Valtuustoblogi: Ydinvoimaa ja halpatyövoimaa

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.3. keskusteltiin ydinvoimasta ja halpatyövoimasta. Viimeksi mainittu teema tuli esille valtuutettu Yrjö Hakasen (skp) esittämässä kyselytuntikysymyksessä. Se koski tuoretta Viron korkeimman oikeuden päätöstä, joka edellytti, että Virosta Suomeen lähetetyille työntekijöille maksetaan suomalaisten työehtosopimusten mukaista palkkaa. Hakanen halusi tietää, miten Helsinki aikoo hankinnoissaan varmistaa, että näin myös käytännössä toimitaan.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen vastasi, että Helsinki pyrkii osaltaan kitkemään harmaata taloutta ja siihen liittyvää alipalkkausta yhteistyössä muiden viranomaisten sekä rakennusteollisuuden kanssa. Kaupunki muun muassa edellyttää urakoitsijoilta, että Suomen lain edellyttämiä työsuhteen vähimmäisehtoja koskevat vaatimukset sisällytetään aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja urakkasopimuksiin.

Pienen ikuisuuden valmistumaisillaan olleen Olkiluoto 3 -ydinvoimalayksikön (OL3) rakennustyömaalla on raportoitu olevan alipalkattua ulkomaista työvoimaa, hurjimpien väitteiden mukaan jopa kahden euron tuntipalkalla (Rakennuslehti 03.06.2010). Helsingillä on lusikkansa tässäkin sopassa.

Olkiluoto 3:n piti alkuperäisen aikataulun mukaan olla valmis 2009, näillä näkymin se alkaisi mahdollisesti tuottaa sähköä vuonna 2016. Samoin rakennushankkeen budjetti on noussut alkuperäisestä 3 miljardista eurosta noin 8,5 miljardiin euroon. Siksi voimalahanke pyysi osakkailtaan rahaa osakaslainan ja osakeannin muodossa.

Kuten valtuustoryhmän puheenjohtaja Emma Kari totesi, vihreiden mielestä Helsingin tulevaisuuden pitäisi olla energiatehokkuuden lisäämisessä ja kestävässä energiantuotannossa. Siksi vihreät esittivät, että Helsinki jättäisi osallistumatta EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakeanteihin ja aloittaisi valmistelut Olkiluoto 3:n omistuksista luopumista varten.

Esityksemme kaatui 48-32 kokoomuksen ja demareiden äänin. Takaiskusta huolimatta nyt ei ole oikea hetki jäädä tuleen makaamaan, vaan varmistaa, että Helsinki irtautuu suunnitteluvaiheessa olevasta Olkiluoto 4 -hankkeesta sekä Vantaan Energian kautta omistamastaan Fennovoimasta. Tässä voisi ottaa mallia esimerkiksi Kuopiosta, joka luopui muutama päivä sitten kaikista Fennovoiman omistuksistaan kokoomuksen johdolla.

Erkki Perälä, kaupunginvaltuutettu

Close Comments