Vihreät lautakunnissa ja johtokunnissa

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista. Toimialan verkkosivuilta löydät lisätietoa toimialasta, lautakunnasta ja sen jaostoista.

Kaupunkiympäristölautakunta

Puheenjohtaja, apulaispormestari Anni Sinnemäki
anni.sinnemaki@hel.fi

henkilökohtainen varajäsen Oona Käyhkö
oonakayhko@gmail.com

Otso Kivekäs
otso.kivekas@vihreat.fi

henkilökohtainen varajäsen Sameli Sivonen
sameli.sivonen@gmail.com

Amanda Pasanen
amanda.pasanen@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Saana Rossi
saana.rossi@aalto.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

varapuheenjohtaja Riina Bhatia
riina.bhatia@outlook.com

henkilökohtainen varajäsen Jonni Lehtiranta
jonni.lehtiranta@gmail.com

Martin Aalto
martin.aalto@outlook.com

henkilökohtainen varajäsen Satu Vartiainen
satu.vartiainenn@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

puheenjohtaja Saana Rossi
saana.rossi@aalto.fi

henkilökohtainen varajäsen Antti Möller
antti.moller@gmail.com

Coel Thomas
www.coelthomas.fi/contact

henkilökohtainen varajäsen Terhi Ainiala
terhi.ainiala@helsinki.fi

Hanna Hannus
hanna.s.hannus@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Lari Lohikoski
lari.lohikoski@iki.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimialan verkkosivuilta löydät lisätietoa toimialasta, lautakunnasta ja sen jaostoista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

varapuheenjohtaja Ozan Yanar
emma.kari@eduskunta.fi

henkilökohtainen varajäsen Vesa Lahtinen
vesa.lahtinen@hyl.fi

Jussi Chydenius
jussi.chydenius@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Bicca Olin
bicca.olin@gmail.com

Mari Holopainen
mari.holopainen@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Maria Nyqvist
mnyqvist.mn@gmail.com

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

puheenjohtaja Ozan Yanar
ozanyanarfin@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Eric Carver
eric.e.carver@gmail.com

Mari Holopainen
mari.holopainen@eduskunta.fi

henkilökohtainen varajäsen Oona Tchitcherin
oonatchitcherin@gmail.com

Annica Moore
annica.moore@me.com

henkilökohtainen varajäsen Sanni Lehtinen
ssanni.lehtinen@gmail.com

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

varapuheenjohtaja Bicca Olin
bicca.olin@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Anders Brandt
brandt.anders@hotmail.com

Theo Tyrväinen
theo@theotyrvainen.net

henkilökohtainen varajäsen May Högdal
may.hogdal@gmail.com

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala haluaa tukea kaupunkilaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, aktiivista kansalaisuutta ja sivistystä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu neljään kokonaisuuteen, jotka ovat kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuoriso. Toimialan verkkosivuilta löydät lisätietoa toimialasta, lautakunnasta ja sen jaostoista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Outi Alanko-Kahiluoto
outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi

henkilökohtainen varajäsen Lukas Korpelainen
lukas@korpelainen.fi

Nina Miettinen
miettinina@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Yuri Birjulin
yuribirjulin@windowslive.com

Tuomas Tuomi-Nikula
tuomastuominikula@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Johanna Sydänmaa
johanna.sydanmaa@gmail.com

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa
johanna.sydanmaa@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Ville Sinnemäki
ville.sinnemaki@gmail.com

Mikko Leisti
mikko.leisti@plutofinland.fi

henkilökohtainen varajäsen Kirsikka Ruohonen
kirsikka.ruohonen@gmail.com

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

puheenjohtaja Yuri Birjulin
yuribirjulin@windowslive.com

henkilökohtainen varajäsen Konsta Lindi
lenni.lindi@gmail.com

 

henkilökohtainen varajäsen Helmi Lipiäinen
helmi.lipiainen@gmail.com

Amin Hassan
amin.hassan1@outlook.com

henkilökohtainen varajäsen Laura Serkosalo
laura.serkosalo@gmail.com

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

varapuheenjohtaja Maria Nyqvist
maria.k.nyqvist@edu.hel.fi

henkilökohtainen varajäsen Mikael Ojala
mikaelojala@welho.com

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Toimialan verkkosivuilta löydät lisätietoa toimialasta, lautakunnasta ja sen jaostoista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kati Juva
juva.kati@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Ahto Apajalahti
ahto.apajalahti@kapsi.fi

Johanna Nuorteva
johanna.nuorteva@iki.fi

henkilökohtainen varajäsen Touko Niinimäki
touko.niinimaki@gmail.com

Oula Silvennoinen
oula.silvennoinen@helsinki.fi

henkilökohtainen varajäsen Vilja Alanko
vilja.alanko@gmail.com

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Kirsi Majander
kirsi.j.majander@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Okko-Pekka Karvonen
okkopekkakarvonen@gmail.com

Ilmo Jokinen
ilmo.jokinen@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Pirkko Telaranta
telaranta.pirkko@gmail.com

Pelastusjaosto

Anna Laine
anna.laine@iki.fi

henkilökohtainen varajäsen Hannu Timonen
hannu.timonen@gmail.com

Kansalliskielilautakunta

May Högdal
may.hogdal@gmail.com

henkilökohtainen varajäsenAnders Brandt
brandt.anders@hotmail.com

Muut lautakunnat ja johtokunnat

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

puheenjohtaja Vellu Taskila
velimatti.taskila@gmail.com

henkilökohtainen varajäsen Anna Laine
anna.laine@iki.fi

Tarkastuslautakunta

Jussi Junni
jussi.junni@iki.fi

henkilökohtainen varajäsen Virve Maria Magdaleno
virvemariamagdaleno@gmail.com

Lautakunnan omat sivut

Keskusvaalilautakunta

varapuheenjohtaja Kirsi Syväri
kirsimsyvari@gmail.com

Lautakunnan omat sivut