Tiedotteet

Emma Kari: "Helsingissä koululaiset saavat ilmastolakkoilla!”

Vihreiden kansanedustaja ja Helsingin kasvatus- ja koulutusjaoston puheenjohtaja Emma Kari muistuttaa, että Helsingissä jokainen koululainen saa osallistua kansainväliseen ilmastolakkoon perjantaina 15.3.2019. Nuoret ympäri maailmaa vaativat oikeutta elämään, jota ilmastonmuutos ja muut ympäristökatastrofit eivät vaarantaisi.

”Monilla nuorilla on ollut epäselvyyksiä ja pelkoja siitä, saako Helsingin kouluista osallistua ilmastolakkoon perjantaina. Kyllä saa. Helsingissä jokaisella koululaisella on oikeus vaatia aikuisia toimimaan tulevaisuuden puolesta. Eli kaikki saavat lakkoilla, koulut eivät tätä kiellä. Asiasta on tietenkin hyvä keskustella kotona vanhempien kanssa etukäteen”, Kari sanoo.

Ruotsalaisen 16-vuotiaan ilmastolakkoilija Greta Thunbergin inspiroimana nuoret ympäri maailmaa lakkoilevat perjantaisin tulevaisuuden puolesta. Kari pitää ilmastolakkoliikettä toivon liikkeenä. Huomenna ilmastolakko järjestetään yli 1600 paikassa ja 105 maassa.

“Nuoret ovat ymmärtäneet aikuisia paremmin, miten vakava uhka ilmastonmuutos on. Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire. Meillä on vielä toivoa, mutta ei juurikaan aikaa. Meidän on toimittava nopeammin kuin olemme ajatelleet ja tehtävä enemmän kuin olemme aikoneet. Meidän aikuisten täytyy nyt kuunnella heitä ja ottaa heidän viestinsä vakavasti. Nyt on pakko toimia”,  Kari sanoo.

Ilmastolakko kokoontuu Senaatintorilla kello 10, mistä marssi kulkee eduskuntatalolle. Kari rohkaisee kaikkia maailman tulevaisuudesta huolissaan olevia osallistumaan ilmastolakkoon ja ottamaan kaverinsa mukaan.

Lasten liikkuminen ei saa olla rahasta kiinni

Kaupunginvaltuutetut Alviina Alametsä ja Ozan Yanar jättivät valtuustoaloitteen harrastamisen mahdollistamiseksi kaikille lapsille, vanhempien tulotasosta riippumatta. Yli puolet valtuuston jäsenistä on allekirjoittanut aloitteen.

Harrastaminen on keskeistä lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Suuret harrastusmaksut rajoittavat kuitenkin varsinkin pienituloisten perheiden lasten mahdollisuuksia harrastaa.

“Yhdenkään lapsen tai nuoren liikuntaharrastus ei saa jäädä aloittamatta tai kesken, koska se on liian kallista. Se, että vain varakkaiden perheiden lapsilla on rahaa harrastaa urheilua, eriarvoistaa lapsia”, toteavat Alametsä ja Yanar.

Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi jokaiselle lapselle ja nuorelle on oltava tarjolla matalan kynnyksen harrastamispaikka. Kokeilumuotoisen toiminnan lisäksi etenkin lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus myös pitkäjänteiseen harrastamiseen.

Aloitteessa todetaan, että Helsingin on löydettävä keinoja tukea nuorten mahdollisuuksia liikkua säännöllisesti. Taloudellisen tuen mahdollisuuden selvittämistä voi esimerkiksi pohtia yhteistyössä muun muassa järjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. On myös hyvä ajatus, että harrastustarjontaa pyrittäisiin yhdistämään koulupäivän yhteyteen.

Aloitteessa ehdotetaan mallin ottamista esimerkiksi Islannista.

“Merkittävien panostusten ansiosta islantilaisista lapsista 99 prosenttia harrastaa jotakin. Harrastukset ovat helposti heti koulupäivän jälkeen. Lisäksi vanhemmat saavat käyttöönsä nelisensataa euroa vuodessa lapsen harrastusten rahoittamiseen. Liikkuminen ehkäisee lukuisia ongelmia, joten se on sijoitus tulevaisuuteen”, kiteyttävät Alametsä ja Yanar.

Lisätietoja:

Alviina Alametsä
alviina.alametsa[at]gmail.com
puh. 040 729 4597

Ozan Yanar
ozan.yanar[at]eduskunta.fi
puh. 044 275 8797

Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaiden lista täydentyy Art Goes Kapakan perustaja Mikko Leistillä

Kaupunkikulttuurivaikuttaja ja yrittäjä Mikko Leisti on nimetty sitoutumattomana vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä. Leistin vankka tausta kulttuurivaikuttajana täydentää ehdokkaiden monipuolista joukkoa.

“Päätin lähteä ehdolle, koska nyt jos koskaan on ympäristö- ja ilmastoasioiden oltava kaiken päätöksenteon ytimessä. Haluan olla mukana tekemässä tulevaisuuden kannalta kestäviä päätöksiä. Aika politiikkaan lähtemiselle oli nyt oikea”, Leisti kertoo.

Pluto Finland -suunnittelutoimiston toimitusjohtajana työskentelevällä Leistillä on pitkä kokemus kulttuurialalta ja keskeinen rooli Helsingin kaupunkikulttuurin kehittymisessä nykyiseen tilaansa. Hän perusti elokuussa 25-vuotisjuhlaansa viettävän Art Goes Kapakka -festivaalin vuonna 1995 ja oli luomassa keskustakirjasto Oodin perustavaa konseptia.

”Hauskan ja toimivan Helsingin ja Suomen eteen on hienoa tehdä töitä. Kulttuurilla on positiivinen ja monipuolinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja talouteen. Palvelualat monipuolisesti ajateltuna – ravintolat, tapahtumat, hyvinvointipalvelut – työllistävät, ja niiden kasvun eteen on kiinnostavaa työskennellä”, Leisti summaa.

Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hanna Hannus iloitsee Mikko Leistin monipuolisesta taustasta kulttuurin parissa: ”Leistillä on ollut keskeinen rooli Helsingin kaupunkikulttuurin kukoistuksen syntymisessä. Olemme iloisia, että hän asettuu vihreiden ehdokkaaksi Helsingissä”, Hannus sanoo.

Leistin mukaan myös matkailussa piilee Suomessa ja Helsingissä valtava työllistävä potentiaali, vaikka matkailu on problemaattinen ala ilmastonmuutoksen kannalta. ”Kasvu on tärkeää, mutta se tulee tehdä kestävästi.”

Leistille läheisiä teemoja ovat myös tulevaisuuden sanoitus yrityksille ja muille yhteisöille sekä uudet innovaatiot ja ansaintamallit. Yrittäjänä hän on tottunut ajattelemaan asioita eri näkökulmista ja uusilla tavoilla. Hän painottaakin, että Suomessa on tarvetta vahvalle yrittäjyysosaamiselle.

“Minulle yrittäjyys on ollut myös tapa olla mukana asioissa monipuolisesti. On mahtavaa auttaa myös muita yrityksiä ja yhteisöjä löytämään uusia tapoja kertoa päämääristään ja saavuttamaan tavoitteitaan”, Leisti sanoo.

Helsingin Vihreät on nyt nimennyt kaikki 22 ehdokastaan eduskuntavaaleihin.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Hanna Hannus, puh. 050 307 2127
Mikko Leisti, puh. 0400 640090

Tutkija Oula Silvennoinen vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä

Helsingin Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi on nimetty historiantutkija Oula Silvennoinen. Erityisesti äärioikeistoa tutkinut Silvennoinen täydentää vihreiden monipuolista ehdokaslistaa tiede- ja koulutuspolitiikan puolustajana.

–Asetun ehdolle ajaakseni demokratian itsepuolustusta, auttaakseni kääntämään suomalaisen tiede- ja koulutuspolitiikan jälleen tulevaisuutta rakentavalle tielle, ja tehdäkseni työtä meidän aikaamme leimaavien ympäristöongelmien, ilmaston- ja elinympäristömme muutosten hillitsemiseksi. Ellemme me kansalaiset näitä asioita ratkaise, kukaan ei sitä tee meidän puolestamme, Silvennoinen sanoo.

Silvennoinen työskentelee akatemiatutkijana ja puolustaa tiedettä ja tieteellistä ajattelua. Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Silvennoinen päätti asettua koettuaan, että oma ammatillinen toiminta ja työ kansalaisjärjestöissä eivät enää riitä paremman yhteiskunnan rakentamiseksi.

–Yhteiskunnan suuntaan on yritettävä vaikuttaa muutenkin, hän toteaa.

Erityisen huolestuneena Silvennoinen on seurannut vihapuheen lisääntymistä sosiaalisessa mediassa.

–Lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet vihapuheen, painostamisen ja häirinnän kitkemiseksi on käytettävä, ja tarvittaessa säädettävä uutta lakia tehokkaampien toimien pohjaksi, Silvennoinen linjaa.

Silvennoinen on tiede- ja koulutuspolitiikan tilan ja vihapuheen leviämisen lisäksi huolestunut ilmaston ja ympäristön tulevaisuudesta.

–Meidän on kyettävä löytämään ratkaisuja mittakaavaltaan maailmanlaajuisiin ilmasto- ja ympäristöongelmiin. Ongelmien alle ei kannata musertua, vaan ryhtyä töihin niiden ratkaisemiseksi, hän sanoo.

–Koulutuksen ja tieteen kunnianpalautus on Vihreiden keskeinen tavoite. On hienoa, että saamme tiedemaailmasta ehdokkaaksi akatemiatutkija Oula Silvennoisen, joka on myös aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, iloitsee Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hanna Hannus.

Silvennoisen jälkeen vielä yksi Helsingin Vihreiden ehdokas julkistetaan maaliskuussa.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Hanna Hannus, puh. 050 307 2127
Toiminnanjohtaja Anna Hyödynmaa, puh. 040 754 3313

Vihreiden ehdokaslista täydentyy talousosaajalla – Timo Huhtamäki eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä

Helsingin Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi on nimetty Tori.fi:n markkinapaikkajohtaja Timo Huhtamäki. Huhtamäki täydentää monipuolista ehdokaslistaa kiertotalouden ja digitalisaation asiantuntemuksellaan.

– Nämä vaalit ovat henkilökohtainen kiitokseni hyvinvointiyhteiskunnalle. Sen ansiosta meillä on toistaiseksi kaikki mahdollisuudet, joista ikinä voimme unelmoida. Tärkeä kysymys on, miten kohtaamme nopeasti muuttuvan maailman ja viemme suvaitsevaista Suomea eteenpäin, Huhtamäki painottaa.

Huhtamäki kannustaa suomalaisia kiertotalouteen Suomen suosituimman markkinapaikan, Tori.fi:n, markkinapaikasta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt Raision, Biolan Oy:n ja Harvia Groupin markkinointijohtajana. Huhtamäki on kerännyt työurallaan asiantuntemusta kestävän kehityksen liiketoiminnoista, suomalaisyhtiöiden viennistä ja digitalisaatiosta.

Huhtamäki kertoo vaalikampanjansa rakentuvan kestävän talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen sekä vähemmistöjen aseman parantamisen ympärille. Suomen digitalisaatio on Huhtamäelle tärkeä ilmastoteko.

–Meidän on korkea aika digitalisoida Suomi. Alusta- ja jakamistalous on yksi konkreettisimmista esimerkeistä siitä, kun ihmisten inspiraatio ja ilmastonmuutoksen vastainen työ kohtaavat. Ihmisten arjesta pitää poistaa turhat harmit, ja palveluprosessit tulee digitalisoida. Niiden osalta kello on jo paljon, sanoo Huhtamäki.

Koulutuksen merkitystä ei voi Huhtamäen mukaan korostaa politiikassa tarpeeksi.

–Nyt lennämme ykkösluokassa väärään suuntaan. Koulutusinvestointien lasku tarkoittaa keskeisimmän kilpailuetumme tuhoutumista. Ensi hätään myydään vaikka Finnair ja laitetaan saatu miljardi koulutukseen, toteaa Huhtamäki.

Huhtamäki täydentää vihreiden ehdokkaiden monipuolista joukkoa.

–Olen iloinen, että Helsingin Vihreät saa eduskuntavaaliehdokkaakseen Timo Huhtamäen. Hänen vahvalle asiantuntemukselleen ajankohtaisista kiertotalouden, yritysmaailman ja digitalisaation kysymyksistä on politiikassa varmasti tarvetta. Huhtamäen osaaminen täydentää hienosti monipuolista ehdokaslistaamme, iloitsee Huhtamäen ehdokkuudesta Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hanna Hannus.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Hanna Hannus, puh. 050 307 2127
Toiminnanjohtaja Anna Hyödynmaa, puh. 040 754 3313

Helsingin Vihreät hakee neljää vaaliavustajaa katukampanjointiin

Tule mukaan tekemään Vihreistä Helsingin suurin puolue! Helsingin Vihreät hakee neljää reipasta työntekijää toteuttamaan vihreää katukampanjaa yhdessä toimiston, vapaaehtoisten ja ehdokkaiden kanssa. Työvoimalle on tarvetta Narinkkatorilla sijaitsevalla kontilla, kaupunkia kiertävällä vaalivaunulla sekä muussa katukampanjoinnissa. Työaika sijoittuu maalis-huhtikuulle ja kaikki työtehtävät sisältävät ilta- ja viikonlopputyötä.

Hae perjantaihin 1.3.2019 klo 10 mennessä. Lähetä hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen hevi@vihreat.fi. Lähetä liitteet pdf-tiedostoina ja nimeä ne hakemus_etunimi_sukunimi ja cv_etunimi_sukunimi.

Haastattelut järjestetään ma-ti 4.-5.3.

Lisätietoja prosessista antaa Helsingin Vihreiden kampanjapäällikkö Minttu Massinen, minttu.massinen@vihreat.fi, 040 631 35 60 ja käytännön työstä vaalipäällikkö Emma Mikkilä, emma.mikkila@vihreat.fi, 045 125 2541.

***
KOLMEN VAALIAVUSTAJAN TIIMI

avustaa Helsingin Vihreiden eduskuntavaalikampanjan käytännön järjestelyissä.

Kolmen vaaliavustajan osalta työ alkaa maanantaina 11.3.2019. Maaliskuussa 11.-22.3. työaika on 15 h/vko, viimeiset kampanjaviikot 23.3.-16.4. työ on kokoaikainen. Palkkaus: 2400 e.

Vaaliavustajat tulevat työskentelemään kontilla ja täydentävänä työvoimana vaalivaunulla. He vastaavat vaalikontin päivystyksen koordinoinnista ja kontin kunnossapidosta vaalien alla. Tehtäviin kuuluu lähettinä ja kuskina toimimista sekä katukampanjoinnin, vaalitempausten ja tilaisuuksien järjestelyitä ja kampanjointia yhdessä ehdokkaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Tehtävät sisältävät ilta- ja viikonlopputyötä.

Työnjako ja työvuorot sovitaan yhdessä valittujen kanssa.

Hakijoilta toivomme:
– reipasta asennetta ja oma-aloitteista otetta
– asiakaspalvelutaitoja
– aiempaa kokemusta kampanjoinnista
– vihreän politiikan tuntemusta
– Helsingin paikallistuntemusta
– mahdollisuutta joustaa työajoissa

Eduksi katsotaan:
– ajokortti

***
VAALIAVUSTAJA ETELÄ-HELSINKIIN

Vaaliavustaja koordinoi katukampanjointia Etelä-Helsingissä ja avustaa vaalivaunun pysähdyksillä alueella.

Vaaliavustaja vastaa telttakiertueen järjestelyistä. Tehtäviin kuuluu lähettinä ja kuskina toimimista sekä katukampanjoinnin, vaalitempausten ja tilaisuuksien järjestelyitä ja kampanjointia yhdessä ehdokkaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Lähiesihenkilönä toimii Etelä-Helsingin Vihreiden edustaja.

Työ alkaa maanantaina 11.3. Työaika on maaliskuussa 15 h/vko, 1.-14.4. työ on kokoaikainen. Työ tapahtuu pääosin arkena, viikonlopputyöpäiviä ovat la 16.3. sekä su 14.4. Palkkaus: 2400 e.

Hakijalta toivomme:
– reipasta asennetta ja oma-aloitteista otetta
– Etelä-Helsingin paikallistuntemusta
– luotettavuutta
– asiakaspalvelutaitoja
– vihreän politiikan tuntemusta

Eduksi katsotaan:
– ajokortti
– aiempi kokemus kampanjoinnista

Toimittaja ja tietokirjailija Noora Shingler vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä

Kemikaalicocktail-blogistaan tunnettu toimittaja ja tietokirjailija Noora Shingler, 38, lähtee vihreiden eduskuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä.

Shingler haluaa ehdokkuudellaan taistella ilmastonmuutosta vastaan. Toimittajana ja bloggaajana työskennellessään Shingler on kannustanut suomalaisia ekologiseen, eettiseen ja kestävään elämäntapaan. Siirtymä epäkohtia esiintuovasta toimittajasta politiikan pariin tuntui luontevalta askeleelta.

–Lähden ehdolle, koska haluan taistella ilmastonmuutoksen hidastumisen puolesta ja olla luomassa meille kaikille terveempää arkea. Haluaisin myös nähdä Suomessa tehtävän politiikkaa, jossa kunnioitetaan toisia yli puoluerajojen, Shingler kertoo.

Teemoista Shingler nostaa esiin erityisesti mikromuovit, jotka ovat hänen mielestään jääneet politiikassa paitsioon.

–Jokainen suomalainen käyttää päivittäin tuotteita, joista puolet sisältää muovikemikaaleja. Muovi on tietyissä paikoissa korvaamaton, mutta kosmetiikka ei ole se paikka, hän sanoo.

Vihreät oli Shinglerille luonnollinen puoluevalinta.

–Koen vihreiden ajatusmaailman lähimpänä omaani, puoluevalinta on minulle itsestäänselvyys. Ilmastonmuutoksen hidastaminen on ihmiskunnan isoin ja tärkein haaste, jonka onnistuminen vaikuttaa kaikkeen, Shingler toteaa.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Hanna Hannus, puh. 050 307 2127
Toiminnanjohtaja Anna Hyödynmaa, puh. 040 754 3313

Amanda Pasasesta kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja Anni Sinnemäestä kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

Helsingin Vihreä valtuustoryhmä valitsi valitsi tänään kokouksessaan uusia luottamushenkilöitä. Kaupunkiympäristölautakunnan jäseneksi valittiin varavaltuutettu Amanda Pasanen ja kaupunginhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Anni Sinnemäki.

–On todella hienoa päästä kehittämään tulevaisuuteen katsovaa ja ilmastokestävää Helsinkiä. Yksi Helsingin suurimmista haasteista on mahdollistaa kestävä kaupunkikehitys, joka vastaa kaupungin kasvuun tinkimättä luonnonsuojelusta, Pasanen kertoo.

24-vuotias ensimmäisen kauden varavaltuutettu Pasanen työskentelee Vihreiden nuorten puheenjohtajana ja opiskelee kestävyystieteitä. Hän on ollut aiemmin kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen ja on myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallituksen jäsen. Pasanen on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa.

Valtuustoryhmä valitsi lisäksi kokouksessaan kaupunginhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäen.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen paikka vapautui Kaisa Hernbergin luovuttua tehtävästä aloitettuaan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana aiemmin tänä vuonna. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtävää hoiti aiemmin Otso Kivekäs, joka luopui tehtävästä siirryttyään tammikuussa kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi.

Lisätietoja:
Kaisa Hernberg, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 040 562 3242
Anna Hyödynmaa, Vihreän valtuustoryhmän sihteeri, puh. 040 754 3313

Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaksi Kaisa Hernberg ja kasvatus- ja koulutuslautakuntaan Ozan Yanar

Helsingin Vihreä valtuustoryhmä valitsi valitsi tänään kokouksessaan uusia luottamushenkilöitä. Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaksi ja Helsingin kaupunginhallituksen jäseneksi valittiin kaupunginvaltuutettu Kaisa Hernberg.

–Vaalikevät on mielenkiintoinen ja haastava paikka hypätä Helsingin toiseksi suurimman valtuustoryhmän johtoon. Lähtötilanne on todella hyvä. Tällä valtuustokaudella on saatu eteenpäin lukuisia Vihreiden tärkeitä tavoitteita, kuten kaupungin päästövähennysohjelma, varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön palkankorotukset, 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus, uusia ratikkalinjoja, rautatieaseman alikulku ja lisää rahaa nuorten mielenterveyspalveluihin, toteaa Hernberg.

42-vuotias ensimmäisen kauden valtuutettu Hernberg työskentelee yrittäjänä ilmasto- ja energiapolitiikan parissa. Hän on myös kaupunkiympäristölautakunnan ja Helenin hallituksen jäsen sekä Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja. Hernberg on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa.

– Haluan valtuustoryhmän puheenjohtajana edistää ja tukea Vihreiden hyvää työtä entistä ilmastoystävällisemmän, yhdenvertaisemman, toimivamman, hauskemman ja kukoistavamman Helsingin eteen. Meillä on erinomainen, osaava valtuustoryhmä, jonka johtaminen on ilo ja kunnia.

Vihreä valtuustoryhmä valitsi kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen paikalle Ozan Yanarin.

Ryhmäpuheenjohtajan, kaupunginhallituksen jäsenen ja kasvatus- ja koulutulautakunnan jäsenen paikat vapautuivat Otso Kivekkään luovuttua tehtävistä tultuaan valituksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi. Kivekäs siirtyy tehtävään tänään, kun valtuusto valitsee itselleen uuden puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Lisätietoja:
Kaisa Hernberg, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 040 562 3242
Anna Hyödynmaa, Vihreän valtuustoryhmän sihteeri, puh. 040 754 3313