Vihreät esittävät Minerva Krohnia sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajaksi

Tiedote 8.6.2011

 

Helsingin vihreä valtuustoryhmä esittää lääketieteen lisensiaatti Minerva Krohnia sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan tehtävään.

– Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on vihreiden mielestä Helsingin suurin haaste. Palvelut pitää järjestää niin, että myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevista huolehditaan hyvin. Terveydenhuollon resursseja pitää kohdentaa siten, että sosioekonomiset erot otetaan paremmin huomioon. Minerva Krohnilla on sellaista osaamista ja poliittista näkemystä, jota tässä vaativassa tehtävässä tarvitaan, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari.

Minerva Krohn toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkärinä. Krohnilla on monipuolinen kokemus terveydenhuollon eri sektoreilta, sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Hän tuntee myös sosiaalipalveluiden haasteita työskenneltyään katkaisuhoito- ja vankilalääkärinä.

Krohn on tällä hetkellä Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

– Helsingillä on hyvät tiedot erilaisten riskien kasaantumisesta. Näitä tietoja pitää hyödyntää niin, että palvelut kohtaavat paremmin niitä tarvitsevat ihmiset. Terveyshyötymallin käyttöönotto parantaisi perusterveydenhuollon toimivuutta mm. monipuolistamalla palveluvalikoimaa. Myös sairauksien ennaltaehkäisyyn pitää olla resursseja. Erityisen tärkeää on tarjota päihdehuollon palveluita varhaisessa vaiheessa,  Minerva Krohn linjaa.

– Hallintokuntien yhteistyötä on parannettava, mutta myös sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen saattaa olla tarpeen. Kaikissa muissa kunnissa näin on jo tehty. Päivähoito on järjestettävä niin, että lapsen saa hoitoon myös ilman autoa ja  vanhustenhoito vaatii nykyistä enemmän huomiota. Helsinkiläisvanhukset haluavat asua turvallisesti kotona tai kevyen tuen hoitokodeissa. Tämä vaatii parempia palveluita kotiin, Krohn toteaa.

Helsingin Vihreät haluaa järjestää kaikille kaupunkilaisille avoimen keskustelutilaisuuden puolueiden asettamien ehdokkaiden kesken sosiaali- ja terveystoimen haasteista.

Liite: Minerva Krohnin CV:
Minerva Karoliina Krohn CV STJ haku 110608[1]

Close Comments