Vihreät tyytyväisiä Helsingin hätämajoituspäätöksiin

ha%cc%88ha%cc%88majoitus2017
Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli tänään vuoden 2017 järjestöavustuksia.
Lautakunnan vihreät jäsenet ovat tyytyväisiä avustuspäätöksiin, sillä niissä huomioidaan myös liikkuvalle väestölle ja paperittomille ulkomaalaisille suunnattu hätämajoitus.

”Tämä oli hyvä päätös. Nyt Diakonissalaitokselle myönnetyllä avustuksella voidaan tarjota majoitusta Hermannissa ja Munkkisaaressa sijaitsevissa tiloissa”, iloitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Hannu Tuominen.

Jo ennen tätä kaupunginhallitus ohjeisti toimimaan niin, että yösijan tarpeessa olevaa ei uhkaa maasta käännytys tai majoituksen epääminen myöhemmin.

”Hätämajoituksen tarvetta on seurattava jatkuvasti ja mahdolliseen, kasvavaan tarpeeseen on vastattava nopeasti virastopäällikölle annetuin lisärahoin ja valtuuksin. Kaupungilla on vastuu järjestää hätämajoitus kaikille asunnottomille”, vaatii lautakunnan jäsen Laura Nordström.

”Etsivän sosiaalityön keinoin on myös seurattava tilannetta ja varauduttava tarjoamaan hätämajoitusta esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille pakolaisille”, jatkaa lautakunnan kolmas vihreä jäsen Tuomas Tuure.

Syksyn 2016 pakkasilla hätämajoitukseen joutui turvautumaan noin 50 Itä-Euroopan romania ja muutamia muita vakinaista asuntoa vailla olevaa ulkomaalaista.

Lisätietoja:
Laura Nordström, puh. 050 367 6671
Hannu Tuominen, puh. 050 356 3486
Tuomas Tuure, puh. 045 773 241 01

Close Comments