Tänään hyväksyimme Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnassa suunnitelmat ensi vuoden toiminnasta. Oleellisinta on, että Helsingin uraauurtavat suunnitelmat sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisesta samoista pisteistä konkretisoituvat vihdoin (ns. palvelukeskusuudistus). Parempaa kaupunkilaisten palvelua eli yhteistyötä eri toimijoiden välillä pilotoidaan Vuosaaressa.
Erityinen saavutus on, että perhekeskukset etenevät alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. Päätimme syksyllä 2015 yhdistää kaikki perheiden palvelut, kuten neuvolan, psykologin, perhetyön ja lastensuojelun saman katon alle. Tämä auttaa erityisesti paljon tukea tarvitsevia perheitä aikana, jolloin perheiden jaksamisesta on suuri huoli.
Perhekeskus on vastaus kehuttuun Imatran hyvinvointineuvolamalliin, jossa yhdistyy neuvola ja perhetyö. Oleellista ovat myös perhekeskusten ryhmätoiminta, sähköiset ja jalkautuvat palvelut. Jälkimmäistä onkin jo pilotoitu viemällä 3-vuotiaiden terveystarkastuksia päiväkoteihin. Pilotti on toiminut hyvin: se helpottaa perheiden elämää ja vahvistaa neuvolan ja päivähoidon vuorovaikutuksia.

Alunperin ensimmäisen perhekeskuksen piti tulla Kallioon, kun terveyskeskus siirtyy sieltä Kalasatamaan noin vuonna 2018. Halusimme kuitenkin, että perhekeskusta pilotoidaan jo aiemmin ja mielellään alueella, jossa se vähentää eniten terveyseroja. Jouduimme painostamaan tässä tilojen etsinnässä melkoisesti (lue tästä saagasta), mutta nyt on vahvistunut, että ennen Kalliota aloittavan Itäkeskuksen perhekeskuksen tilatarveselvitys on käynnistynyt. Hieno saavutuksemme!
Nyt oleellista on sekä muodostaa selkeämpi perhekeskuksen käytännön malli ja turvata lähipalvelut. Olemme jo aiemmin lautakunnassa linjanneet, että alle 1-vuotiaiden neuvolakäynnit pitää voida hoitaa lähineuvoloissa, koska ihan pienen vauvan kanssa liikkuminen ei aina ole helppoa. Ei siis saa käydä niin, että kaikki idän neuvolapalvelut keskitettäisiin Itäkeskukseen, vaan on huolehdittavaa, että lähempääkin saa neuvolapalveluja, jos tarvetta sille on. Onneksi sain läpi tätä tukevan kirjauksen käyttösuunnitelmaan.
Perhekeskuksesta voi lukea lisää täältä.
Laura Nordström
Vihreä varavaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen