Vihreiden Krohn: Koulujen digiohjelman mittareille aikalisä

Helsingissä hyväkskrohn_minerva_rintakuva_webyttiin keväällä opetuksen digitalisaatio-ohjelma joka on osa valtakunnallisen opetussuunnitelman toimeenpanoa. Tavoitteena on oppimisen ilon ja laaja-alaisen oppimisen lisääminen. Tämän toteuttamiseksi tavoitteena on myös lisätä opettajien pedagogista ja digitaalista osaamista.

Lautakunta käsittelee ensi tiistain kokouksessaan uudestaan mittareita joilla ohjelman toteutumista seurataan. Julkisuudessa nämä mittarit ovat herättäneet vilkasta keskustelua sekä myös kiihkeää vastustusta. On hyvä että suuri kouluissa tapahtuva muutos herättääkeskustelua. Muutosta pitää mitata jotta tiedetään mihin suuntaan ollaan menossa. Tärkeää on tietysti myös mitata oikeita asioita.

“Mittareiden tultua opetuslautakunnan käsittelyyn niistä nousi huolestuneisuutta varsinkin opettajien taholta”, opetuslautakunnan puheenjohtaja Minerva Krohn kertoo. “On hyvä että opetuksen ammattilaiset kiinnostuvat käynnissä olevasta muutoksesta ja haluavat osallistua mittareiden kehittämiseen. Keskustelun myötä tuli selväksi että mittareita kannattaa vielä testata ja kehittää yhdessä opettajien kanssa pilottikouluissa” Krohn jatkaa. ”Sovin opetustoimen johtajan kanssa, että tässä vaiheessa mittareiden valmistelu tuodaan lautakunnalle vain tiedoksi, ja käytettävät mittarit päätetään vasta ensi vuonna.”

Koko opetuksen digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on mahdollistaa uudenlaista oppimista ja taitojen kehittymistä, joka edellyttää uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja. Strategia perustuu uusiin opetussuunnitelmiin, joissa korostuvat tulevaisuuden taidot ja uudenlaiset tavat oppia. Helsingin koulujen digitalisaatio-ohjelma on väline, jolla koulut ottavat harppauksen nykyaikaan: siinä liitetään digitaalinen teknologia oppimisprosessiin siten, että se rikastuttaa oppimista ja auttaa löytämään uusia, perinteisistä poikkeavia oppimistapoja.

“Uudessa, valtakunnallisesti toteutettavassa opetussuunnitelmassa oppilas on nostettu selkeämmin oppimisen keskiöön. Tästä myös digitaalisaatiossa on perimmiltään kyse. Siinä muutetaan opetuksen toimintakulttuuria viihtymistä ja oppimisen iloa korostavaan oppimiseen. Laitteet ovat vain väline tähän muutokseen”, Krohn selventää.

Digitalisaatio-ohjelma on jo hyväksytty opetuslautakunnassa, mutta sen mittareiden jatkotoimenpiteistä päätetään opetuslautakunnassa tiistaina 4.10.

Lisätietoja:
Minerva Krohn, opetuslautakunnan puheenjohtaja
puh. 050 588 4244

Digitalisaatio-ohjelman löydät täältä .

Close Comments