Varhaiskasvatus samalle viivalle opetuksen kanssa  - psykologitoimintaa päiväkoteihin

Mari_Holopainen_03Jätimme Anna Vuorjoen (vas.) kanssa viime viikolla aloitteen Helsingin valtuustolle varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämisestä. Aloite on tärkeä, sillä varhaislapsuuden ihmissuhteiden merkitys on terveelle psyykkiselle kehitykselle erittäin suuri. Psykologitoiminta päiväkodeissa on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, joka on viime aikoina otettu huomioon myös perusopetuksessa. Päiväkotiyhteisöissä hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn panostaminen on vähintään yhtä merkityksellistä lasten tulevaisuuden kannalta.

Uudentyyppinen psykologiatoiminta ei kouluissakaan kohdistu vain yksittäisten oppilaiden ongelmiin, vaan koko yhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseen. Samalla tavalla myös varhaiskasvatuksen psykologi olisi läsnä päiväkodin arjessa, ja osallistuisi kehittämistyöhön varhaiskasvatuksen henkilöstön ja johdon kanssa. Tällä hetkellä neuvolapsykologien työhön kuuluvat ennen kaikkea yksittäisten lasten hoitoprosessit.

Nyt olisi otollinen hetki toiminnan käynnistämiselle. Varhaiskasvatus- ja opetusvirastot yhdistyvät ensi vuonna kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen myötä yhdeksi toimialaksi ja on luontevaa laajentaa psykologitoiminta koskemaan molempia. Helsinki voi omalla esimerkillään osoittaa, että varhaiskasvatus on samalla viivalla perusopetuksen kanssa.

Sekä Suomen Psykologiliitto että Lastentarhanopettajaliitto esittivät asiaa hallitukselle jo vuonna 2011. Kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) jättivät hallitukselle kirjallisen kysymyksen samasta aiheesta 7.6.2016. Kirjallisessa kysymyksessä kansanedustajat tiedustelevat, mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy saadakseen varhaiskasvatuksen oppilas- ja opiskelijahuollon piiriin siten, että mielenterveyspalvelut ovat myös osa varhaiskasvatusta.

Aihe on ajankohtainen ja Helsingillä on mahdollisuus olla edelläkävijä sen edistämisessä.

Mari Holopainen
Vihreä kaupunginvaltuutettu

Close Comments