Daily Archives: 7.12.2011

Olika och ojämlika?

Feminismen är en av grundstenarna i den gröna politiska rörelsen. De gröna i Finland har en mycket stark jämställdhetsagendagrundad på feministisk teori och praktik. Dessutom har vi varit föregångare när det gäller att problematisera en dualistisk genuspolitik och i stället lyfta fram det mänskliga livets mångfald; trans- och intersexuella personer. (mer…)