Tiedotteet

Helsingin Vihreiden toimisto lomalla 30.6.–31.7.

Helsingin Vihreiden toimiston henkilökunta on lomalla 30.6.–1.8. ja toimisto on suljettuna heinäkuun. Kiireellisissä asioissa voi tällä välin olla yhteydessä puheenjohtaja Hanna Hannukseen (hanna.hannus@vihreat.fi, puh 050 307 2127). Toimiston väki toivottaa aurinkoista kesää!

Kaikkien Helsinki – mitä olemme saaneet aikaan tällä valtuustokaudella

Valtuustokausi on ennättänyt jo puoleen väliin. Helsinki elää voimakkaan kasvun ja suurten muutosten aikaa. Kasvavalle väkimäärälle on taattava hyvän elämän edellytykset ja Helsingin on tehtävä osansa globaalissa kamppailussa ilmastonmuutosta sekä luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä vastaan.

Vihreä valtuustoryhmä tekee työtä kehittääkseen Helsinkiä yhä ympäristöystävällisemmäksi, yhdenvertaisemmaksi ja hauskemmaksi kaupungiksi, jossa kaikkien asukkaiden elämä on hyvää ja arki sujuvaa.

Viime valtuustokaudella Vihreät oli Helsingin Sanomien selvityksen mukaan kaupungin vaikutusvaltaisin poliittinen ryhmä. Kuluvalla kaudella ryhmämme on entistä suurempi, ja vaikutuksemme Helsingin kehittämiseen näkyy muun muassa luonnonsuojelun edistysaskeleina, runsaana asuntorakentamisena, sujuvampana ja turvallisempana liikenteenä, lisääntyvinä päiväkotipaikkoina sekä parempina ja monipuolisempina sosiaali- ja terveyspalveluina.

Tällä valtuustokaudella ovat korostuneet erityisesti kaupungin ilmastopolitiikan kunnianhimon nostaminen vastaamaan 1,5 asteen tavoitetta, uusien asuinalueiden kaavoittaminen sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen paikkapulan ja korjausrakentamishaasteiden ratkominen.

Tavoitteenamme on, että tämän valtuustokauden lopussa Helsingin päästövähennystoimet ovat merkittävästi edenneet ja Helsinki on tehnyt osansa hillitäkseen luonnon monimuotoisuuden heikentymistä. Että helsinkiläisille on riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja viihtyisillä asuinalueilla, joilla on toimivat lähipalvelut. Että Helsingissä voi liikkua sujuvasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Ja että kaikilla helsinkiläisillä ikään, varallisuuteen, asuinpaikkaan ja taustaan katsomatta on edellytykset hyvään elämään.

Kaisa Hernberg
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Keskeisiä vihreitä saavutuksia valtuustokauden ensimmäisellä puoliskolla

Lasten ja nuorten Helsinki

 • Uusia päiväkotipaikkoja on perustettu ja suunnitteilla ennätysmäärä.
 • Ensimmäisen vieraan kielen opetus aikaistettiin alkamaan ensimmäisellä luokalla Mari Holopaisen ja Sanna Vesikansan aloitteesta.
 • Maksuton varhaiskasvatus aloitettiin 5-vuotiaille.
 • Johanna Sydänmaan aloitteesta käynnistetty pienten koululaisten aamupäivätoiminta vakinaistettiin.
 • Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja kotihoidon hoitajien palkkoja korotettiin.
 • Maksuttoman 2. asteen kokeilu käynnistyy syksyllä 2019.
 • Helsinki suositti yläkouluja ja toisen asteen oppilaitoksia luopumaan kahdeksalta alkavista koulupäivistä Emma Karin aloitteesta.
 • Tarveperustaisella lisärahoituksella vähennetään eriarvoisuutta päiväkodeissa, kouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa sekä laajenee myös neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon.
 • Kallion perhekeskus avautui kesäkuussa 2019. Vihreät ovat ajaneet perhekeskusten perustamista voimakkaasti, ja Kallio on jo kolmas perhekeskus, joka vahvistaa lapsiperheiden palveluja ja varhaista tukea. Vihreiden aloitteesta Kivikossa pidettiin myös Itäkadun perhekeskuksen etäpistettä  ja tutkittiin perheiden toiveita ja palvelujen saavutettavuutta.
 • Tarvitsen apua -sähköinen yhteydenottokanava lapsiperheille avautui keväällä 2019.
 • Maria Ohisalon aloitteesta päätettiin rajata lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä työntekijää kohden.
 • Lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoketjua selvitetään ja nuorisoaseman henkilöstömäärä kasvaa merkittävästi.
 • Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen aloitettiin alle 25-vuotiaille Reetta Vanhasen aloitteesta, koska nuorison hyvinvointi ei ole vain juhlapuheisiin kuuluva asia.
 • Helsinki selvittää Kaisa Hernbergin aloitteesta vuoroviikkoperheiden mahdollisuutta valita lapsen koulu kumman tahansa kodin lähialueelta.

Kasvava Helsinki

 • Raide-Jokerin rakennustyöt alkoivat keväällä 2019. Uusi pikaratikka parantaa merkittävästi poikittaisia liikenneyhteyksiä Itä-Helsingistä Espooseen.
 • Tammikuussa 2019 valtuusto hyväksyi suunnitelman Helsingin ratapihan alittavasta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnelista. Tunneli parantaa merkittävästi pyöräilyn sujuvuutta keskustassa.
 • Raitiotie Kalasatamasta Vallilanlaakson kautta Pasilaan etenee.
 • Mechelininkadun remontti valmistui ja Hämeentien muutos joukkoliikennekaduksi on käynnistynyt. Mäkelänkadun remonttia valmistellaan. Muutaman vuoden kuluttua kaupungin keskeisillä pääväylillä liikenne on entistä sujuvampaa ja turvallisempaa.
 • Uusia kaupunkipyöräasemia on otettu käyttöön ja kaupunkipyörien asemat laajenivat Itä- ja Pohjois-Helsinkiin. Keväällä 2019 ilmestyi selvitys, jossa Helsingin kaupunkipyörien todettiin olevan käyttöasteeltaan maailman huippua.
 • Markkinaehtoisen pysäköinnin periaatteet hyväksyttiin ja ne otetaan käyttöön kolmella uudella asuinalueella. Periaatteet mahdollistavat tiiviimmän ja kestävämmän kaupungin kehityksen.
 • Kaupunkisoutuveneet aloittivat toimintansa kesällä 2019 ja HSL:n reittioppaassa näkyy tästä kesästä alkaen kaikki vesiliikenne.
 • Merkittäviä uusia asuinalueita on kaavoitettu muun muassa Hernesaareen, Pasilan Postipuistoon, Herttoniemen teollisuusalueelle ja Vuosaaren “maustekortteleihin”. Yhteensä uusia asuntoja on kaavoitettu valtuustokauden aikana kymmeniä tuhansia.
 • Vihdintien bulevardikaupungin kaavarunko hyväksyttiin. Munkkiniemi-Haaga -alueelle rakentuu tiivis 14000 asukkaan kaupunginosa yhdistämään alueen kaupunginosia toisiinsa.

Ilmasto- ja luontoystävällinen Helsinki

 • Valtuusto hyväksyi loppuvuodesta 2018 yksimielisesti kunnianhimoisen päästövähennysohjelman, jossa listataan 147 konkreettista toimenpidettä, joilla Helsingin hiilipäästöjä vähennetään.
 • Kaupunki päätti perustaa uudet luonnonsuojelualueet Kallahden matalikoille sekä Korkeasaarenluodolle.
 • Vartiosaaren virkistyskäyttö etenee. Kaupunginhallitus päätti käynnistää Vartiosaaren väliaikaisen virkistyskäytön suunnittelun alueen kaavoitustilanteen ollessa auki.
 • Veräjämäen lehto ja Kivinokan vanha metsä suojellaan.
 • Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma palautettiin valmisteluun syksyllä 2018, jotta suunnitelman lähtökohtana näkyy selkeästi tavoite luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä ja metsien hallitusta hoitamattomuudesta.
 • Helsinki laatii suunnitelman liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamiseksi seuraavan kuuden vuoden aikana valtuutettu Atte Harjanteen tekemän aloitteen pohjalta.

Välittävä ja yhdenvertainen Helsinki

 • Vähävaraisten ja vaikeasti liikkuvien ikäihmisten sosiaalihuoltolain mukaisia taksimatkoja nostettiin vihreiden aloitteesta neljästä kuuteen 2018 ja se jatkuu myös 2019.
 • Kehitysvammaisten asumis- ja päivätoiminnan palvelut on järjestetty paremmin kuin ennen. Puitejärjestelyyn valitaan mukaan useita tuottajia ja vammaisen omaa tahtoa kunnioitetaan ja laatua vaaditaan aiempaa enemmän.
 • Vammaisten kuljetuspalveluiden kilpailutuksissa otettiin vammaisten edustajia mukaan hankinnan suunnitteluun ja huomioitiin monia tärkeitä asioita kilpailutuksissa. Vammaisjärjestöiltä tuli positiivista palautetta hankinnan järjestelyistä.
 • Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste aloittaa Myllypurossa syksyllä 2019.
 • Ruoka-avun kehittämissuunnitelma antaa hyvät eväät kehittää leipäjonoissa tapahtuvaa auttamista.
 • Asunnottomuuden tilastointia on parannettu ja apu saadaan nyt paremmin perille.
 • Helsinki nosti mm. kotihoidon henkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden palkkoja yhteensä lähes neljällä miljoonalla eurolla vuodessa.
 • Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma etenee.
 • Helsinki edistää piikkihuumeiden käyttäjien valvotut käyttötilat mahdollistavaa lainsäädäntöä.
 • Paperittomien hoidon laajentaminen välttämätön hoito turvattiin Helsingissä ja muut kunnat seurasivat esimerkkiä. Myöhemmin siitä saatiin myös kirjaus hallitusohjelmaan koko maassa.
 • Omaishoitajien tukea on parannettu.
 • Sähköinen yhteydenotto toimii kaikilla Helsingin terveysasemilla ja chat-kanavat laajenevat myös moniin sosiaalipalveluihin.

Hauska ja viihtyisä Helsinki

 • Keskustakirjasto Oodi avattiin loppuvuodesta 2018 ja on ylittänyt kaikki kävijäennusteet.
 • Suurten, kaupallisten tapahtumien rahoitusta kehitetään osana kaupungin kumppanuuslinjauksia. Kulttuurijaoston avustukset keskitetään pienemmille kulttuurialan toimijoille.
 • Helsingin liikkumisohjelma ja hyvinvointiohjelma hyväksyttiin.
 • Kaupunki on käynnistänyt merellisen strategian, jonka tavoitteena on avata entistä paremmin merellistä Helsinkiä kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.
 • Merellisen julkisen taiteen biennaaliin suunnitelu on käynnissä, ja se avautuu Vallisaaressa kesällä 2020.
 • Kulttuurin ja vapaa-ajan rahoitusta ohjataan etenkin kaupunginosiin, joissa lasten kulttuuriharrastuksia on vähemmän.

Kasvavan kaupungin on panostettava koulutukseen

”Positiivisen diskriminaation määräraha on tutkitusti toimiva työkalu koulujen tukemiseen ja sitä on vahvistettava. On hyvä, että mallia ollaan viemässä eteenpäin myös sosiaali- ja terveystoimialalle. Tämän vuoksi vihreä valtuustoryhmä tuleekin ehdottamaan positiivisen erityiskohtelun määrärahojen moninkertaistamista ensi syksyn budjettineuvotteluissa”, tiivisti vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Fatim Diarra tilinpäätösryhmäpuheessa.

Puheessa painotettiin koulutuksen lisäksi monipuolisten palveluiden turvaamista jokaiselle helsinkiläiselle, kansainvälisyyden lisäämistä, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä ja luontopalveluiden turvaamista sekä ilmastonmuutoksen torjumista.

”Helsingin tavoitteena on hiilineutraaliuus 2035 mennessä. Mikäli me haluamme varmistaa, että saavutamme ilmastotavoitteet emme voi jättää yhtään kiveä kääntämättä.”

Lue koko puhe tästä linkistä.

Vihreiden johtotehtäviin iso joukko helsinkiläisiä

Vihreät valitsivat uudet henkilöt puolueen johtotehtäviin puoluekokouksessa Porissa 15.–16.6.2019. Puolueen puheenjohtajistossa helsinkiläisiä on kaksi: Maria Ohisalo ja Fatim Diarra. 

Puoluekokouksessa valittiin puolueen puheenjohtajisto, puoluesihteeri, puoluevaltuuskunnan puheenjohtajisto sekä jäsenet ja varajäsenet. Vihreiden puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti helsinkiläinen sisäministeri, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Maria Ohisalo.

Lisäksi valittiin kolme varapuheenjohtajaa, joista Fatim Diarra on Helsingistä. Hän on kaupunginvaltuutettu ja yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntija. Diarran lisäksi varapuheenjohtajistoon valittiin sodankyläläinen kunnanvaltuutettu Riikka Karppinen ja Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

Puoluesihteeriksi valittiin viiden ehdokkaan joukosta mikkeliläinen Veli Liikanen, joka on aiemmin ollut Vihreiden varapuheenjohtaja.

Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Silja Keränen ja valtuuskunnan varapuheenjohtajiksi Riina Lumme ja Timo Kilpiäinen.

Puoluehallituksen jäseniksi valittiin Helsingistä Julianna Kentala ja Markus Drake. Lisäksi Helsingistä valittiin puoluehallitukseen Hannu Tuominen valtakunnallisten yhdistysten mandaatilla ja Sameli Sivonen Vihreiden Nuorten mandaatilla.

Yhteensä puoluehallituksen kokoonpano on kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan varajäsentä. Koko puoluehallituksen uusi kokoonpano löytyy osoitteesta https://www.vihreat.fi/puoluehallitus.

Puoluevaltuuskunnan uuteen kokoonpanoon valittiin Helsingistä kuusi varsinaista jäsentä ja seitsemän varajäsentä. Yhteensä valtuuskunnassa on puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 40 varsinaista jäsentä ja 40 varajäsentä.

Helsingistä puoluevaltuuskuntaan valittiin:

Anna Koppanen (Suvi Pulkkinen)
Anni Heinälä (Milo Toivonen)
Milla Halme (Tommi Vilppula)
Veijo Åberg (Auni-Marja Vilavaara)
Ville Sinnemäki (Kati Juva)
Timo Huhtamäki (Aino Tuominen)
Olin* (Eekku Aromaa)

Puoluevaltuuskunnan koko kokoonpano kaudelle 2019–2021 löytyy osoitteesta https://www.vihreat.fi/puoluejohto/puoluevaltuuskunta.

Lisätietoja:
Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hanna Hannus, puh. 050 3072127

Vihreiden varapuheenjohtajaksi helsinkiläinen Fatim Diarra

Vihreät valitsi puoluekokouksessaan varapuheenjohtajiksi helsinkiläisen Fatim Diarran sekä Riikka Karppisen ja Jaakko Mustakallion.

32-vuotias Diarra on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, varakansanedustaja, järjestötoimija ja feministi. Hän työskentelee yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntijana kansainvälisessä yrityksessä ja on aiemmin tehnyt töitä EU-edunvalvonnan ja kansainvälisten asioiden asiantuntijana.

“Minut tekee myös aivan todella nöyräksi se, miten moni on minua tänä keväänä tukenut ja kannustanut hakemaan varapuheenjohtajaksi. Minä olen helsinkiläinen, mutta Vihreät eivät ole helsinkiläinen puolue. Me olemme koko Suomen puolue”, Diarra sanoo.

Lisätietoja:
Hanna Hannus, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja, puh. 050 3072127

Vihreille helsinkiläinen puheenjohtaja Maria Ohisalo

Helsinkiläinen Maria Ohisalo valittiin Vihreiden puheenjohtajaksi Porin puoluekokouksessa 15.6.2019.

“Nyt on aika puolustaa hyvinvointivaltiota, jossa jokaisesta voi tulla mitä vain. On aika osoittaa, että politiikka on jokaisen asia ja että jokaista tarvitaan.”

Maria Ohisalo on 34-vuotias helsinkiläinen ensimmäisen kauden kansanedustaja ja sisäministeri, kaupunginvaltuutettu ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Ohisalo on aiemmin toiminut Vihreiden varapuheenjohtajana sekä puheenjohtanut Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNoa.

Ohisalo suuntaa katseena myös jo vuoden 2021 kuntavaaleihin.

“Haluan rakentaa puoluetta, jolla on kuntavaalien 2021 kovimmat ehdokaslistat, koska aktiivinen ja vaikuttava ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta tarvitsee toimia myös kaupunki- ja kuntatasoilla.“

Puoluekokouksessa valitaan lisäksi Vihreiden varapuheenjohtajat, puoluesihteeri sekä puoluehallitus ja puoluevaltuuskunta.

Lisätietoja:
Hanna Hannus, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja, puh. 050 3072127

Vihreistä Helsingin suurin puolue europarlamenttivaaleissa

Vihreät nousi Helsingissä europarlamenttivaalien suurimmaksi puolueeksi 27,8 prosentin kannatuksella – Heidi Hautala ja Ville Niinistö olivat Helsingin ääniharavat.

Vihreät sai 27,8 prosentin kannatuksen Helsingissä europarlamenttivaaleissa 26.5.2019 ja lunasti Helsingin suurimman puolueen aseman. Vihreiden kannatus nousi Helsingissä 8,0 prosenttiyksikköä vuoden 2014 europarlamenttivaaleista.

–Tämä on upea vaalitulos! Haluan kiittää lämpimästi kaikkia vihreän vaalivoiton eteen töitä tehneitä. Vihreät ovat Helsingin suosituin puolue nyt jo toisissa vaaleissa tänä keväänä, iloitsee Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hanna Hannus.

Valtakunnallisesti Vihreiden kannatus oli 16,0 prosenttia, jolla Vihreät sai Euroopan parlamenttiin kaksi edustajaa: Ville Niinistön ja Heidi Hautalan. Helsinkiläisistä ehdokkaista eniten ääniä sai Hautala sekä Alviina Alametsä, joka nousee euroedustajaksi, mikäli Iso-Britannian EU-ero toteutuu.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Hanna Hannus, puh. 050 3072127

Kaupunginhallitukseen uusia jäseniä

Kuvassa vasemmalta: Fatim Diarra, Ozan Yanar, Jasmin Hamid ja Mikko Kiesiläinen.

Helsingin Vihreä valtuustoryhmä valitsi valitsi tänään 22.5. kokouksessaan uusia luottamushenkilöitä. Kaupunginhallituksen jäseneksi valittiin valtuutettu Ozan Yanar ja lisäksi valittiin neljä varajäsentä.

–Olen valtavan innoissani valtuustoryhmämme luottamuksesta nimityksestä kaupunginhallitukseen. Tulen tekemään siellä kaikkeni jotta löydämme keinoja, joilla parannetaan helsinkiläisten arkea entisestään, Yanar sanoo.

–Helsingin on oltava edelläkävijä muun muassa koulutukseen panostamisessa, ihmisten arjen palveluihin satsaamisessa ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

Kaupunginhallituksen varajäseniksi valittiin valtuutettu Fatim Diarra ja varavaltuutetut Mikko Kiesiläinen ja Mikko Särelä. Valtuutettu Jasmin Hamid valittiin jatkamaan kaupunginhallituksen varajäsenenä.

Kaupunginhallituksen jäseninä jatkavat apulaispormestarit Anni Sinnemäki ja Sanna Vesikansa sekä vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg.

Lisätietoja:
Ozan Yanar, puh. 044 275 8797
Anna Hyödynmaa, Vihreän valtuustoryhmän sihteeri, puh. 040 754 3313

Helsingin Vihreät esittää puolueen puheenjohtajaksi Maria Ohisaloa

Helsingin Vihreiden yleiskokous päätti torstaina 9.5.2019, että se esittää puolueen puheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa Maria Ohisaloa. Lisäksi päätettiin esityksistä puolueen varapuheenjohtajaksi, puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi sekä puoluesihteeriksi.

Puolueen puheenjohtajan tehtävään Helsingin Vihreät päätti esittää Maria Ohisaloa. 34-vuotias helsinkiläinen kansanedustaja, kuntapoliitikko ja yhteiskuntatieteiden tohtori on toiminut Vihreiden varapuheenjohtajana neljä vuotta.

“Haluan tehdä Vihreistä koko Suomen puolueen, jolla on kuntapäättäjiä, kansanedustajia ja meppejä koko maasta. Haluan, että jokainen löytää puolueesta oman paikan vaikuttaa ja saa äänensä kuuluviin ja ideansa näkyviin”, Ohisalo sanoo.

Puolueen varapuheenjohtajaksi päätettiin esittää yhteiskunnallisen viestinnän asiantuntija, kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustaja Fatim Diarraa.

“Me tarvitsemme puolueen johtoon ihmisiä, joita ei pelota pitää päätä kylmänä myös tiukoissa paikoissa ja varmistaa, että ne asiat, jotka meille Vihreille ovat niitä kaikista tärkeimpiä, myös sellaisina pysyvät”, Diarra sanoo.

Puoluesihteeriksi esityksen kokouksessa saivat Elena Gorschkow ja Kirsi Syväri. Gorschkow työskentelee Palvelualojen ammattiliitossa yhteiskuntasuhteiden vastaavana ja Syväri Vihreiden kampanjapäällikkönä.

“Tulevan puoluesihteerin pitää nostaa toimintamme tasoa vastaamaan kasvavaa kannatustamme, jossa Helsinki on aina ollut edelläkävijänä”, Gorschkow sanoo.

“Nyt viimeisimmän eduskuntavaalivoiton jäljiltä olemme suurempia kuin koskaan. Toiminnan päivittäminen seuraavaan mittaluokkaan on edessä ja tätä työtä tahdon tehdä. Uskon että minulla olisi siihen paljon annettavaa puoluesihteerinä”, Syväri toteaa.

Puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi kokous päätti esittää pitkään puoluehallituksessa ja puoluevaltuuskunnassa ollutta Pauliina Lehtistä ja Helsingin Vihreiden varapuheenjohtaja ja puoluevaltuuskunnan varajäsen Milo Toivosta.

“Olen iloinen, että näin moni osaava ja pätevä helsinkiläinen vihreä toimija tavoittelee paikkaa puolueen johdossa, aina puolueen puheenjohtajan tehtävää myöten. Tulevassa Vihreiden puoluekokouksessa Porissa pääsemme valitsemaan koko puolueen johdon, ja on hienoa että näihin tehtäviin on monia hyviä hakijoita”, toteaa Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hanna Hannus.

Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi kokous ei tehnyt esitystä. Varapuheenjohtajaehdokkuudestaan aiemmin ilmoittanut Timo Huhtamäki ilmoitti yleiskokouksessa, ettei ole enää käytettävissä varapuheenjohtajan tehtävään.

Luottamustehtäviin valitaan henkilöt Vihreiden puoluekokouksessa 15.–16.6.2019 Porissa.

Lisätietoja:
Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hanna Hannus, 050 307 2127

Valtuustoryhmälle uusi puheenjohtajisto

Kuvassa vasemmalta: Kaisa Hernberg, Reetta Vanhanen ja Fatim Diarra

Helsingin vihreälle valtuustoryhmälle valittiin uusi puheenjohtajisto ryhmäkokouksessa keskiviikkona 8.5.2019. Ryhmän puheenjohtajana jatkaa Kaisa Hernberg, 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Fatim Diarra ja 2. varapuheenjohtajaksi Reetta Vanhanen. Ryhmän puheenjohtajisto valittiin yhden vuoden mittaiselle kaudelle.

”Vihreä valtuustoryhmä on todella osaava, ja meillä on hyvä tekemisen meininki. Tätä porukkaa on ilo johtaa yhdessä Fatimin ja Reetan kanssa kohti entistä parempaa Helsinkiä”, sanoo Hernberg.

”Tällä tiimillä on upeaa päästä tekemään politiikkaa Suomen suurimmassa kaupungissa”, jatkaa Diarra.

”On ilo jatkaa vihreän politiikan tekemistä rakkaassa Helsingissä tässä tehtävässä”, sanoo Vanhanen.

Lisäksi vihreä valtuustoryhmä valitsi Otso Kivekkään jatkamaan valtuuston puheenjohtajana valtuustokauden loppuun.

Lisätietoja:
valtuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Hernberg, 040 562 3242
1. varapuheenjohtaja Fatim Diarra, 044 288 5805
2. varapuheenjohtaja Reetta Vanhanen, 045 121 2216
valtuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs, 044 333 6338