Vihreät valtuutetut: Vieraiden kielten oppimista jo päiväkotiin ja ensimmäiseltä luokalta alkaen

vieraankielenopetus

Leikin avulla vieraaseen kieleen tutustuminen kannattaa aloittaa nykyistä aiemmin. 

Vihreät kaupunginvaltuutetut Mari Holopainen ja Sanna Vesikansa jättivät 2.11.2016  kokouksessa aloitteen vieraan kielen oppimisen aikaistamisesta Helsingissä. Aloitteen allekirjoitti 35 valtuutettua. Holopainen ja Vesikansa esittävät, että vieraan kielen opiskelu alkaisi alakoulun ensimmäiseltä luokalta. Samalla tarjotaan kielikerhoja ja lisätään kielikylpyä ja -suihkuja osana varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteistyönä aloitetaan valmistelu, jossa esitetään Helsinkiin uusia keinoja vieraan kielen oppimisen herkkyyskauden hyödyntämiseen ja tasa-arvoiseen saavutettavuuteen.

“Pienellä lapsella on valmius oppia uutta kieltä jo varhain. Kaksi- tai monikielisyys on mahdollista vauvasta alkaen. Varhaisesta vieraan kielen oppimisen aloituksesta on osoitettu olevan useita hyötyjä. Kielitaito kehittää esimerkiksi muistia, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Uuteen kieleen tutustuminen lisää  pienten lasten kiinnostusta muita kieliä ja kulttuureja kohtaan”, Holopainen sanoo.

Tutkimusten mukaan kielellisen kehityksen herkin vaihe päättyy siinä iässä, kun ensimmäisen vieraan kielen opiskelu alkaa  kolmannella luokalla, noin yhdeksän vuoden iässä. Tämä on inhimillisten resurssien hukkaamista.  Pienet lapset ovat myös kosketuksissa vieraisiin kieliin aivan eri tavoin kuin aiemmin ja he kerryttävät vieraiden kielten sanavarastoa paljon ennen ensimmäistäkään vieraan kielen oppituntia.

Vieraan kieleen oppiminen alakoulun ensimmäiseltä luokalta lähtien on mahdollista muutamissa helsinkiläisissä kouluissa. Kielikylpypäiväkotien vähäisen määrän vuoksi ovat ne saavutettavia vain pienelle osalle helsinkiläisistä lapsista. Lisäksi osa yksityisistä päiväkodista on kielipäiväkoteja, ja jotkut yksityiset  tarjoavat mahdollisuutta maksulliseen kielikerhoon. Omatoimisena harrastuksena on tarjolla myös maksullisia kielikerhoja, joissa kieleen on mahdollista tutustua leikin, pelien, laulun ja liikunnan kautta. Kielikerhojen korkean hinnan vuoksi tämä muoto oppia ja tutustua uuteen kieleen rajautuu nykyisin vain osalle lapsista.

Vieraan kielen leikinomaista oppimista otollisessa iässä ei tarjota helsinkiläisille lapsille riittävän laajasti ja tasa-arvoisesti. Helsingin kaupungin kannattaisi panostaa kielellisen kehityksen herkkyyskauden huomioimiseen ja vieraan kielen oppimisen tasa-arvoiseen saavutettavuuteen.

“Monikulttuurisen Helsingin asukkaiden, lasten, perheiden ja päiväkotien työntekijöiden, jo olemassa olevaa laajaa kielitaitoa voisi myös systemaattisesti ja nykyistä enemmän hyödyntää kielen oppimisessa,” Sanna Vesikansa toteaa.

Yhteydenotot:
Mari Holopainen, kaupunginvaltuutettu mari.holopainen(at)vihreat.fi 040 762 0944
Sanna Vesikansa, kaupunginvaltuutettu sanna.vesikansa(at)iki.fi 040 745 9586

Close Comments