Strategia: Tasa-arvoinen Helsinki

Kaupungin strategia tulee valtuuston käsittelyyn 13.9 ja 27.9. Vihreät ovat neuvotelleet ahkerasti, jotta strategia tähtäisi rohkeasti kohti suvaitsevaa, tasa-arvoista, hyvinvoivaa ja kestävää kaupunkia.

Strategialuonnoksessa Helsinki esimerkiksi uudistaa palveluitaan ja huolehtii osaamisesta ja saavutettavuudesta. Terveyskeskukset säilyvät maksuttomina. Liikuntaa tuodaan osaksi helsinkiläisten arkea. Luontoalueita vaalitaan ja kunnianhimo ilmastonmuutoksen torjumisessa nousee. Kun aiemmin tavoitteena on ollut hiilineutraali Helsinki vuoteen 2050 mennessä, aikaistetaan tavoitetta nyt vuoteen 2035.

Helsinki taistelee asunnottomuutta vastaan ja panostaa kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon.  Kouluissa aloitetaan kiusaamisen vastainen ohjelma, ja yksinäisyyttä ehkäistään eri ikäryhmissä. Helsinki laatii maahanmuuttajien osaamistason nostamiseksi suunnitelman päiväkodista aikuisuuteen. Helsinki panostaa koulutukseen ja sen yhdenvertaisuuteen, ja ottaa agendalle kiinteistöstrategiaan sisäilmaongelmista kärsivien leikkipuistojen, koulujen ja päiväkotien korjaamisen.

Kaupungin toiminnassa halutaan panostaa sukupuolten tasa-arvoon. Tulevalle kaudelle minua esitetään kaupungin tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaksi, ja aihe on itselleni erityisen tärkeä. Strategialuonnokseen onkin kirjattu näin: ”Sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa. Sen edistämiseksi käynnistetään tutkimuspohjainen hanke, jossa valituille palveluille toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointi.”

Erilaiset politiikan toimenpiteet tai käytännöt voivat vaikuttaa eri ryhmiin eri tavoilla, mitä tulisi huomioida päätöksenteossa. Ruotsissa pitkäjänteinen sukupuolivaikutusten arviointi on tuottanut tulosta, ja maa sai ykkössijan EU:n sukupuolten tasa-arvoindeksissä. 

Esimerkiksi sukupuolitietoinen budjetointi voi tarkoittaa sitä, etteivät lasten harrastusmäärärahat kohdistu epätasaisesti eri sukupuolten harrastusryhmille. Työnantajapolitiikassa taas on tärkeää huomioida, että hoiva-alan työntekijöistä julkisella sektorilla 70 prosenttia on naisia. Syrjäytymisen ehkäisemisessä on relevanttia, että monet syrjäytyneet ovat nuoria miehiä, ja esimerkiksi 25–44-vuotiailla miehillä 15 prosentilla on maksuhäiriömerkintä. Parhaimmillaan eri sukupuolten erojen huomioiminen voi johtaa onnistuneisiin, kohdistettuihin toimenpiteisiin ja ihmisten arjen ongelmien vähentämiseen.

Matkataan kohti Helsinkiä, jossa on helppo voida hyvin.

Alviina Alametsä, kaupunginvaltuutettu

Close Comments