Vihreiden esityksestä lisää määrärahoja opetukseen

Vihreät vaativat opetusviraston määrärahoihin 10 miljoonan euron lisäystä, jotta tuntikehysleikkauksilta vältyttäisiin. Vihreät esittivät tänään opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa budjettiraamin ylittämistä yhteensä 9 921 000 eurolla suomenkielisen perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen opetuksen riittävän tason turvaamiseksi. Esitys meni läpi äänin 5-1.

– Emme tienneet opetuslautakunnassa opetustoimen suurista leikkaustarpeista ennen budjettiraamineuvotteluja ja tilanne tuli neuvottelijoillemmekin ikävänä yllätyksenä jälkikäteen. Saimme kuulla opetusviraston aikeista leikata määräaikaisten opettajien kesäajan palkkoja vasta kouluille lähetetyn kirjeen muodossa, toteaa opetuslautakunnan jäsen Julia Virkkunen.

– Suomenkieliseen opetukseen suunnatun tuen lisäksi myös ruotsinkielinen opetus ja päivähoito tarvitsevat 1,5 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta vastaavilta leikkauksilta säästytään, toteaa opetuslautakunnan jäsen Bernt Nordman.

Tuntikehyksiin varatun summan lisäksi vihreät haluavat turvata etenkin koulunkäyntiavustajien palkkoihin, erityisoppilaiden integraatiotukeen, työpajatoimintaan sekä erityisen haastaville kouluille suunnattuun lisätukeen tarkoitetut määrärahat (ns. positiivisen diskriminaation määrärahat).

– Koulut, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia sekä perhetaustoiltaan sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevia oppilaita, tarvitsevat erityishuomiota. Tukea on oltava saatavilla myös muille erityistarpeisille oppilaille integraation ja avustajien muodossa. Siksi me vihreät pidämme näille kouluille tarkoitettua määrärahaa erityisen tärkeänä ja toimivana tapana tukea koulujen viihtyvyyttä, sanoo Elena Gorschkow-Salonranta opetuslautakunnasta.

Lisätietoja:

Julia Virkkunen, 040 828 6671, julia.virkkunen(at)welho.com
Elena Gorschkow-Salonranta, 050 586 9155, egorschkow(at)yahoo.com
Bernt Nordman, 050 525 0348, bernt.nordman@welho.com

Close Comments