Vihreiden ryhmäpuhe Helsingin vuoden 2020 talousarviosta kaupunginvaltuustossa 13.11.2019.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto ja helsinkiläiset,
Tulevaisuus, lapset ja ilmasto ovat ensi vuoden budjetin kulmakivet. Me rakennamme onnellista kotikaupunkia nykyisille asukkaille, mutta myös lukuisille tuleville helsinkiläisille – niin syntyville lapsille, junantuomille nuorille, perheille, kaupunkiin palaavalle ikääntyvälle kuin kansainvälisille osaajille ja sotaa ja vainoa pakeneville. Poliitikan on katsottava kauas vuosikymmenten päähän – ja samaan aikaan nykyhetkeen helsinkiläisen arkeen.

Ilmastotoimilla on kiire. Tavoitteemme hiilineutraalista Helsingistä on ohjattava jokaista vuotta ja talousarviota. Kunnianhimoisen päästövähennysohjelmamme jokainen toimenpide on toteutettava. Tämä ei ole helppoa mutta siitä huolimatta välttämätöntä. Ilmastoteot ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat tekoja lastemme tulevaisuuden puolesta.

Jokainen kaupunkilainen voi seurata päästövähennysohjelman toteutumista ilmastovahti-nettisivulta. Meillä päättäjillä on viime kädessä vastuu siitä, että ohjelman jokainen toimenpide voidaan toteuttaa.

Tässä budjetissa vauhditetaan päästövähennysohjelman toimeenpanoa, varmistetaan tulevaisuuden suurten ratikkainvestointien toteutuminen aikataulussa ja parannetaan niin kävelyn kuin pyöräilyn olosuhteita. Tiivis ja ilmastoviisas kaupunki tarvitsee raitioteitä ja entistä laajemman baanaverkon. Investoimme myös odotettuun ruokahävikkiterminaaliin.

Arvoisa puheenjohtaja,
Kaikkein suurimmat lisäykset budjettiin teemme sosiaali- ja terveyspalveluihin ja näitä todella tarvitaan. Lastensuojelun kustannukset ovat nousseet tänä vuonna, mikä kertoo, että emme ole tehneet tarpeeksi varhaisen tuen eteen. Lasten ja nuorten lähetteet psykiatriseen erikoissairaanhoitoon lisääntyvät ja vaativan lastensuojelun tarve kasvaa. Kasvanut palvelutarve täytyy kattaa ensi vuonna ja sitäkin tärkeämpää on parantaa vanhempien ja perheiden tukea sekä panostaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin. Tarveperusteisen lisärahan kohdentaminen neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon auttaa haastavimpien alueidemme lapsia.

Eduskunta teki hienon päätöksen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan korottamisesta 25 vuoteen. Meidän tehtävämme on varmistaa tämän toteutuminen Helsingissä.

Tällä hetkellä 10% nuorista tarvitsee psykiatrista erikoissairaanhoitoa ennen aikuisuutta – luku on hälyttävän suuri. Myllypuron matalan kynnyksen palvelupiste Mieppi on hieno uudistus ja toimintamallia on tärkeä saada levitettyä kaupunkiin. Lasten ja nuorten tulee saada vaikuttavaa hoitoa masennukseen ja ahdistukseen kouluterveydenhuollossa. Vakavissa mielenterveysongelmissa hoitoketju erikoissairaanhoitoon täytyy saada kuntoon.

Arvoisa puheenjohtaja,
Helsingissä jokaisella lapsella on oikeus yhdenvertaisiin koulutusmahdollisuuksiin. Tarveperusteisesta lisärahasta kouluille on saatu valtavan hyvää tutkimusnäyttöä. Tässä budjetissa korotamme PD-rahaa 25%lla. Helsingissä pidämme jokaisesta oppilaasta ja opiskelijasta kiinni. Budjetissa saimme läpi arvokkaita lisäyksiä Stadin ammattiopistolle, oppilashuoltoon sekä peruskoulun erityisopettajiin.

Hyvinvoinnista ja terveydestä suurin osa syntyy muualla kuin sote-palveluissa. Tässä budjetissa panostamme ennaltaehkäisyyn – ennen kaikkea liikuntaan ja kaupunkilaisten lähiympäristöön. Viheralueet ja puut ovat ihmisille hyvin arvokkaita. Ensi vuonna toteutamme uusia puistoja, parannamme nykyisiä ja lisäämme penkkejä kävelyreiteille budjetin lisärahoituksen turvin.

Liikuntaan investoiminen kannattaa. Budjettineuvotteluissa varmistimme rahoituksen esimerkiksi kuntoportaille, uudelle tekojääradalle sekä kasvatimme liikunta-avustuksia. Hienossa uudessa liikkumisohjelmassamme ei ole kyse kuitenkaan pelkästään liikunnasta vaan arkipäivän liikkumisesta, ihmisten työ- ja koulumatkoista.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,
Helsingissä syntyy ihmisten, yritysten ja yhteisöjen menestystarinoita. Kotikaupungistamme on helppo olla ylpeä. Samaan aikaan kaupunkimme ammattilaiset opettajista sosiaalityöntekijöihin ja terveydenhoitajiin kohtaavat joka päivä ihmisiä vaikeampien mutta yhtä arvokkaiden tarinoiden kanssa. Kunnianhimoinen eriarvoisuuden vähentäminen on Helsingin vahvuus.

Helsingin seuraava vuosikymmen alkaa teoilla ilmaston, lasten ja tulevaisuuden puolesta. Vihreä valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2020 talousarvion hyväksymistä.

Reetta Vanhanen
Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja