Vartiosaari virkistykseen - saaristolle tarvitaan suunnitelma

Kaupunkisuunnitteluvirasto ehdottaa, että Vartiosaareen rakennetaan asuntoja 5 000–7 000 asukkaalle.

Kävimme tutustumassa Vartiosaareen vihreän valtuustoryhmän kanssa kesän lopulla. Alue on ainutlaatuinen. Se on säilynyt hienona luontoarvoiltaan ja muodostaa tärkeän osan Helsingin metsäisiä alueita.

Viraston ehdotus on minulle kovin vaikea, koska kannatan lämpimästiHelsingin täydennysrakentamista. Helsinkiin tulee uusia asukkaita ja se on hyvä: kaupungista tulee monipuolinen ja elävä. Arvioiden mukaan kaupungissa asuu vuonna 2050 260 000 asukasta enemmän kuin nyt.

Näille uusille asukkaille pitää löytää Helsingistä kodit. Uusien kotien paikkoja etsitään valmisteilla olevassa yleiskaavassa. Ehdotetuista paikoista pitää rakentaa aivan ensimmäisenä nykyisten sisääntuloteiden alueet. Muuttamalla tiet kaduiksi, kattamalla ja tunneloimalla saadaan kodit jopa puolelle uusista asukkaista.

Loppu puolikas saa kodin täydennysrakentamalla. Nykyisiä alueita pitää täydennysrakentaa reippaasti. Tehdään pilvenpiirtäjiä niille sopiville alueille kuten Pasilaan. Täytetään merta, kuten Helsingissä on tehty tähänkin asti, siellä missä se on mahdollista. Viimeisenä, ja aivan vasta viimeisenä, katsotaan laajat viheralueet. Laatu voisi niiden kohdalla korvata määrää.

Tästä syystä Vartiosaarta ei kannata nyt rakentaa. Koko saaristo, myös Vartiosaari, pitäisi minusta ottaa käsittelyyn vasta yleiskaavan yhteydessä, jolloin pystyisimme luontevasti muodostamaan kokonaiskuvan saariston luontoarvoista ja valitsemaan rakentamiskohteet huolella.

Vartiosaaressa on asumisen kannalta samoja ongelmia kuin muussakin saaristossa. Saaret ovat usein vaikeasti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja niistä tulee pakostakin rakennettuna kovin yksityisiä ja vain asukkaittensa käytössä olevia.

Vartiosaaresta esitettiin useampia suunnitteluvaihtoehtoja, joista itse kannatan virkistyskäyttövaihtoehtoa. Avaamalla saarta sopivasti esimerkiksi sillan tai lossin avulla, yhä useampi kaupunkilainen pääsisi nauttimaan sen kiistattomista arvoista. Rantoja kiertää huvila-alue, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Kallioilta avautuu uskomattomat aavat näkymät merelle. Ylipäätänsä merijoukkoliikennettä kehittämällä Helsinkiin saisi aivan uusia saaria ja alueita ihmisten ulottuville.

Elina Moisio, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Close Comments