistuksella on haluttu vahvistaa erityisesti Helsingin Vihreiden poliittista suunnittelua ja viestintää sekä järjestöille annettavaa tukea. Lisäksi viime vuosina puheenjohtaja on toiminut koko Hevin henkilöstön esihenkilönä, ja muutoksen myötä esihenkilötehtävät siirtyvät toiminnanjohtajan vastuulle.

Uudet toimenkuvat ja tehtävänimikkeet astuvat voimaan kolmannen työntekijän aloittaessa, todennäköisesti elokuussa.

Anna Hyödynmaan toimenkuva muuttuu politiikan ja viestinnän asiantuntijaksi. Anna vastaa jatkossakin viestinnästä sekä toimii vihreän valtuustoryhmän sihteerinä. Lisäksi hänen vastuullaan on poliittisesta suunnittelu, johon panostetaan aiempaa enemmän. Emma Mikkilän toimenkuva muuttuu toiminnanjohtaja-kampanjapäälliköksi. Hänen vastuullaan on jatkossakin vaalikampanjoiden koordinointi, ja lisäksi hän vastaa Hevin hallinnosta ja taloudesta sekä esihenkilötehtävistä. Uusi järjestöasiantuntija puolestaan vastaa Hevin jäsenjärjestöjen tuesta ja Hevin tapahtumista sekä vaalivuosina toteuttaa vaaleja yhdessä muun tiimin kanssa. Alla olevassa työnhakuilmoituksessa kerrotaan tehtävästä laajemmin.

“Olen iloinen, että asiantuntevat ja upeat työntekijämme haluavat kehittyä työssään ja ottaa uusia vastuita. Uudistuksen myötä saamme lisättyä Helsingin Vihreiden mahdollisuuksia tehdä entistä parempaa kaupunkipolitiikkaa, viestintää ja vapaaehtoistoimintaa. Olen todella ylpeä siitä, että meillä on kaksi niin rautaista osaajaa tiimissämme, ja että pääsemme palkkaamaan vielä yhden työntekijän lisää”, sanoo Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hanna Hannus.

HAE HELSINGIN VIHREIDEN JÄRJESTÖASIANTUNTIJAKSI!

Tule tekemään kanssamme vihreämpää Helsinkiä! Helsingin Vihreät etsii uutta työntekijää työskentelemään yhdistysten, vaalien ja tapahtumien parissa

8.5.2020

Oletko idearikas, vaaleista ja tapahtumista innostuva tekijätyyppi? Haluatko päästä kehittämään vihreää yhteisöä? Motivoidutko työstä paremman maailman eteen? Tule tekemään kanssamme vihreämpää Helsinkiä!

Helsingin Vihreät hakee nyt järjestöasiantuntijaa vastaamaan Helsingin Vihreiden jäsenjärjestöjen tukemisesta ja Helsingin Vihreiden omien tapahtumien koordinoinnista ja tuottamisesta sekä lisäksi toteuttamaan vaalikampanjoita. Järjestöjen tukeminen pitää sisällään muun muassa vapaaehtoisten tukemista ja koulutusten järjestämistä.

Kevään 2021 kuntavaalien eteen tehtävä työ on keskeinen osa tehtävää. Tehtävänkuvaa voidaan täydentää rekrytoitavan henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaan esimerkiksi viestinnän ja hallinnon tehtävillä. Tehtävä on uusi, ja sen yhteydessä on järjestelty uudelleen Helsingin Vihreiden nykyisten työntekijöiden toimenkuvia.

Työhön kuuluu jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä ja mahdollisesti Vihreiden tilaisuuksiin ja koulutuksiin osallistumisia myös Helsingin ulkopuolella. Työtä tehdään kolmihenkisessä tiimissä yhteistyössä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Työpaikka sijaitsee Helsingissä Vihreiden puoluetoimistolla.

Edellytämme järjestöasiantuntijalta:

– soveltuvaa kokemusta esimerkiksi yhdistys- tai vapaaehtoistoiminnan, projektinhallinnan, tapahtumatuotannon tai vaalityön parista
– soveltuvaa koulutusta
– yhteistyökykyä ja intoa työskennellä vihreiden yhdistysten ja ehdokkaiden kanssa
– paineensietokykyä, organisointitaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja
– mahdollisuutta työskennellä toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin
– vihreää arvomaailmaa

– eduksi katsotaan ruotsin kielen taito.

Työ alkaa elokuussa 2020 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on aluksi määräaikainen kesään 2021 saakka, minkä jälkeen tarkistetaan onko se mahdollista vakinaistaa.

Järjestöasiantuntijan palkka on 3 093,66 e / kk sekä mahdolliset kokemuslisät Vihreän liiton palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tarjoamme näköalapaikan vihreään politiikkaan sekä kannustavan ja iloisen työyhteisön, jossa on mahdollisuus kehittyä ja oppia uutta.

Hakemus ja ansioluettelo pyydetään lähettämään pdf-tiedostoina sunnuntaihin 24.5.2020 mennessä osoitteella hevi-rekry@vihreat.fi. Haastattelut järjestetään viikolla 22.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

– toiminnanjohtaja Anna Hyödynmaa, puh. 040 754 3313
– järjestökoordinaattori ja vaalipäällikkö Emma Mikkilä, puh. 045 125 2541
– puheenjohtaja Hanna Hannus, puh. 050 307 2127 (myös viikonloppuisin)

Hakuilmoitus verkkosivuilla:

http://www.helsinginvihreat.fi/2020/05/08/hae-helsingin-vihreiden-jarjestoasiantuntijaksi/

Vihreät rakentavat Helsingistä kansainvälistä pääkaupunkia, joka on edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja jossa kaupungin ainutlaatuinen ympäristö säilyy seuraaville sukupolville. Helsingin Vihreät ry on Vihreiden jäsenmäärältään suurin piirijärjestö. Helsingin Vihreisiin kuuluu 13 jäsenjärjestöä, joista seitsemän on kaupunginosayhdistyksiä, neljä koko kaupungin kattavia yhdistyksiä ja  yksi toimii Brysselissä asuvien vihreiden yhdistäjänä. Vihreillä on Helsingissä kuusi kansanedustajaa ja 21 kaupunginvaltuutettua.