Vihreät kannattavat asukkaiden vaihtoehtokaavaa Meri-Rastilaan

Meri-Rastilan osayleiskaava on parhaillaan pöydällä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Vihreät pitävät asukkaiden ja Our City -projektin vaihtoehtokaavaa parempana lähtökohtana alueen kaavoitukselle.

Vaihtoehtokaava perustuu asuinalueen tiivistämiselle. Rakentamista varten otetaan käyttöön lähivirkistysalueita ja puistoja, mutta samalla säästetään laaja Meri-Rastilan rantapuisto. Viraston esitys ottaa merkittävän osan Meri-Rastilan rantapuistosta rakentamiseen. On vaikea ymmärtää, miksi pitäisi tehdä asukkaiden tahdon vastaisesti, kun molemmissa saadaan rakentamista yhtä paljon.

– Vaihtoehtokaava vastaa pitkälti vihreiden ajamia kaupunkisuunnittelutavoitteita. Rakennettavat alueet rakennettakoot tiiviisti. Tämän vastapainoksi tarvitaan laajoja yhtenäisiä viheralueita, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Meri-Rastilan kaavan suunnittelussa on erityisen tärkeää pyrkiä vähentämään asuinalueiden välistä eriarvoistumista. Uusiin kortteleihin tulee rakentaa kohtuuhintaisia omistusasuntoja ja Meri-Rastilan profiilia pitäisi saada kohotettua.

– Asukkaiden vaihtoehtokaavassa pyritään kehittämään asuinaluetta jo rakennetun alueen sisällä. Samalla säästetään laajat luonto- ja virkistysalueet, mikä tukee Helsingin viheralueverkostoa. Olisi hienoa, jos Meri-Rastilasta saataisiin asukaslähtöisen suunnittelun pilottihanke, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Mari Holopainen.

Lisätietoja:

Osmo Soininvaara, 045 121 4559, osmo.soininvaara(at)eduskunta.fi
Mari Holopainen, 040 762 0944, mari.holopainen(at)gmail.com

Close Comments