Vihreät HOK-Elannon luottamustehtävissä

Edustajiston jäsenet 2020–2024
Outi Alanko-Kahiluoto
Sini Alén
Topi Kairenius
Irina Krohn
Samuli Laurikainen
Pinja Nieminen

HOK-Elannon hallintoneuvostossa vihreitä edustavat Irina Krohn ja Samuli Laurikainen.

Yhteystiedot
Pinja Nieminen, ryhmän puheenjohtaja
nieminenpinja@gmail.com

Vihreitä tavoitteita HOK-Elannossa

  • Säilytetään lähikaupat ja laajennetaan verkkokauppaa sekä kotiinkuljetusta koko HOK-Elannon alueelle. Taataan kätevä pääsy kauppaan kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.
  • Huomioidaan ikääntyvät, liikuntarajoitteiset ja vammaiset asiakkaat: huolehditaan asioinnin esteettömyydestä.
  • Mahdollistetaan vaivaton pääsy kauppaan ja ravintoloihin pyörätuolilla, rollaattorilla ja lastenvaunujen kanssa.
  • Tarjotaan monipuolisia pakkauskokoja ja palveluja eri kokoisille perheille – huomioidaan myös yksinasuvat.
  • Nostetaan tuotevalikoiman kehittämisen lähtökohdiksi eettisyys, lähiruoka, luomutuotteet ja reilu kauppa. Taataan vaihtoehtoja monenlaisiin ruokailutottumuksiin.
  • Toteutetaan kestävää kehitystä vähentämällä ruokahävikkiä ja pakkausmateriaalien käyttöä sekä tehostamalla kierrätystä.
  • Suositaan uusiutuvaa energiaa sähkön- ja lämmöntuotannossa. Huolehditaan, että HOK-Elanto on reilu, vastuullinen ja tasa-arvoa edistävä työnantaja ravintoloissa, myymälöissä ja S-pankissa.
  • Kannustetaan vaikeasti työllistyvien palkkaukseen. Tuetaan hyvää työilmapiiriä ja työssä jaksamista.
  • Varmistetaan, että kaikki osuuskaupan toiminta on avointa ja rehellistä.