Vihreät iloitsevat: Pormestari Helsinkiin, lisää osallistumismahdollisuuksia kaupunkilaisille

Otso Kivekäs

Vihreät iloitsevat pormestarimallin etenemistä Helsingissä. Tulevien kuntavaalien jälkeen Helsingistä tulee kolmas kaupunki Suomessa, joka valitsee pormestarin.  Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista kokouksessaan tänään. Toisin kuin kaupunginjohtaja, pormestari on vaaleilla valitun valtuuston edustaja, valtuuston luottamuksen varassa toimiva poliitikko.  Vihreät kannattavat tätä muutosta, joka on merkittävä askel demokratian kehityksessä.

”Tämä on merkittävä päivä Helsingille. Tänään me päätämme lisätä demokratiaa Helsingissä ja uudistaa hallinnon tsaarinajasta nykyaikaan”, sanoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Osana Helsingin johtamisen uudistamista myös kaupungin hallintomalli uudistetaan täysin: 31 virastoa korvautuu viidellä toimialalla.

”Nykyinen virastorakenteemme ja siihen liittyvä toimintatapa periytyvät 1870-luvulta”, Kivekäs toteaa. Myös tämä muutos sisältää vihreiden mielestä valtavan mahdollisuuden vahvistaa helsinkiläisten vaikutusmahdollisuuksia.

”Samalla kun organisaatio muuttuu suoraviivaisemmaksi ja selkeämmäksi, todella toivon sen vahvistavan myös kaupungissa käynnissä olevaa kulttuurista muutosta, jossa virkamiehet näkevät uudet ajatukset mahdollisuuksina ja kaupunkilaiset kumppaneina, joiden kanssa yhdessä kaupunkia kehitetään”.

Vihreät toivovat uudistukselta vähemmän kontrollia ja raportteja, enemmän keskustelua ja yhteistyötä. Hallintouudistuksen onnistumisen ydin on siinä.

Helsingin johtamisen uudistamisessa Vihreiden mielestä olennaisinta on, että kaupunkilaisten pitää voida osallistua suoraan itseään koskeviin asioihin.

”Esimerkiksi 120 tuhannen asukkaan Reykjavik käyttää kolme miljoonaa euroa vuodessa osallistuvan budjetoinnin kautta, asukkaiden ehdotusten pohjalta. Pormestarimalliin siirryttäessä Helsinki ottaa samalla käyttöön uudet osallistumisen linjaukset, joilla lisätään ja vahvistetaan kaupunkilaisten keinoja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin”, Kivekäs iloitsee.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 333 6338

Close Comments