Jasmin Hamid

Jasmin Hamid


 Alla lyhyesti keskustelun kulkua.
Kyselytunti
1. Sirpa Puhakka – terveyskeskusten jonotusajat
Valtuutettu Puhakka esitti huolensa terveysasemien jonotusaikojen suhteen. Hän tiedusteli mihin toimiin ryhdytään, jotta tilanne helpottuisi ja mikä kaupungin johdon mielestä on kohtuullinen jonotusaika.
Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty korosti, että palveluiden laatu on korkealla tasolla, mutta myönsi että saatavuuden suhteen on parannettavaa. Kiirellisisssä asioissa hoitoon pääsee samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Ongelmia hoitoonpääsyssä on nimen omaan kiireettömän hoitoonpääsyn suhteen. Rädyn mielestä kohtuullinen jonotusaika olisi kaksi viikkoa ja siihen kaupunki myös jatkuvasti pyrkii. Viime vuoden alussa terveyskeskuksiin lisättiin 20 lääkäri-hoitaja -työparia ja nyt kaikki virat on täytetty.
Salissa oltiin yhtä mieltä siitä, että lääkärille on päästävä kohtuullisessa ajassa. Helsingin ongelma on se että ”hyville” lääkäreille on jonoa.  Nyt kun kuntalainen voi vapaasti valita terveyskeskuksensa, niin sanotut ”hyvät” lääkärit ruuhkautuvat.  Joissain terveyskeskuksissa kiireetön hoitoonpääsy voi kestää jopa kuukauden, kun taas toisilla aika löytyy saman tien.
Terveyskeskusten takaisinsoitosta saatu positiivista palautetta ja monet ongelmat ratkeavat jo puhelimessa. Tärkeäksi koetaan myös lääkäreiden työajan ja sähköisten menetelmien kehittäminen. Näin lääkärit voivat keskittyä itse potilastyöhön paperipinojen sijaan.
2. Pia Pakarinen – Helsingin keskustan kehittäminen
Valtuutettu Pakarinen  tiedusteli, kuinka valtuustostrategian mukainen Helsingin keskustan kehittäminen on edennyt. Pakarinen on huolissaan siitä, ettei Helsingin tavoite Suomen yritysmyönteisimmästä kaupungista toteudu. Hän peräänkuulutti kaupungille yhtenäistä suunnitelmaa ja keinoja kivijalkayrittäjien elinkeinon turvaamiseksi.
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri vastasi, että Torikortteleita elävöitetään, ja kävelykeskustaa pyritään laajentamaan. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto on tehnyt yhteistyötä mm. yrittäjien etujärjestöjen ja kauppakamarin kanssa. Hyviä esimerkkejä yrittäjien ja kaupungin intressien kohtaamisesta ovat mm. Makkaratalon ja Stockmannin korttelit, sekä Kampin keskus.
Salissa kuultiin puheenvuoroja myös kokonaisuunnitelmaa vastaan. Sitä pidettiin vanhanaikaisena ja jäykkänä tapana elävöittää kaupungin elinkeinotoimintaa. Moni valtuutettu peräänkuulutti mahdollisuutta lisätä yrittäjien vapautta. Myön laajemman kävelykeskustalle löytyi kannatajia. Esimerkiksi meluisa Lönroothinkatu koetaan epähoukuttelevaksi, vaikka sen varrella onkin paljon kivijalakyrittäjiä. Tuttuun tapaan keskustelu ajautui myös sivuraiteelle ja syyllisiä kivijalkakauppojen näivettymiseen löytyi aina kävelyteillä polkevia pyöräilijöitä myöten.
Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen
Aiheesta kuultiin useita kriittisiä puheenvuoroja varsinkin salin vasemmalta laidalta. Itse en ihan ymmärrä kritiikkiä. Yhtään koulua ei lakkauteta ja Länsi-Pasilan koulu säilyy edelleen alueen lähikouluna. Ala-aste –ikäiset eivät jatkossakaan joudu vaihtamaan koulurakennusta kesken koulupäivän, vaan opetus jatkuu nykyisissä tiloissa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Paavo Arhiinmäen ponnen:
”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus miten Eläintarhan ala-asteen koulun ja Savonkadulla sijaitsevan Stadin ammattiopiston toimipaikan tiloissa turvataan yhtenäisen peruskoulun vaatimat aineopetustilat.”
 
Jasmin Hamid
vihreiden kaupunginvaltuutettu