Tiedotteet

Vuosi valtuustoa – mitä saimme aikaan?

Tasan vuosi sitten uusi kaupunginvaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa. Sitä ennen huhtikuun kuntavaaleissa useampi helsinkiläinen antoi äänensä Vihreille kuin koskaan aiemmin. Kaupunkilaisilta saamamme valtavan luottamuksen, 21 kaupunginvaltuutetun, kahden apulaispormestarin muiden luottamushenkilöiden voimin olemme koko kuluneen vuoden tehneet Helsingissä hartiavoimin töitä, jotta yhteinen Helsinkimme olisi entistä tasa-arvoisempi, toimivampi ja ekologisempi. Itse olen jatkanut tehtäviäni Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana ja kaupunginhallituksen jäsenenä sekä aloittanut kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Kuluneen vuoden vauhti on ollut huima. Moni vihreille tärkeä tavoite on edennyt harppauksin tai vähintään liikahtanut oikeaan suuntaan. Mitä sitten olemme saaneet aikaan? Tässä keskeisimmät Vihreät saavutukset:

Helsingillä on uusi kunnianhimoinen strategia, jossa eriarvoisuuden torjuminen on keskiössä. Olemme lisänneet reippaasti rahaa raideliikenteeseen, syrjäytymisen ehkäisyyn, pyöräteihin, luonnonsuojeluun, puistorakentamiseen ja kunnianhimoiseen päästövähennysohjelmaan. Raide-Jokeri, Hernesaaren raitiotie ja Kalasataman ja Pasilan välinen ratikkareitti etenevät. Kivinokan metsä suojellaan. Menestystarinaksi osoittautuneet kaupunkipyörät tulivat kaupunkilaisten käyttöön kuukautta aiemmin kuin viime vuonna, ja Turun ympärivuotisia kaupunkipyöriä seurataan mielenkiinnolla. Ensi vuonna keltaisen pyörän saa jo Herttoniemestä asti!

Subjektiivinen päivähoito-oikeus ja pienet ryhmäkoot säilytetään. Maksuton varhaiskasvatus alkaa syksyllä viisivuotiaille lapsille, vierasta kieltä opitaan jo ensimmäiseltä luokalta alkaen ja onnistunut pienten koululaisten aamupäivätoiminnan kokeilu jää pysyväksi toiminnaksi eka- ja tokaluokkalaisten lasten perheiden arkea helpottamaan. Uusia päiväkoteja rakennetaan kovaa vauhtia ympäri kaupunkia, jotta jokainen perhe saisi päiväkotipaikan läheltä kotia. Hätämajoitus turvataan kaikille ja paperittomillakin ihmisillä on tässä kaupungissa oikeus terveyspalveluihin. Lastensuojeluun tuodaan sitova asiakasmitoitus, jotta jokaisen lapsen ja perheen tilanteeseen on riittävästi aikaa paneutua. Ehkäisy on maksutonta alle 25-vuotiaille.

Helsingissä on käynnistetty palkkaohjelma, joka vastaa erityisesti päiväkotien huutavaan työntekijäpulaan. Laadukas varhaiskasvatus tarvitsee riittävästi motivoituneita ja osaavia tekijöitä. Vihreiden aloitteesta oli jo aiemmin sovittu prosessista jolla varmistetaan riittävä henkilökunta päiväkodeissa ja on hienoa, että palkkaohjelma laajenee koskemaan koko kaupungin henkilöstöä. Monet muutkin naisvaltaiset alat ovat palkkakuopassa. Myös koulujen ja päiväkotien korjausremonttiohjelman riittävyys tarkastellaan ja tarvittaessa korjauksia vauhditetaan.

Helsinki on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Salmisaaren kivihiilen poltosta luopuminen jo 2020-luvulla selvitetään Vihreiden esityksestä. Hiilestä luopuminen on valtava askel, mutta samalla täytyy pitää huolta, ettei sitä korvata yksinomaa puuta poltamalla, joka olisi hiilipäästöiltään ja luonnon kannalta huono ratkaisu.

Onnistunut parklet-kokeilu vakiintuu tekemään kaupungista elävämmän ja viihtyisämmän. Ratikkaohjelma tekee raitiovaunulla liikkumisesta nopeampaa ja luotettavampaa.

Olemme osoittaneet, että kaupungeissa on voimaa! Helsingissä on parin viime vuoden aikana haastettu vihreiden johdolla hallitusta, joka leikkaa koulutuksesta ja heikentää varhaiskasvatusta näyttämällä suuntaa, jossa asiat tehdään toisin. Tänä vuonna olemme kritisoineet keskustan, kokoomuksen ja sinisten hallitusta erityisesti siitä, että se puskee väkisin läpi ihmisille ja Helsingille haitallista sote-uudistusta. Kaikki pääkaupunkiseudun kunnat tulivat lopulta mukaan sote-kapinaan, joka kytee myös muualla ympäri Suomen.

Vuosi takana, kolme edessä. Työ kestävän ja välittävän Helsingin eteen jatkuu!

Otso Kivekäs
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Vihreät saavutukset valtuustokauden ensimmäiseltä vuodelta:

 • Helsinki on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035, päästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Salmisaaren kivihiilivoimalan sulkeminen jo 2020-luvun aikana selvitetään.
 • Maksuton varhaiskasvatus aloitetaan 5-vuotiasta lapsista
 • Vieraan kielen oppiminen alkaa jo ensimmäiseltä luokalta
 • Kahden kodin lapsille päätettiin oikeus koulukyytiin molemmista kodeista etenee
 • Päiväkotibusseja selvitetään tulevaisuudessa
 • Lisää uusia päiväkoteja eri puolelle kaupunkia
 • Aamupäiväkerhot vakinaistettiin 1.-2.-luokkalaisille
 • Askeleita kohti parkkinormista luopumista on otettu, siirtyminen kohti markkinaehtoista pysäköintiä alkaa.
 • Kotihoidon laatua on parannettu palkkaamalla lisää työntekijöitä
 • Vihreiden kriittinen kanta hallituksen sote-uudistukseen on päätyi koko Helsingin yhteiseksi näkemykseksi
 • Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakasmäärän rajaaminen 30 asiakkaaseen työntekijää kohden
 • Nopeusrajoituksia on päätetty rauhoitettaa jotta turvallisuus mm. koulujen lähellä paranee
 • Kalasataman raitiotie etenee
 • Nuorten Walkers-kahvilalle etsitään uusi paikka elokuvakeskuksen rakentuessa
 • Hernesaaren raitiotie etenee
 • Raitioliikenteen kehittämisohjelma parantaa ratikoiden nopeutta ja luotettavuutta
 • Päästövähennysten toimenpideohjelman valmistui ja etenee päätöksentekoon
 • Ensimmäiset tontinluovutukset uutta energiatehokkuuslainsäädäntöä tiukemmalla normilla on tehty
 • Merkittäviä kaavoja joissa luontoalueisiin ei täydy koskea lainkaan: Postipuisto, Arabian tehdaskorttelit, Vuosaaren aromikuja
 • Yleiskaavan toteuttamisohjelma hyväksyttiin
 • Parklet-kokeilu vakinaistettiin
 • Konepajan alueen kehittäminen etenee
 • Kaupunkipyörät ennätyksellisen menestyksekkäitä, kausi alkoi jo kuukautta aiemmin
 • Terassit saavat olla auki myöhempään
 • Hakuna matata sup rental sai jatkaa toimintaansa
 • Hakaniemen hallin väistötila aukesi
 • Vartiosaaren kaavoitus on keskeytetty, kulkuyhteyksien parantamista Vartiosaaren virkistysalueelle selvitetään
 • Pyöräilyyn käytettävät investointirahat kaksinkertaistetaan tulevien kolmen vuoden aikana pyöräilyn edistämisohjelman esittämälle tasolle 20 miljoonaan euroon vuodessa,
 • Hämeentien pyöräkaistat ja joukkoliikennekatu etenevät: Hämeentien katusuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti
 • Kivinokan vanha metsä suojellaan
 • Veräjämäen lehtojen suojelu etenee
 • Raide-Jokeri etenee (tänä vuonna tehty liikennesuunnitelmia, asemakaavoja ja allianssisopimus)
 • Paperittomilla ihmisillä on oikeus välttämättömiin terveyspalveluihin
 • Hätämajoitus talvelle turvattiin
 • Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
 • Ulosotto otetaan huomioon asiakasmaksuissa lautakunnan päättämän uuden linjauksen mukaan
 • Lisää rahaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn
 • Vegaaniruoka tulee saataville kaikkiin kaupungin päiväkoteihin
 • Lisää tarvepohjaista erityisrahaa
 • Varhaiskasvatuksen työntekijöiden määrä ja pysyvyys varmistetaan palkkaohjelmalla

Vihreitä valtuutettuja Linnanmäellä suunnitteluseminaarissa toukokuussa.

 

Pääkaupunkiseudun vihreät: Sote-uudistus vaarantaa palvelut

 

Vihreät puheenjohtajat Martinlaaksossa: Emmi Pajunen (Vantaa), Inka Hopsu (Espoo), Otso Kivekäs (Helsinki) ja Juha Pesonen (Kauniainen).

Pääkaupunkiseudun vihreiden viesti on selvä: hallituksen esittämää sote- ja maakuntamallia ei tule hyväksyä esitetyssä muodossa. Malli heikentää pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen ja alueen mahdollisuudet vastata tarpeisiin, joita kasvava väestö tuo. Kiire vaarantaa lopulta myös potilasturvallisuuden, kun toteutusta ei ole mietitty loppuun saakka.

“Uudistuksen myötä kaupungin verotulot pienenevät, mutta investointitarpeet eivät vähene. Pääkaupunkiseutu kasvaa vuosittain noin 18 000 asukkaalla, joille tarvitaan kouluja, katuja ja päiväkoteja. On ilmeinen riski, että investointien rahoittamiseksi joudutaan sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen leikkaamaan palveluista, kuten opetuksesta”, varoittaa Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

“Alun perin uudistuksella pyrittiin luomaan saumattomat hoitoketjut. Nyt esityksen seurauksena on päinvastoin riski palveluiden sirpaloitumisesta”, sanoo puolestaan Vantaan valtuustoryhmän puheenjohtaja Emmi Pajunen.

Sosiaali- ja terveyspalveluja on Vihreiden mielestä uudistettava. Siksi Vihreät vaatii, että sote-uudistus suunnitellaan uudelleen tavalla, jolla uudistuksen alkuperäiset tavoitteet, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, kustannusten hillintä ja saumattomat hoivaketjut, voidaan saavuttaa. Hallituksen esitys ei niitä toteuta.

“Valmistelu on täysin kesken, ja vaaleihin on vain puoli vuotta aikaa. Läpivienti esitetyllä aikataululla olisi vastuutonta niin lain sisällön kuin demokratian näkökulmasta.”, toteaa Kauniaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Pesonen.

Hallituksen tulee myöntää, että nykyinen aikataulu sote- ja maakuntauudistukselle on liian tiukka eikä se tule saavuttamaan asetettuja tavoitteita. “Markkinavetoisesta valinnanvapaudesta tulee luopua ja kasvukaupunkien tilanne ja tarpeet tulee huomioida nykyistä paremmin. Tästä hyötyisi koko Suomi”, päättää Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Lisätietoja antavat pääkaupunkiseudun vihreät ryhmäpuheenjohtajat:

Otso Kivekäs, Helsinki p. 044 333 6338
Inka Hopsu, Espoo p. 040 758 9545
Emmi Pajunen, Vantaa p. 045 675 0201
Juha Pesonen, Kauniainen p. 050 545 2100

Pääkaupunkiseudun kaupunginvaltuustojen yhteiskokous pidetään tiistaina 15.5. klo 18 alkaen Vantaalla kulttuuritalo Martinuksessa.

Median yhteydenotot: Maaria Parry, Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja, 040 754 3313

Avoin työpaikka: VAALITYÖNTEKIJÄ 

Helsingin Vihreät hakee

VAALITYÖNTEKIJÄÄ

Helsingin Vihreät ry on Vihreiden jäsenmäärältään suurin piirijärjestö. Helsingin Vihreisiin kuuluu 13 jäsenjärjestöä, joista kahdeksan on kaupunginosayhdistyksiä, neljä koko kaupungin kattavia yhdistyksiä ja yksi toimii Brysselissä asuvien vihreiden yhdistäjänä. Vihreillä on Helsingissä viisi kansanedustajaa ja 21 kaupunginvaltuutettua. Vihreät rakentavat Helsingistä kansainvälistä pääkaupunkia, joka on edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja jossa kaupungin ainutlaatuinen ympäristö säilyy seuraaville sukupolville.

Helsingin Vihreät hakee nyt määräaikaista vaalityöntekijää avustamaan vaalitoiminnassa ja kampanjoinnissa. Työ kattaa mahdollisesti pidettävät maakuntavaalit lokakuussa 2018, eduskuntavaalit huhtikuussa 2019 sekä europarlamenttivaalit toukokuussa 2019.

Vaalityöntekijä työskentelee Helsingin Vihreiden toiminnanjohtajan alaisuudessa ja vaalipäällikön apuna puoluetoimistolla Punavuoressa. Työhön kuuluu kampanjatilaisuuksia ympäri kaupunkia ja mahdollisesti puolueen tilaisuuksiin ja koulutuksiin osallistumisia myös Helsingin ulkopuolella.

Etsimämme vaalityöntekijä osaa sekä kirjata tarkasti tietoja taulukoihin että toteuttaa toritapahtumaan vihreän kampanjapisteen.

Edellytämme vaalityöntekijältä:

– kokemusta kampanja- tai järjestötoiminnasta
– yhteistyökykyä ja intoa työskennellä vihreiden vaaliehdokkaiden kanssa
– paineensietokykyä
– mahdollisuutta työskennellä toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin
– vihreää arvomaailmaa

Eduksi lasketaan ruotsin kielen taito ja kokemus sosiaalisen median sisällöntuotannosta.

Työsuhde on määräaikainen elokuusta 2018 kesäkuuhun 2019. Määräaikaisuuden perusteena on vaalikampanjoinnin projektiluonteisuus.

Vaalityöntekijän palkka on 2400 euroa kuukaudessa. Palkan lisäksi tarjoamme lounassetelit, näköalapaikan käytännön vaalikampanjointiin ja kannustavan työyhteisön.

Hakemukset ja ansioluettelo pyydetään lähettämään yhtenä pdf-tiedostona sunnuntaihin 13.5. mennessä osoitteella maaria.parry@vihreat.fi. Haastattelut järjestetään viikolla 21.

Lisätietoja:
– toiminnanjohtaja Maaria Parry, puh. 040 754 3313 tai
maaria.parry@vihreat.fi
– vaalipäällikkö Emma Mikkilä, puh.  045 125 2541 tai
emma.mikkila@vihreat.fi
– puheenjohtaja Sami Halme, puh. 0400 420 799 tai
sami.halme@vihreat.fi

Kaupunki, jossa on helppo hengittää

”Helsingin täytyy olla kaupunki, jossa on mahdollista työskennellä, asua ja saada laadukkaita palveluita. Helsingin on oltava kaupunki, jossa on helppo hengittää, oli kyse sitten toimeentulosta tai ilmastonmuutoksen torjumisesta päästöjä kitkemällä”, tiivisti valtuutettu ja vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo ryhmäpuheessa vuoden 2019 talousarvioehdotuksen lähetekeskustelussa.

Puheessa otettiin kantaa muun muassa varhaiskasvatuksen työntekijöiden pitämiseen Helsingissä satsaamalla palkkoihin sekä maksuttomaan toiseen asteeseen. Ohisalo muistutti myös, että yhä useammat ihmiset haluavat asua Helsingissä, ja siksi kaupunkiin on rakennettava koteja kaikille.

Lue koko puhe tästä linkistä.

 

Esitetty maakuntauudistus on Uudellemaalle vahingollinen

 

Mari Holopainen ja Johanna Karimäki

Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston mukaan maakuntamalli on Uudenmaan kannalta vahingollinen. Maakuntavaltuuston kokouksessa äänestettiin maakunnan kannanotosta sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistukseen. Äänin 57 puolesta, 12 vastaan ja viisi tyhjää maakuntavaltuusto otti kantaa, että maakuntauudistusta hallintomallina ja esitettyä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei tule Uudellamaalla toteuttaa esitetyllä tavalla.

”Maakuntavaltuutetut kokivat huolta siitä, ettei 1,7 miljoonan asukkaan Uuttamaata ole kuultu. Valtuuston näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta on tällä mallilla tulossa vaikeasti hallittava ja monimutkainen”, valtuuston puheenjohtaja Mari Holopainen toteaa.

Uudenmaan volyymi on merkityksellinen. Uudellamaalla asuu 1,7 miljoonaa ihmistä ja maakunta tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta noin 40 prosenttia.

Toimintaympäristönä Uusimaa on talouden dynamiikan, elinkeinorakenteen, tutkimuksen ja ulkomaisten investointien määrän suhteen erityisen tärkeä koko Suomen kehitykselle. Alueen etu on koko Suomen etu, mutta nykymuodossaan uudistus kurittaa kasvun veturina toimivaa Uuttamaata tarpeettomasti.

”Lisäksi hallitus esittää menokattoa jäljelle jääville kuntien tehtäville. Tämä vaikeuttaa kasvavien palvelutarpeiden tyydyttämistä Uudenmaan kasvukunnissa”, kansanedustaja Johanna Karimäki muistuttaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tarvitaan. Vihreät on jo vuosia pitänyt keskeisinä tavoitteina terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista sekä kustannusten laskua siirtämällä palveluiden painopistettä vahvemmin kohti perusterveydenhuoltoon, sujuvia hoitopolkuja ja selkeää sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä. Vihreät kuitenkin näkee, että hallituksen ajama valinnanvapausmalli kasvattaa sosiaali- ja terveysalan kustannuksia, pirstoo ihmisten elintärkeät palvelut eikä lopulta kavenna terveys- ja hyvinvointieroja.

Maakuntien toimivuuden kannalta Suomeen on suunnitteilla liian monta maakuntaa kun pienin Keski-Pohjanmaan maakunta vastaa asukasluvultaan kutakuinkin Espoon Leppävaaran suuraluetta.

Lisätietoja:
Mari Holopainen, 040 762 0944, mari.holopainen@gmail.com
Johanna Karimäki, 050 512 1948, johanna.karimaki@eduskunta.fi

Vammaisten palveluiden kilpailutusten palauttaminen valmisteluun on tarpeellista

Vihreiden sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat tyytyväisiä siihen, että lautakunta päätti palauttaa paljon keskustelua herättäneet vammaisten palveluiden kilpailutukset valmisteluun.

“Emme olleet aivan tyytyväisiä siihen, miten vammaisten tärkeimpien palveluiden korkeatasoinen laatu turvataan ja vammaisten oman itsemäärämisoikeuden toteutuminen esimerkiksi oman kodin valinnassa varmistetaan. Uuden valmistelun kautta voidaan paremmin huolehtia laadusta ja toivon mukaan jopa parantaa sitä.”, sanoo lautakunnan jäsen Kati Juva. Hän korostaa myös läpinäkyvyyttä taloustiedoissa, jotta palveluntuottajien verojalanjälkeä voidaan paremmin seurata,

Helsingin kaupunki hakee kilpailutuksella listan palveluiden tuottajia, joista sitten jokaiselle palveluita tarvitsevalle haetaan hänen tarpeisiinsa sopiva palvelu.

“Vammaisten palveluiden kilpailuttamiseen liittyy suuria haasteita. Meille vihreille oli ehdottomasti selvää, että kilpailutuksen sopimukseen on kirjattava selkeästi se, ettei kenenkään pidä joutua muuttamaan kilpailutuksen vuoksi nyt eikä seuraavankaan kilpailutuksen yhteydessä. Kenenkään ei pitäisi myöskään joutua muuttamaan pois Helsingistä vastoin tahtoaan”, sanoo Laura Nordström.

Lautakunta päätti tiistai-illan kokouksessaan palauttaa kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumispalveluiden ja työ- ja päivätoiminnan hankinnat valmisteluun. Viranhaltijat valmistelevat nyt uudet esitykset lautakunnalle ohjeistuksen mukaan.
Kilpailutuksessa haetaan ratkaisuja lähivuosiksi. Jatkossa sote-uudistus saattaa vaikuttaa myös vammaisten palveluihin.

“Vaikka saammekin nyt varmistettua, että helsinkiläisten vammaisten palveluiden taso pysyy vakaana tai jopa kehittyy, olen todella huolissani tulevaisuudesta. Helsingissä on tällä hetkellä paremmat palvelut kuin suuressa osassa Uudellamaalla. Uudenmaan maakunnan täytyy heti alkaessaan säästää noin 300 miljoonaa euroa. Kuinka saamme silloin suojattua leikkauksilta helsinkiläisten palvelut  sote-uudistuksessa?” kysyy apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Lisätietoja:

Apulaispormestari Sanna Vesikansa, puh. 040 745 9586
Lautakunnan jäsen Kati Juva puh. 050 500 2318
Lautakunnan varajäsen Laura Nordström 050 3676671

Helsinki haluaa irti Fennovoiman-Rosatomin ydinvoimalahankkeesta

Helsinki päätti tänään selvittää yhdessä Vantaan kanssa Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta luopumista. Luopumisen edellytyksiä selvitetään kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Karin tekemän aloitteen pohjalta. Karin aloite hyväksyttiin tänään lopullisesti kaupunginvaltuustossa yksimielisesti. Vantaalla vastaava päätös tehtiin viikkoa aikaisemmin.

Vihreät ovat tyytyväisiä, että Helsinki ja Vantaa selvittävät perinpohjaisesti Fennovoimasta irtautumisen.

– Päätös kertoo siitä, että Helsingissä halutaan katso eteenpäin ja tehdä tulevaisuuden ratkaisuja. Helsingin linjaus on merkittävä ja antaa myös muille kunnille selkänojaa käynnistää irtautuminen Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalaprojektista. Tähän projektiin osallistuminen ei ole Helsingin, sen asukkaiden ja veronmaksajien, eikä Vantaan Energian edun mukaista. Emme halua, että helsinkiläiset veronmaksajat joutuvat geopolitiikan pelinappuloiksi kannattamattomaan hankkeeseen, Emma Kari toteaa.
Kari muistuttaa, että Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalahankkeeseen liittyy suuria taloudellisia riskejä.

– Osakas toisensa jälkeen on irtautunut Fennovoimasta nimenomaan taloudellisten riskien vuoksi. Ydinvoimahankkeissa budjettien ja aikataulun pettämisestä ja hintojen kohoamisesta on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. On todennäköistä, ettei Fennovoiman tarjoama sähkö tule ydinvoimalan valmistuttua olemaan kilpailukykyistä. Fennovoiman omistajilla on kuitenkin velvollisuus ostaa laitoksen tuottamaa ydinenergiaa, vaikka muuta energiaa saisikin halvemmalla. On kyseenalaista, onko koko hanke ensinkään Helsingille taloudellisesti kannattava, Kari sanoo.

Selvitys on tarkoitus tehdä yhteistyössä yhtiön kanssa niin, että se valmistuu keväällä 2018. Tämä mahdollistaa Fennovoimasta irtautumistoimien käynnistämisen vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Saman sisältöinen aloite on käsittelyssä myös Vantaalla Vantaan Vihreiden toimesta. Helsingin kaupunki omistaa 40 prosenttia ja Vantaan kaupunki 60 prosenttia Vantaan Energia Oy:n osakkeista.

– Ydinvoimalahankkeiden yskiessä uusiutuvan energian hinta on jatkanut laskuaan. Helsingin energiapolitiikassa on tehty täyskäännös. Suunta on nyt kivihiilestä ja ydinvoimasta kohti energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Tästä linjasta on pidettävä kiinni, Kari jatkaa.
Lisätietoja:
Emma Kari, puh.  044 300 6801

Brysselin Vihreät yhdistää vihreän väen

Syksyllä 2017 perustettu Brysselin Vihreät ry on ensimmäinen vihreä ulkosuomalaisjärjestö, ja se toimii tästä lähtien Helsingin Vihreiden jäsenjärjestönä. Brysselin Vihreät tarjoaa  kaupungissa toimiville lukuisille vihreät arvot jakaville suomalaisille foorumin, joka järjestää keskustelutilaisuuksia, seuraa EU-politiikkaa ja osallistuu Suomessa käytävien vaalien kampanjointiin Brysselissä.

“Brysselissä työskentelee ja asuu iso joukko suomalaisia vihreitä, jotka ansaitsevat vihdoin yhdyssiteen ja keskustelufoorumin. Uusi yhdistys tarjoaa mahdollisuuden myös tukea kotimaan vihreiden politiikkaa nyt, kun Suomen EU-puheenjohtajuus lähestyy”, Brysselin Vihreiden perustajajäseniin kuuluva europarlamentaarikko Heidi Hautala kertoo.

“Toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin, se on ollut hienoa nähdä. Olemme jo järjestäneet muun muassa keskustelutilaisuuden presidenttiehdokas Pekka Haaviston Brysselin-vierailun yhteydessä, jolloin Haavisto kertoi täydelle huoneelle Eurooppa-visiostaan. Haluamme vaikuttaa myös laajemmin siihen, miten Eurooppaa käsitellään Suomen politiikassa”, puheenjohtaja Markus Drake toteaa.

Yhdistykselle oli luontevaa hakea Helsingin Vihreiden jäsenjärjestöksi, sillä yhdistys on paikallisjärjestö ja suuri piiriyhdistys voi tarjota sille tukea varsinkin toiminnan alkuvaiheessa.

“Ensi vuonna käydään europarlamenttivaalit, ja Brysselin Vihreiden panos vaalitilaisuuksien ja -viestinnän suunnittelussa tulee olemaan Helsingin Vihreille arvokas. Toivotamme yhdistyksen lämpimästi tervetulleeksi Helsingin piiriyhdistyksen siipien suojiin”, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Sami Halme sanoo.

Pekka Haavisto Brysselin Vihreiden vieraana

 
Brysselin Vihreiden jäseneksi voi liittyä osoitteessa https://www.vihreat.fi/liity?yhdistys=258
Facebook: brysselinvihreat
Twitter: vihreatbxl

Lisätietoja:
Brysselin Vihreiden puheenjohtaja Markus Drake, markus.drake@vihreat.fi
Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja Maaria Parry, maaria.parry@vihreat.fi

Emma Kari: Salmisaaren kivihiilivoimala on suljettava

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii Helsinkiä käynnistämään välittömästi valmistelun myös Salmisaaren kivihiilivoimalasta luopumiseksi. Kari jättää Salmisaaren kivihiilivoimalasta aloitteen seuraavassa valtuustossa. Vihreiden aloitteesta Helsinki on jo päättänyt Hanasaaren kivihiilivoimalan sulkemisesta vuoteen 2024 mennessä.

“Ajatus kieltää kivihiili energiatuotannossa on Sipilän hallituksen vastuuttoman ilmastopolitiikan harvoja valopilkkuja. Helsingin on nyt nopeasti luotava askelmerkit Salmisaaren hiilivoimalasta luopumiseksi. Myös kokoomuksen on vihdoin sitouduttava kivihiilen nopeaan alasajoon Helsingissä. Ilmastonsuojelussa ei voi ajaa kaksilla rattailla. Jos kokoomus on maan hallituksessa kieltämässä kivihiiltä, ei se samalla voi vastustaa alasajoa maan pääkaupungissa”, Kari toteaa.

Karin aloitteesta Helsinki on selvittänyt uusiutuvan energian potentiaalia Helsingissä. Mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseksi, hajautetun uusiutuvan energian tuottamiseksi ja hukkalämpöjen hyödyntämiseksi ovat Helsingissä suuret. Hiilestä luopuminen edellyttää tuotannon ja kulutuksen muuttamisen lisäksi myös systeemitason tarkastelua.

“Kivihiilestä kokonaan luopuminen vaatii Helsingiltä uudenlaista tapaa ajatella energian tuotantoa ja sen käyttöä. Kivihiilestä luopuminen ei onnistu nykyisen energiajärjestelmän hienosäädöllä, vaan todennäköisesti tarvitaan systeemitason muutoksia. Kaupungin on pikaisesti käynnistettävä aikaisempaa kokonaisvaltaisempi ja kunnianhimoisempi valmistelu, jossa kaikki vaihtoehdot energiajärjestelmän muuttamiseksi hiilivapaaksi selvitetään”, Kari sanoo.

Kari toivoo, että kivihiilestä luopuminen osattaisiin nähdä Helsingissä mahdollisuutena luoda tilaa uudelle yrittäjyydelle ja ilmastoedelläkävijyydelle. Samalla hän toivoo maan hallitukselta todellisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ilmastotutkijoiden kuuntelemista.

“Kivihiilen kieltämisen lisäksi Suomen pitää päästä eroon myös kivihiiltäkin haitallisemmasta turpeen poltosta. Hallitus on kuitenkin alentanut turpeen verotusta ja lisännyt ilmastolle haitallisen toiminnan tukemista. Maailma käy epätoivoista kamppailua ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. On käsittämätöntä, että tässä tilanteessa Suomen hallitus on käyttänyt kaiken vaikutusvaltansa EU:n ilmastopolitiikan vesittämiseen lisätäkseen metsien hakkuita. Tämä on vastuutonta”, Kari toteaa.

Lisätiedot:
Emma Kari, 044 300 6801
emma.kari@vihreat.fi

Helsinki ja Vantaa ryhtyvät selvittämään Fennovoimasta irtautumista

Helsingin kaupunginhallitus päätti tänään Helsingin ja Vantaan yhteisselvityksestä Fennovoiman ydinvoimahankkeesta luopumiseksi. Selvityksen käynnistäminen on vastaus kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Karin tekemään aloitteeseen Vantaan Energia Oy:n irtautumiseksi Fennovoimasta.

”Olen todella tyytyväinen, että Helsinki ja Vantaa selvittävät perinpohjaisesti Fennovoimasta irtautumisen. Kaupunginhallituksen linjaus on merkittävä ja antaa myös muille kunnille selkänojaa käynnistää irtautuminen Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalaprojektista. Tähän projektiin osallistuminen ei ole Helsingin, sen asukkaiden ja veronmaksajien, eikä Vantaan Energian edun mukaista. Emme halua, että helsinkiläiset veronmaksajat joutuvat geopolitiikan pelinappuloiksi kannattamattomaan hankkeeseen”, Kari toteaa.

Helsingin kaupunki omistaa 40 prosenttia ja Vantaan kaupunki 60 prosenttia Vantaan Energia Oy:n osakkeista. Lopullisen päätöksen selvityksen käynnistämisestä tekee kaupunginvaltuusto.

”Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalahankkeeseen liittyy suuria taloudellisia riskejä. Osakas toisensa jälkeen on hylännyt hankkeen. Ydinvoimalahankkeiden yskiessä uusiutuvan energian hinta on jatkanut laskuaan. On todennäköistä, ettei Fennovoiman tarjoama sähkö tule olemaan kilpailukykyistä. Fennovoiman omistajilla on velvollisuus ostaa laitoksen tuottamaa ydinenergiaa, vaikka muuta energiaa saisikin halvemmalla. Helsingin energiapolitiikassa on tehty täyskäännös. Suunta on nyt kivihiilestä ja ydinvoimasta kohti energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Tästä linjasta on pidettävä kiinni”, Kari sanoo.

Selvitys on tarkoitus tehdä yhteistyössä yhtiön kanssa niin, että se valmistuu keväällä 2018. Tämä mahdollistaa Fennovoimasta irtautumistoimien käynnistämisen vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lopullisen päätöksen selvityksen käynnistämisestä tekee kaupunginvaltuusto.

 
Lisätietoja:
Emma Kari
044 300 6801