Avoin työpaikka: osa-aikainen viestintäavustaja

Helsingin vihreä valtuustoryhmä etsii

OSA-AIKAISTA VIESTINTÄAVUSTAJAA

Ajalle 1.3.-31.12.2014

Helsingin Vihreät ry on Vihreän liitto rp:n piirijärjestö, johon kuuluu 14 jäsenjärjestöä. Vihreillä on Helsingissä kolme kansanedustajaa ja 19 kaupunginvaltuutettua. Jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä noin 2000 henkilöjäsentä.

Helsingin vihreä valtuustoryhmä etsii osa-aikaista viestintäavustajaa avuksi kunnallispoliittisista linjoista tiedottamiseen ja valtuustoryhmän viestinnän suunnitteluun. Viestintäavustaja seuraa aktiivisesti eri tiedotusvälineitä ja sosiaalista mediaa etenkin Helsingin kunnallispolitiikan näkökulmasta. Tehtäviin kuuluu ajankohtaisten avausten suunnittelua, toimittajien kontaktointia, vihreän ryhmän avauksista informoimista, haastattelujen sopimista ja tarjoamista eri medioille sekä tilaisuuksien suunnitteluun osallistumista ja niistä viestimistä. Työ on pitkälti itsenäistä, mutta on toivottavaa, että viestintäavustaja pääsee osallistumaan vihreiden valtuutettujen viikoittaisiin ryhmäkokouksiin ja viestintäpalavereihin.

Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta viestintäalan töistä (esim. toimittajan, tiedottajan tai viestintäsuunnittelijan tehtävistä), oma-aloitteisuutta, Helsingin kunnallispolitiikan tuntemusta, sosiaalisen median ja verkkoviestinnän hallintaa sekä vihreää arvomaailmaa.

Tehtävä on osa-aikainen, kaksi päivää / 15 tuntia viikossa ja palkka 1000 euroa kuukaudessa.

Hakemukset on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen hevi@vihreat.fi viimeistään pe 7.2.2014.
Työt voi aloittaa maaliskuun alussa tai sovitusti.

Lisätietoja antavat Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja Outi Silfverberg, puh. 040 754 3313 sekä vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Elina Moisio, puh. 040 575 5988

Close Comments