Vihreiden Perälä: Vihdoinkin pormestari Helsinkiin!

Erkki_nettiVihreä valtuustoryhmä kannattaa Helsingin johtoon pormestaria, sillä se tekisi kaupungin johtamisesta demokraattisempaa ja kaupunkilaisten näkökulmasta selkeämpää. Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli pormestarimallia tänään kokouksessaan.

“Nykyinen järjestelmämme on jäänyt ajastaan jälkeen. Se on virkavaltainen, byrokraattinen ja siiloutunut, ja siksi se täytyy nyt korjata. Vihreiden tavoitteena on, että kaupunkilaiset saavat entistä tarkemmin sitä, mitä he kuntavaaleissa tilaavat. Tämän lisäksi haluamme, että kaupunkilaisilla on entistä suoremmat vaikutusmahdollisuudet kaupungin päivittäiseen toimintaan”, linjasi kaupunginvaltuutettu Erkki Perälä Vihreiden ryhmäpuheessa.

Kaupunginvaltuusto päätti vaalikauden alussa, että Helsingin johtamista uudistetaan, jotta äänestäjien tahto heijastuisi nykyistä paremmin kaupungin johtoon ja että kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen rooli vahvistuu kaupungin johtamisessa virkamiesten sijaan. Nykyisin keskeistä valtaa käyttävä kaupunginjohtajisto on nimitetty poliittisin perustein. Kaupunginjohtajien toimikaudet ulottuvat valtuustokausien yli, joten heidän onnistumisensa työssään ei ole äänestäjien arvoitavana vaaleissa.

“Erityisesti apulaiskaupunginjohtajien valinnat herättävät meillä lähes joka kerta poliittisen myrskyn. Sillä saadaan kyllä täytettä Helsingin Sanomien kaupunkisivuille, mutta poliittisia tyylipisteitä jaetaan harvalle”, Perälä toteaa.

Pormestari on vastaus Helsingin johtamisen ongelmiin. Kaupungin johto valitaan vain yhdeksi valtuustokaudeksi kerrallaan, jolloin se vastaa kaupunkilaisten vaaleilla valitseman kaupunginvaltuuston tahtoa. Vihreät ovat tehneet ensimmäisen aloitteen pormestarista Helsinkiin jo vuonna 2004.

Vihreiden mielestä Helsingin nykyisen johtamisen vanhentuneisuus näkyy myös tavoissa, joilla kaupunkilaisia kuullaan ja otetaan mukaan päätöksentekoon.

“Viralliset kuulemistilaisuudet ja lausuntokierrokset eivät tavoita suurta osaa kaupunkilaisista. Erityisesti nuoremmat sukupolvet eivät ole löytäneet kaupunginosayhdistyksiä, asukasosallistumisen auvoa ja muita perinteisiä osallistumisen tapoja”, Perälä huomauttaa.

Tärkeä osa uudistusta on myös kaupunkilaisten osallistumisen lisääminen.

“Demokratiaa vahvistetaan parhaiten kaupunkilaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä. Kaupungin valmisteluun ja päätöksentekoon vaikuttamisen ei tarvitse edellyttää puoluekirjaa”, Perälä toteaa.

Kolmas Helsingin nykyisen johtamisen ongelma on päätöksenteon siiloutuminen. Helsingissä on yli 30 erillistä virastoa, liikelaitosta tai muuta hallintokuntaa, joita ohjaa lähes yhtä suuri joukko lautakuntia. Virastojen erillisyys hidastaa valmistelua ja päätöksentekoa, aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä ja turhaa byrokratiaa.

“Kaupungin ja kaupunkilaisten kokonaisetu törmääkin usein virastojen välisiin muureihin ja hukkuu budjettikirjan osioiden välisiin kuiluihin. Nyt ehdotetussa virtaviivaisemmassa toimialamallissa kutakin toimialaa johtaa yksi kokonaisuudesta vastaava lautakunta. Tämä tekee Helsingin päätöksenteosta nopeampaa, suoraviivaisempaa ja selkeämpää”, Perälä toteaa.


Lisätietoja:
Erkki Perälä, kaupunginvaltuutettu, puh. 050 572 1930
Otso Kivekäs, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 333 6338

Lue myös: Pormestari Helsinkiin – kysymyksiä ja vastauksia

Close Comments