Sameli Sivonen

Vihreiden nuorten puheenjohtaja, arkkitehtuurin ja taloustieteen opiskelija, 27

Ilmasto, feminismi, koulutus

Lahjoita Samelin kampanjaan!

Vihreiden nuorten puheenjohtaja ja Helsingin varavaltuutettu. Arkkitehtuurin ja taloustieteen opiskelija. Pyöräilevä feministi ja kalliolaistunut savolainen rakentamassa ilmastokestävää ja feminististä Suomea, joka panostaa maksuttomaan koulutukseen.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin kysymys. Suomi on laitettava raiteille ja lennot verolle. Auto ei kuulu kaupunkiin – rakennetaan tiiviitä, eläviä ja ilmastokestäviä kaupunkeja, panostetaan joukkoliikenteeseen, kävelykaupunkeihin ja pyöräilyyn. Tehdään tunneli Tallinnaan ja yöjuna Berliiniin. Meillä on keinot pelastaa ilmasto, nyt tarvitaan tekoja.

Suomesta tulee tehdä rasismista ja syrjinnästä vapaa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja kunnioittava maa. Kirjataan rasismi rikoslakiin, uudistetaan translaki, tunnustetaan kolmas sukupuoli ja saatetaan Suostumus2018 lakiin. Uudistetaan perhevapaat ja kannustetaan isät kotiin. Lakkautetaan syrjivä asevelvollisuus. Tehdään tästä maasta meille kaikille parempi.

Loppu koulutusleikkauksille – panostetaan koulutukseen miljardi lisää. Maksuton koulutus on suomalaisen yhteiskunnan vahvuus. Perutaan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksut ja myönnetään oleskelulupa opintojen ajaksi ja valmistumisen jälkeen pysyvästi. Toteutetaan maksuton toinen aste, puututaan koulutuksen eriarvoistumiseen ja taataan koulutuksen laatu.

Otetaan käyttöön elämiseen riittävä perustulo, joka vapauttaa ihmiset jatkuvasta kyykyttämisestä ja kyttäämisestä. Toimeentuloon liittyvän stressin vähentyessä hyvinvointi lisääntyy. On helpompi perustaa yrityksiä, opiskella, ottaa vastaan osa-aikatöitä tai osallistua vapaaehtoistoimintaan. Luotetaan ihmisiin niin ihmiset voivat hyvin ja koko yhteiskunta hyötyy.

EU:n tulee ottaa ilmastojohtajan paikka kansainvälisessä politiikassa. 2019 puheenjohtajamaana meidän tulee näyttää esimerkkiä. Rakennetaan Suomesta valtio, jossa jokainen saa olla sitä mitä on ja joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi ja ihmisioikeuksien edistämisen puolesta.

Close Comments