Ryhmäpuheet

Helsingin on katsottava tulevaisuuteen: Budjetissa teemme valintoja ilmaston ja koulutuksen puolesta

Vihreiden ryhmäpuhe Helsingin vuoden 2019 budjetista kaupunginvaltuustossa 14.11.2018.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvä valtuusto.

Helsinki on ensi vuonna entistä parempi kaupunki asua ja elää onnellista elämää. Helsinkiläisiä on tulevaisuudessa yhä enemmän, sillä kaupunkiin syntyy paljon lapsia ja tänne halutaan muuttaa. Olemme nyt päättämässä ensi vuoden talousarviosta, mutta samalla meidän on katsottava vielä paljon kauemmas. Päätöksiä tulevien helsinkiläissukupolvien puolesta tehdään nyt ja niistä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on kaikista suurin asia.

Linjasimme kaupunkistrategiassa, että Helsinki tekee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Olemme päättäneet tehdä Hanasaaren hiilikasasta historiaa ja meidän on suljettava myös Salmisaaren voimala. Olemme rakentaneet tiivistä kaupunkia, jossa ihmiset haluavat liikkua joukkoliikenteellä ja omaa autoa ei tarvita. Helsinki tarvitsee kuitenkin entistä enemmän ratikoita, kävelyteitä ja toimivia pyöräväyliä. Liikenteen sähköistymistä on myös tuettava.

Tarvitsemme ennennäkemättömän kunnianhimoisen päästövähennysohjelman. Hiilivapaa Helsinki – ohjelma on valmisteilla ja sen toteuttamisessa emme voi viivytellä. Ryhmien välisissä neuvotteluissa sovimme, että toimialat käynnistävät ohjelmassa päätettävät toimenpiteet voimallisesti heti ensi vuonna. Päästöjen vähentämisen on oltava osa kaikkea kaupungin toimintaa. Ensi vuonna jokainen valtuuston päätös on myös ilmastopäätös.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Me saatamme olla viimeinen valtuusto, jolla on vielä  mahdollisuudet tehdä ratkaisevat päätökset ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kaupunkilaiset eivät odota meiltä yhtään vähempää.

Luonnon monimuotoisuutta on vaalittava Helsingissä. Luonnonsuojelu on pitkäjänteistä työtä ja korotamme nyt luonnonsuojelun vuosittaisia määrärahoja puolella miljoonalla koko suunnittelukaudeksi. Seuraavina vuosina erityinen kohde on Vanhankaupungin lintuvesien kunnostus, jolla saamme linnustoltaan vielä entistäkin runsaamman Vanhankaupunginlahden.

Kaupungin kasvava väestö näkyy sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kouluissa ja päiväkodeissa. Olemme saavuttaneet paljon toimintaa kehittämällä ja talousarviossa teimme merkittävän 13 miljoonan lisäyksen sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Ensi vuonna on panostettava mielenterveyspalveluihin. Lasten ja nuorten lähetteet psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat kasvaneet valtavasti. Emme ole pystyneet vastaamaan hoidontarpeeseen, mikä näkyy lopulta lastensuojelussa. Ongelmat pitäisi tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja tarjota tehokasta hoitoa ja tukea heti alkuvaiheessa lasten ja nuorten arkiympäristössä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Vihreiden pitkäaikaiset tavoitteet eriarvoisuuden torjumiseksi näkyvät talousarviossa. Asunto on jokaisen ihmisoikeus. Ensi vuonna laaditaan toimenpidesuunnitelma asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja nuorten kasvaneen asunnottomuuden vähentämiseksi. Erityisen vaikuttavaa työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehdään lastensuojelussa ja jälkihuollossa. Haluamme taata näihin riittävän henkilöstömitoituksen ja myös palkkauksella houkutella Helsinkiin sosiaalityöntekijöitä.

Varhaiskasvatus on tehokasta ennaltaehkäisyä. Vihreät ovat tehneet Helsingissä töitä sen puolesta, että varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousisi ja jokaiselle lapselle löytyisi päiväkotipaikka läheltä kotia. Kaikkein tärkeintä laadukkaalle varhaiskasvatukselle ovat sen tekijät – lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. Kaupunki on tänä syksynä aloittanut palkkaohjelman, jossa näiden ammattilaisten palkkoja korotetaan.

Haluamme taata jokaiselle lapselle eheän koulupolun päiväkodista peruskouluun ja toiselle asteelle. Raha ei koskaan saa muodostua esteeksi silloin kun nuori valitsee opiskelupaikkaa. Ensi vuonna otamme ensimmäiset askeleet maksutonta toista astetta kohti.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Helsingin on oltava se kaupunki, joka katsoo vuosikymmenien päähän. Teemme tässä talousarviossa tärkeitä ratkaisuja ilmaston, koulutuksen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin puolesta. Vihreä valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2019 talousarvion hyväksymistä.

Reetta Vanhanen
kaupunginvaltuutettu

Ryhmäpuhe tilinpäätöksestä: Vihreät pitää huolta helsinkiläisten palveluista

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Aluksi haluan kiittää hyvin laaditusta tilinpäätöksestä ja huolellisesti tehdystä työstä. Tilinpäätös antaa tarkan kuvan kaupunkimme taloustilanteesta ja hyvä, että käymme siitä keskustelua täällä valtuustossa.

Helsingin taloustilanne on hyvä. Lainakantamme on pienentynyt ja työssäkäyvien määrä on noussut eli yhä useampi on päässyt kiinni työhön. Näin ollen myös verotulomme ovat kasvaneet.

Helsingissä on ollut viime vuonna poikkeuksellisen suuri väestönkasvu. Väestö on kasvanut melkein 9000 henkilöllä, joka on huomattava luku. Kaupungin kasvu on merkki siitä, että olemme houkutteleva asuinpaikka.

Sen lisäksi että Helsinki on kaupunki, johon halutaan muuttaa, se on myös kaupunki, jossa halutaan kasvattaa lapset. Varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisten lasten määrä kasvoi yli 2000:lla. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että meillä on riittävästi päiväkotipaikkoja ja kouluja myös tulevaisuudessa. Olemme kaupungin strategiassa luvanneet Helsingin olevan ”paras paikka oppia” ja se vaatii, että me investoimme tulevaisuuteen ja teemme korjauksia kunnianhimoisella tahdilla. Vaikka Suomen hallitus on leikannut varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta valtavasti, me pidämme meidän lapsillemme tärkeistä palveluista kiinni.

Arvoisa puheenjohtaja,

Niin nykyiset kuin uudetkin asukkaat ja lapsiperheet tarvitsevat koteja. Helsinki voi kasvaa vain, jos täällä asuville ja tänne muuttaville löytyy kohtuuhintaisia asuntoja. Lastentarhanopettajalla, lähihoitajalla ja kaupan kassalla työskentelevillä on oltava varaa asua Helsingissä. Lisäksi yli puolet Suomen asunnottomista on Helsingissä – tässä meillä on tehtävää. Asunto on ihmisoikeus.

Helsingissä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valmistui viime vuoden aikana paljon, vaikka jäimmekin tavoitteesta hieman. Rakentaminen voisi toteutua vielä vauhdikkaammin, mutta jo nyt tehdään paljon ja rakennetaan suuria alueita: Pasila, Kalasatama, Jätkäsaari, Hernesaari. On investoitava jatkossakin riittävästi joukkoliikenteeseen, jotta kaupungin kehittyminen ja rakentaminen mahdollistuu. Pikaratikoiden eteneminen ympäri kaupunkia sekä muun raitiovaunuverkon kehittäminen on ehdottoman tärkeää. Lisäksi on tärkeää toteuttaa kaupunkibulevardit ja parantaa pyöräilyn mahdollisuuksia. Samaan aikaan haluamme suojella meille kaupunkilaisille tärkeitä viher- ja virkistysalueita.

Helsinki on Suomen pääkaupunkina myös sivistyksen, kultuurin ja oppimisen pääkaupunki. Me olemme onnistuneet tuomaan kulttuuria ja tiedettä vielä lähemmäs kaupunkilaisia, ja pian kirjastolaitoksen kruununjalokivi Oodi avaa ovensa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Suomen hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen valinnanvapausmallilla tuo kuitenkin epävarmuutta kaupunkimme rahoituspohjaan. Jos sote-palvelut siirtyisi maakunnille, mukana menisi suuri osa kaupungin verotuloja. Se pahentaa kokonaisuudessaan kaupungin rahoitustilannetta ja tekee tulevaisuudesta epävarmaa.

Samaan aikaan sosiaali- ja terveyspalveluita on onnistuttu Helsingissä tuottamaan vastuullisesti saavuttaen hyviä tuloksia. Jos sote-uudistus menee hallituksen kaavailemalla tavalla, on erittäin suuri pelko, että terveysasemien maksut tulevat takaisin ja paperittomien välttämätöntä terveydenhoitoa sekä maksutonta ehkäisyä nuorille on tulevaisuudessa vaikeampaa järjestää. Lisäksi Helsinki on edelläkävijä, joka päätti rajata lastensuojelun sosiaalityön asiakasmääriä, mutta tämäkin on vaarassa esitetyssä sote-mallissa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Talousasioissa arvovalinnat näkyvät tehdyissä päätöksissä. Meidän vihreiden mielestä tulevaisuuteen on panostettava niin, että heikoimmassa asemassa olevat voisivat nykyistä paremmin, yleinen hyvinvointi kasvaisi, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen panostettaisiin sekä hoitaisimme vastuullisesti yhteistä ympäristöämme.

Ensi vuoden talousarvio on seuraava konkreettinen paikka helpottaa helsinkiläisten arkea. Vaikka maamme hallitus tekisi kuinka huonoa politiikkaa, helsinkiläiset voivat olla varmoja siitä, että vihreät taistelevat heidän palveluiden puolesta.

Arvoisa puheenjohtaja.

Näiden huomioiden saattelemana vihreä valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä.

Ozan Yanar
kaupunginvaltuutettu,
kansanedustaja

Helsingin on oltava kaupunki, jossa on helppo hengittää

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu 11.4.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki kaupunkilaiset,

Maan hallitus on unohtanut tai tarkoituksella sivuuttanut kaupunkien kasvun globaalin trendin ja tämä on uhka Helsingille. Investointikykymme heikkenee ja verotulot laskevat. Sote- ja maakuntahimmeli asettuu poikkiteloin eteemme sillä tiellä, jossa me haluaisimme rakentaa Helsinkiä entistä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi ja paremminvoivaksi kaupungiksi.

Helsingissä rakennetaan kovaa vauhtia ja työllisyys kohenee. Helsinki on Suomen kasvun veturi ja Helsingin seutu tuottaa 33 % maamme BKT:stä. Lainakantamme laskee, velkojakin maksamme vain pois.

Helsingin täytyy olla kaupunki, jossa on mahdollista työskennellä, asua ja saada laadukkaita palveluita. Helsingin on oltava kaupunki, jossa on helppo hengittää, oli kyse sitten toimeentulosta tai ilmastonmuutoksen torjumisesta päästöjä kitkemällä.

Hyvä puheenjohtaja ja valtuusto.

Maailman toimivin kaupunki torjuu eriarvoisuutta. Me olemme tehneet arvovalintoja subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttämisestä, pitäneet ryhmäkoot pienempinä ja poistaneet terveyskeskusmaksut.

Mitä parhainta yhdenvertaisuustyötä on taata mahdollisimman monelle lapselle laadukas varhaiskasvatus. Tällä saralla odotamme askelia viime syksynä vihreiden toimesta käynnistetyssä prosessissa, jossa varmistetaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden määrä ja pysyvyys Helsingissä. Palkkojen on oltava niin kilpailukykyisiä, että tänne halutaan tulla töihin. Alipalkattujen naisvaltaisten alojen palkkoja pitää Helsingillä olla varaa korottaa.

Mitä parhainta eriarvoisuuden torjuntaa on panostaa koulutukseen ja jatkaa strategian mukaisesti kunnianhimoista tarvepohjaista lisärahoitusta, tasoittaa alueiden välisiä eroja. Tätä on tehtävä myös asuntorakentamisen osalta ja jatkettava menestyksekästä sekoittavaa asuntopolitiikkaa.

Eduskuntaan on tulossa pian käsittelyyn kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta. Maksuton toisen asteen koulutus maksaisi Helsingin kaupungille noin 15 miljoonaa euroa. Meillä on tähän varaa. Meillä ei ole varaa siihen, että yhä useampi nuori jää täysin ilman toisen asteen koulutusta, joka työn muuttuessa muodostuu välttämättömäksi jatkeeksi peruskoululle: jo nyt tiedämme, että ilman toisen asteen koulutusta olevien työttömyysaste on kohtuuttoman korkea ja ura- ja palkkakehitys erittäin heikkoa. Yhä tietotyövaltaisempi maailma tarvitsee myös enemmän osaavia helsinkiläisiä.

Me vihreät haluamme, että maailman toimivimmassa kaupungissa jokaisella on koti. Siinä missä sote-maku-himmeliä ei selkeästi ole valmisteltu ajatuksella, että kaupungit kasvavat, me näemme sen globaalin trendin, jossa ihmiset muuttavat enemmän kaupunkeihin. Juuri tästä syystä Helsingin pitää rakentaa, rakentaa ja rakentaa lisää. Nuorisobarometreistakin tiedämme, että nuoret haluavat erityisesti Helsinkiin. Viime vuonna kuitenkin juuri nuorten asunnottomuus on Helsingissä kasvanut. Tähän meidän on puututtava heti.

Saimme kuluvan vuoden budjettiin erityisen tärkeän lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimialalle. 21 miljoonalla eurolla on nyt palkattu lukuisia ammattilaisia kohtaamaan helsinkiläisiä elämän vaikeissa paikoissa. Tällä linjalla on jatkettava ja tartuttava erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden palveluiden kehittämiseen.

Hyvä valtuusto,

Olemme lähiaikoina hyväksymässä toimenpideohjelman kaupungin päästövähennyksille. Sen toteuttamiseen on oltava riittävät resurssit. Ennen kaikkea tarvitsemme kuitenkin päätöksiä ja poliittista tahtoa. Vihreät iloitsee siitä, että maan hallitus on päässyt sopuun kivihiilen energiakäytön kieltävästä laista. Sipilän hallituksen heikossa ilmastopolitiikassa on valopilkku. Kivihiilen poltosta on luovuttava Helsingissä mahdollisimman nopeasti ja myös turpeesta koko maassa. Tämä ei saa tarkoittaa sitä, että kivihiili vaihdetaan pelkkään puun polttamiseen.

Meillä on hyvät mahdollisuudet kunnianhimoisiin päästövähennyksiin kun onnistumme siirtämään liikkumista enemmän raiteille, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen suuntaan. Meidän on edettävä harppauksin kohti hiilineutraalia Helsinkiä. Ekologinen kestävyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat mitä parhaimpia valttikorttejamme houkutellessamme tänne kansainvälisiä osaajia ja yrityksiä.

Samaan aikaan kun rakennamme ennätysmäärän asuntoja, pitää varmistaa myös lähiluonnon säilyminen ja monet arvokkaat luontoalueet. Kaupunkistrategian tavoitteet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi eivät toteudu ilman rahaa.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Me vihreissä luotamme siihen, että tästä salista löytyy yhteistä tahtoa kauniiden sanojen lisäksi myös toteuttaa kunnianhimoisesti yhteistä kaupunkistrategiaamme. Kaupunginhallituksessa olemme hyväksyneet strategian seurannalle tärkeitä mittareita ja nyt on eurojen aika.

Toisin kuin maan hallituksessa tunnutaan uskovan, panostukset varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja eriarvoisuuden torjuntaan sekä ympäristön suojeluun ovat paitsi kestävää, järkevää ja myös mahdollista politiikkaa. Nämä ovat niitä tekoja, joilla tehdään maailman toimivin kaupunki.

Maria Ohisalo
kaupunginvaltuutettu

Sote-uudistus on vielä mahdollista kaataa

Ryhmäpuhe SOTE-uudistuksesta
Kaupunginvaltuusto 4.4.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

käsiteltävänämme on tänään tämän valtuustokauden epäilemättä suurin kysymys. Maan hallitus ehdottaa sote-mallia, joka ei täytä alkuperäisiä tavoitteitaan vaan kauaskantoisesti vaarantaa helsinkiläisten palvelut, kaventaa demokratiaa ja heikentää kaupunkeja sekä koko maata.

Hallituksen ehdotus ei täytä tavoitteitaan

Uudistuksen tavoitteena oli kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Ei ole esitetty näyttöä, että näin olisi käymässä. Päinvastoin, riski erojen kasvamisesta on todellinen. Uudistuksen tavoitteena oli parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta.
Valinnanvapausmallin seurauksena erot palvelujen saatavuudessa tulevat kasvamaan. Uudistuksen tavoitteena oli integraation avulla hillitä kustannuksia. Edellytykset integraatioon sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä ovat esityksessä nykytilannetta heikommat, eikä kukaan usko hallituksen mallin tuovan säästöjä.

Sote-palveluiden parantamisen sijasta kyse on vain valtapoliittisesta lehmänkaupasta. Ja vaikka hallituksella on ollut kaikki mahdollisuudet selittää ehdotustaan parhain päin, silti kolme viidestä suomalaisesta vastustaa sitä.
Hallituksen ehdotus vaarantaa helsinkiläisten palvelut.

Uudellemaalle laskettu 300 miljoonan säästöpaine ensimmäisenä vuonna on täyttä totta. Kukaan ei ole julkisessa keskustelussa kumonnut sitä – ainoa vasta-argumentti on, että asioista voidaan ehkä tulevaisuudessa neuvotella. Helsingin osalta säästötaso vastaa kaikkien terveysasemien sulkemista. Niin ei toivottavasti tehdä, mutta tämä mittakaava kuvaa ehdotuksen mielettömyyttä.

Helsingissä olemme myös päättäneet, että terveyskeskusmaksua ei peritä. Että terveyteen on oikeus myös rahattomilla. Olemme päättäneet, että terveydenhoidon saavat myös paperittomat. Nuorille tarjotaan maksutonta ehkäisyä. Omaishoitajia tuetaan enemmän kuin joissain muissa kunnissa. Nämä ovat arvovalintoja, joita olemme Helsingissä tehneet.

Tämä kaikki meiltä ollaan viemässä pois. Meiltä viedään asiaan päätösvalta, ja koska maakunnalla ei riitä rahat edes lain ehdottomien minimien täyttämiseen, kaikki muu tullaan karsimaan. Tätä päätöstä ei tekisi Helsingin kaupunki, eikä edes Uudenmaan maakunta, vaan valtionvarainministeriön virkamiehet käytännössä päättävät, että terveyskeskusmaksu palautetaan ja omaishoitajilta leikataan.

Hallituksen ehdotus kaventaa demokratiaa

Hallituksen esityksen mukaan maakuntavaaleja käytäisiin puolen vuoden kuluttua. Vaalien kampanja-ajan pitäisi alkaa kolmen viikon päästä. Emme kuitenkaan tiedä ennen kesäkuuta, järjestetäänkö koko vaaleja. Mitään todellista tarvetta tällaiseen kiireeseen ei ole ja hätiköinti on vastoin Euroopan neuvoston suosituksia.
Vaaleissa valitaan maakuntavaltuustot, mutta mistä ne oikeastaan päättävät? Maakunnalla ei ole verotusoikeutta eikä yleistoimivaltaa. Ne eivät voi itsenäisesti päättää taloudenpidostaan, vaan elävät valtion rahoilla kädestä suuhun, valtionvarainministeriön tilivirastoina.

Esityksen mukaan maakunnan sote-palvelut pitää järjestää tilaaja-tuottaja-mallilla, josta kunnat ovat jo laajalti luopuneet, koska se ei täyttänyt niitä odotuksia joita sille asetettiin. Maakuntavaltuustolla esityksen mukaan ole tosiasiallista valtaa myöskään siihen, miten palvelut tuotetaan. Mitä valtuusto sitten oikein tekee? Nimittää maakuntajohtajan ja laulaa maakuntalaulun? Päättää mistä leikataan ja ketkä irtisanotaan ensimmäisinä?
Hallituksen ehdotus heikentää kaupunkeja ja koko Suomea

Kaupunkien osuus väestöstä ja tuotannosta kasvaa koko ajan. Helsingin seudulla elää neljännes suomalaisista ja tuotetaan yli kolmannes maan bruttokansantuotteesta. Nyt esitetty uudistus heikentää kaupunkien kykyä investoida huomattavasti ja tekee niistä aiempaa selvästi riippuvaisempia valtiosta. Tämä tulee heikentämään kaupunkien kasvua ja talouden dynamiikkaa. Haitalliset seuraukset heijastuvat koko maahan.
Suomi tarvitsisi sote-uudistuksen, joka auttaisi meitä vastaamaan väestön ikääntymiseen ja tulevaisuuden haasteisiin. Tämä ei ole se uudistus. Me vihreissä näemme, että ehdotusta olisi mahdollista korjata poistamalla hätiköity valinnanvapausmalli, lisäämällä maakunnille verotusoikeus ja huomioimalla suurten kaupunkien sekä metropolialueen asema. Mitään näistä korjauksista hallitus ei kuitenkaan ole halunnut tehdä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

me kaikki tiedämme, että politiikka on mahdollisuuksien taidetta. Harvoin kukaan saa täydellistä lopputulosta, vaan pitää etsiä siedettävää kompromissia. No me olemme etsineet!

Kaksi kertaa Helsingistä on lähestytty maan hallitusta esityksillä, jotka antaisivat hallituksen edetä valitsemallaan linjalla, mutta ratkaisisivat osan huolistamme. Siis ehdotettu kompromissia. Kummallakin kerralla vastaus on ollut ei.

Maan hallitus ei halua ottaa helsinkiläisten näkökantoja huomioon. He haluavat johtaa maata ikään kuin sillä ei olisi pääkaupunkia lainkaan.

Mutta meidän ei tarvitse suostua tähän. Meidän tehtävämme on puolustaa helsinkiläisiä tältä suunnitelmalta ja koko Suomea huonolta uudistukselta. Jos tämä esitys nyt hyväksytään, nämä ongelmat seuraavat meitä vielä pitkään.

Tämä uudistus on mahdollista kaataa tässä salissa. Hallitus istuu niin ohuen enemmistön varassa, että se ei selviä ilman Helsingin valtuustossa istuvia kansanedustajia. Katseet kääntyvät kokoomuksen suuntaan. Yksin Kokoomuksen helsinkiläiset kansanedustajat riittäisivät kaatamaan tämän uudistuksen.

Löytyykö pääkaupunkiseudun kokoomuslaisista riittävän montaa suoraselkäistä edustajaa, jotka ovat valmiita asettamaan kotikaupunkinsa ja koko maan edun hallituksen valtapoliittisen lehmänkaupan edelle?

Helsinkiläisten etu ja koko maan etu vaatii, että tämä hallituksen sote-viritys kaadetaan. Vielä ei ole myöhäistä tunnustaa tosiasioita.

Otso Kivekäs
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Vihreät maakuntavaltuutetut: Valinnanvapauslakia ei tule hyväksyä

Ryhmäpuheen piti maakuntavaltuuston jäsen Kati Juva

Vihreiden ryhmäpuhe Uudenmaan liiton lausunnosta koskien hallituksen esitystä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Maakuntavaltuuston kokous 5.11.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät maakuntavaltuutetut

Olemme kaikki yksimielisiä siitä, että Suomessa tarvitaan kunnollinen sote-uudistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on järkevää siirtää pieniltä kunnilta suuremmille hartioille. Alueellinen epätasa-arvo luo palveluiden järjestämiselle haasteita ja palveluiden yhdenmukaistaminen on tarpeen. Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa toiminnan sujuvoittamista ja ihmisten osallistamista palveluiden järjestämiseen.

Sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet – terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, integraation parantaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että perus- ja erikoissairaanhoidon kesken sekä kustannusten kasvun hillitseminen ovat kaikki erinomaisia tavoitteita.

Valitettavasti nykyisen hallituksen rakentama maakunta- ja valinnanvapausmalli uhkaa kaikkien näiden tavoitteiden toteuttamista – ja jopa heikentää tilannetta entisestään. Tiedämme kaikki, että kyse on Kokoomuksen ja Keskustapuolueen onnettomasta kompromissista, jossa Kokoomus saa yritysmaailmaa tukevan laajan yksityisen markkinan tuottaman terveydenhuollon ja Keskustapuolue puolestaan kauan kaipaamansa maakuntauudistuksen.

Nyt lausuntokierroksella oleva valinnanvapauslaki on osin edellistä versiota parempi – aikataulua on esimerkiksi pidennetty. Perustason sote-keskusten supistaminen käytännössä terveyskeskuksiksi voi helpottaa keskisuurten toimijoiden tulemista markkinoille, mutta heikentää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Eniten palveluja tarvitsevat jäävät erittäin pirstoutuneen ja monimutkaisen järjestelmän armoille. Merkittävä uusi ongelma lakiehdotuksessa on kaavailtu erikoissairaanhoidon laaja valinnanvapaus, joka uhkaa mm. päivystystoimintoja ja kriisitilanteiden hallintaa.

Näemme, että Uudenmaan liiton lausuntoluonnos lakiesityksestä on aivan liian optimistinen lain vaikutuksista ja sen mahdollisista uhkista.

On ilmeistä, ettei tämä lakiehdotus auta vähentämään hyvinvointi- ja terveyseroja. Tiedämme hyvin, että eniten palveluita tarvitsevat 5 – 10 % väestöstä käyttävät 70 – 80 % sosiaali- ja terveydenhuollon menoista. Nämä ovat ihmisiä, joilla on vaikeuksia elämänhallinnassa joko mielenterveys- ja päihdeongelmien, pitkäaikaissairauksien tai ikääntymiseen liittyvän haurauden vuoksi. He tarvitsevat selkeitä hoito- ja kuntoutuspolkuja. Järjestelmän tulee toimia ”saattaen vaihdettava” periaatteella. Tuottajakentän monimutkaistuminen ja palveluiden pirstoutuminen eri organisaatioihin heikentää merkittävästi näiden ihmisten asemaa. Ruotsin kokemusten mukaan mallista hyötyvät eniten vähän palveluita tarvitsevat, jotka osaavat surffailla palveluviidakossa.

Tämä ei myöskään takaa alueellista tasa-arvoa, koska kilpailua syntyy lähinnä suuriin kaupunkeihin.  

Perustason sote-keskuksiin ei ole tulossa varsinaisia sosiaalipalveluita, ainoastaan ohjausta ja neuvontaa. Palvelusuunnitelmat on tarkoitus tehdä maakunnissa, mutta palveluita voidaan tuottaa myös yksityisesti. Tämä voi heikentää integraatiota, jos palvelun tarve arvioidaan muualla, kuin missä asiakas tunnetaan hyvin. Tässä on myös merkittävä päällekkäisen työn riski, ja tietojärjestelmien saumaton toimiminen on kaiken ehdoton edellytys – ja nämä ovat edelleen alkutekijöissään.

Perusterveydenhuoltoon suunnitellaan myös erikoissairaanhoidon konsultaatioita – mikä on sinänsä hyvä asia. Laissa ei kuitenkaan ole järkevää määritellä mitä erikoisaloja tulee olla tarjolla. Tämä on jätettävä maakunnan omaan harkintaan.

Yksi merkittävä ongelma perustason sote-keskusten markkinallistamisen mallissa on, ettei niillä ole väestövastuuta, eikä siten myöskään kannustimia terveyden edistämiseen – ainoastaan asiakaskunnan hyvinvointiin. Rakenteellisiin muutoksiin esimerkiksi elinympäristössä, ravitsemuksessa tai liikunnassa ei ole tarvetta, ei myöskään todella tärkeään esteettömyyteen.

Nyt käsittelyssä olevassa lakiesityksessä asiakassetelimallia on laajennettu merkittävästi erikoissairaanhoitoon. Suunnitelmissa on erityisesti ei-kiireellisten leikkausten siirtäminen valinnanvapauden piiriin velvoittamalla maakunnat antamaan tähän asiakasseteleitä. Tämä on Vihreiden mielestä huono ajatus. Laajamittainen kirurgisen toiminnan yksityistäminen voi johtaa julkisen terveydenhuollon palveluiden,  kuten päivystyksen ja kriisivalmiuden merkittävään heikkenemiseen.  Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan koulutus – joka on yliopistosairaaloiden ja julkisen puolen tehtävä – vaarantuu, kun resurssit merkittävästi pienenevät potilaiden ja asiakkaiden siirtyessä yksityiselle puolelle.

Me vihreät kannatamme valinnanvapautta, mutta hallituksen esittämä malli johtaa merkittäviin vaikeuksiin. On tärkeää, että maakunta voi itse päättää ja arvioida yksityisen palvelun käytön ja tarpeen.

Valinnanvapauden merkittävä riski on myös markkinoinnin ja tiedon saamisen vaikeus ja ristiriita. On selvää, että yksityinen sektori ryhtyy voimakkaaseen mielikuvamainontaan saadakseen erityisesti vähän palveluita tarvitsevia hyväosasia ihmisiä asiakkaikseen. Erityisen haluttuja ovat tietenkin työterveyshuollon asiakkaat, jotka eivät välttämättä käytä lainkaan sote-keskuksen palveluita. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että todellista, laatuun ja vaikuttavuuteen perustuvaa tietoa on vaikeasti saatavilla, ja se on vaikeaselkoista. Lakiehdotus mahdollistaa kermankuorinnan.

Kaikki asiantuntijat ovat myös yksimielisiä siitä, ettei tämä lakiesitys hillitse kustannusten kasvua. Kohtalaisen terveiden ja hyväosaisten kohdalla valinnanvapaus todennäköisesti lisää maakunnan kustantamien palveluiden käyttöä (mm. suun terveydenhuollossa), ja järjestelmän pirstaleisuus aiheuttaa transaktiokustannuksia ja päällekkäistä työtä. Tätä kautta Suomeen ollaan myös rakentamassa rinnakkaisten järjestelmien kautta ylikapasiteettia.

Kun maakunnan rahoitus tulee valtiolta, on kustannusten kasvaessa ainoa mahdollisuus joko nostaa asiakasmaksuja tai leikata palveluita. Kummatkin ovat todella huonoja ratkaisuja. Jos tähän malliin mennään, on välttämätöntä, että maakunnille taataan myös verotusoikeus. Verotusoikeutta pitää painottaa myös lausuntoluonnoksessa, jotta maakunnan järjestämisedellytykset toteutuvat.

Valinnanvapausmalli on myös erittäin ongelmallinen henkilökunnan osalta – joka on pääosin pienipalkkaista ja naisvaltaista. Yksityisten palveluiden lisääntymisestä seuraa julkiselle sektorille sopeutustoimia ja irtisanomisia. Toki suurin osa työntekijöistä sijoittuu sitten uusille työmarkkinoille, mutta epävarmuus ja kuntasektoria usein huonommat työolosuhteet heikentävät työilmapiiriä. Lisäksi uudistus hajottaa toimivia työyhteisöjä ja saattaa aiheuttaa osan hakeutumista muille aloille. Tähän ei ole varaa jo nyt työvoimapulasta kärsivällä alalla.

Kaiken kaikkiaan Vihreät näkevät nyt esitetyn valinnanvapauslain todella ongelmallisena suhteessa kaikkiin sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin nähden. Nykymuodossa tätä lakia ei tule hyväksyä.

Anni Sinnemäen puhe Helsingin vuoden 2018 budjetista

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja hyvät kaupunkilaiset Helsinki-kanavalla

Kaupunki kasvaa nyt kohisten. Kasvu on nopeampaa kuin rohkeimmatkaan ennusteet ovat uskaltaneet luvata. Lapsia syntyy Helsingissä paljon ja tänne muutetaan muualta Suomesta ja maamme rajojen ulkopuolelta. Vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden suuri määrä näkyy tämän vuoden väestönkasvussa myös, vaikka onkin koko kasvusta melko pieni osa.

Kaupungin kasvu kertoo vetovoimasta mutta vaatii meiltä myös paljon.

Neljän vuoden kuluttua Helsingissä voi olla jopa 30 000 asukasta enemmän kuin nyt. Siksi ensi vuonna, ja vuosina tämän jälkeen on rakennettava yhdessä sellaista kaupunkia, joka on meille nykyisille ja tuleville helsinkiläisille hyvä paikka asua ja tehdä työtä.

Nyt käsittelemme talousarviota, joka on tämän valtuustokauden ensimmäinen. Kaksi kuukautta sitten tässä salissa linjasimme Helsingin tulevien vuosien strategian, sen, millaista kaupunkia haluamme rakentaa. Tuon strategian keskeiset ajatukset näkyvät ensi vuoden budjetissa hyvin.

Eriarvoistumisen torjunta, tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen ja kasvatukseen satsaaminen tulevat talousarviossa selvästi todeksi.

Ensi vuoden budjetissa satsataan erityisesti koulutukseen ja varhaiskasvatukseen – sekä opetuksen laatuun että toimiviin ja terveellisiin koulurakennuksiin.

Laadukas varhaiskasvatus tasoittaa tutkimusten mukaan kaikkein parhaiten eri lähtökohdista elämään ponnistavien lasten eroja. Siitä on todettu olevan suurempi hyöty kuin mistään muusta myöhemmästä koulutuksesta.Vuosi sitten Helsingin kuluvan vuoden budjetista neuvoteltaessa Vihreät esittivät, että varhaiskasvatuksesta on tehtävä maksutonta helsinkiläisille lapsille. Nyt tämä maksuttomuus aloitetaan ensi vuonna viisivuotiaista lapsista. Helsinki toimii jälleen kerran suunnannäyttäjänä siinä, miten koulutuksesta leikkaamisen sijaan lapsiin satsataan entistä enemmän.

Kun maksuttomuus, kaupungin kasvu ja Helsingin parantuva työllisyystilanne tulevat lisäämään päivähoitopaikkaa tarvitsevien lasten määrää, on meidän huolehdittava sekä päivähoitopaikkojen riittämisestä, että siitä, että osaavat päiväkotien työntekijät voivat ja jaksavat tehdä työnsä hyvin.

Vihreät ovat tehneet vuosia töitä sen puolesta että Helsingissä rakennettaisiin uusia laadukkaita päiväkotitiloja ja jotta jokainen perhe saisi päiväkotipaikan läheltä kotiaan.

Helsinkiin rakennetaankin ensi vuonna reippaasti uusia päiväkotitiloja. Päiväkoti Borgströminmäkeen tulee 142 uutta paikkaa, Yliskylään 130, Kuninkaantammeen ja Kalasataamaan kumpaankin 120, päiväkoti Ebeneseriin 42 paikkaa ja Pariisinkadun esikouluun 50 paikkaa. Myös seuraavina vuosina ympäri kaupunkia avautuu useita uusia päiväkoteja, esimerkiksi Jätkäsaareen, Lauttasaareen, Myllypuroon ja Maunulaan.

Ensi vuonna jokainen ekaluokkalainen Helsingin jokaisessa koulussa saa aloittaa vieraan kielen opiskelun. Tutkimusten mukaan uusiin kieliin tutustuminen kannattaa oppia ajoissa. Vihreille oli tärkeää, että tämä hieno uudistus koskee nimenomaan Helsingin jokaista koulua sen sijaan, että varhainen kieltenoppiminen olisi vain harvojen koulujen etuoikeus. Tässäkin alueellinen ja lasten välinen tasa-arvo toteutuu.

Helsinkiläisistä lapsista yhä useampi puhuu äidinkielenään muita kieliä kuin suomea tai ruotsia. On hyvä uudistus, että kotimaisia kieliä vasta opettelevat lapset aloittavat nyt koulun omassa lähikoulussaan ja saavat tukea koulunkäyntinsä aloittamiseen omassa lähikoulussaan, oman asuinalueensa lasten ympäröimänä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Budjetista neuvoteltaessa päätettiin myös yhdessä valtuustoryhmien kesken, että Vartiosaari ei kuulu tämän valtuustokauden rakentamisen suunnittelun painopisteisiin. Helsinki kasvaa ja tänne rakennetaan tällä hetkellä paljon uutta. Ja niin rakennetaan myös tulevina vuosina: esimerkiksi Pasilaan, Jätkäsaareen, Kalasatamaan, Kruunuvuorenrantaan, Arabianrantaan, Vuosaareen, Raide-Jokerin varrelle, Koskelaan ja eri puolelle kaupunkia pienempinä täydennysrakentamishankkeina. Kun rakentamista suunnitellaan ja toteutetaan paljon, on samalla tärkeää osata myös valita se, minne ensimmäiseksi ei rakenneta. Seuraavaksi haluamme tavoitella Vartiosaaren ainutlaatuisen luonnon ja saaren virkistyskäytön avaamista kaikkien helsinkiläisten iloksi.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Mahdollinen tuleva sote-uudistus on synnyttänyt Helsingissä suuren epävarmuuden rakenteista, joiden päämääränä on turvata hyvinvointimme perustaa. Epävarmuuksista huolimatta Helsingin ensi vuoden talousarviossa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita täysillä ja luodaan rakenteita joilla voimme aikaisempaa paremmin turvata laadukkaan vanhustenhoidon ja toimia ennaltaehkäisevästi nuorten palveluiden puolella. Erityisesti nuorten mielenterveyden ongelmat saavat huomiomme.

Olemme strategiassa asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja nyt tuo tavoite on tehtävä todeksi.

Ensi vuoden budjetti toteuttaa hiilineutraalisuustavoitetta esimerkiksi liikenteen osalta: raideliikenteeseen satsataan, ja pyöräilyn investointirahat kaksinkertaistetaan tulevien kolmen vuoden aikana. Myös kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamista jatketaan.

Strategiassa eriarvoisuuden torjunta on keskeinen punainen lanka. On tärkeää, että tämä talousarvio tarttuu tähän kysymykseen tosissaan. Ryhmien välisissä neuvotteluissa talousarvioon lisättiin tarvepohjaista erityisrahaa, jotta jokaisessa koulussa ja päiväkodissa olisi yhtä hyvä oppia. Tarvepohjainen resurssointi aloitetaan ensi vuonna myös neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa, mikä on tärkeä avaus. Tämä kaikki palvelee kahta tavoitetta: sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on yhtäläinen oikeus saada hyvää opetusta, ja sitä, etteivät erot Helsingin eri asuinalueiden välillä kärjisty.

Vihreille tärkeimmät tavoitteet toteutuvat tämän valtuustokauden strategiassa, ja strategian tavoitteita on helppo lähteä toteuttamaan tämän budjetin avulla. Vihreä valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2018 talousarvion hyväksymistä.

Ryhmäpuhe strategiasta: Helsinki on suunnannäyttäjä

Vihreiden ryhmäpuhe kaupunkistrategiasta 13.9.
Otso Kivekäs

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

käsittelemme tänään Helsingin strategiaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi

Neljän vuoden kuluttua meitä helsinkiläisiä on ehkä 35 000 enemmän. Keravan verran enemmän. Tarvitsemme heille kaikille kodit, tai asumisen hinta karkaa aivan käsistä. Ja tarvitsemme raideliikennettä kaikkialle kaupunkiin, jotta ihmiset pääsevät kulkemaan.

Neljän vuoden kuluttua Helsingin peruskouluissa on seitsemäntuhatta lasta enemmän ja päiväkodeissakin kaksi ja puoli tuhatta. Se tarkoittaa kymmentä keskikokoista peruskoulua ja kahtakymmentä päiväkotia lisää.

Neljän vuoden kuluttua sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet maakunnan vastuulle. Ehkä. Tai jonkin erityisratkaisun. Tai ehkä eivät ole. Emme tiedä mitä hallituksen uudistukselle käy, mutta meidän pitää turvata ja parantaa helsinkiläisten palveluita kaikissa tapauksissa.

Neljän vuoden kuluttua Helsingissä on auennut keskustakirjasto ja tanssin talo. Erilaisia kulttuuritapahtumia on vielä nykyistäkin runsaammin ja saariston matkailijamäärä on kasvanut sadalla tuhannella.

Neljän vuoden kuluttua Helsingissä toimii 20 000 yritystä, joita ei ole vielä tänään perustettu. Kaupungin elinkeinoelämän vahvuus on kyvyssä uusiutua ja löytää tilaa uudenlaisellekin toiminnalle.

Neljän vuoden kuluttua Helsingin hiilidioksidipäästöjen täytyy olla selvästi nykyistä alemmat ja tien kohti nollapäästöjä selvillä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

tämän strategian lähtökohta on tulevaisuus. Ei se, mikä Helsinki on joskus ollut tai mitä se on nyt, vaan mitä haluamme sen olevan. Se pyrkii vastaamaan niihin kysymyksiin, joita tämä aika eteemme heittää.

Strategiassa siirretään Helsingin tavoite hiilineutraaliudelle 15 vuotta aiempaa aiemmaksi, vuoteen 2035. Jos haluamme suhtautua realistisesti ilmastonmuutokseen, tavoitteen pitäisi olla 30 kuten Espoossa, koska ilmastonmuutos ei odota, olemmeko valmiita. Mutta tämäkin on valtava askel oikeaan suuntaan. Tärkeintä on ryhtyminen konkreettisiin toimiin, jonka senkin strategia linjaa.

Helsingissä kaikki kaupunginosat ovat hyviä. Ja meille kaikille on parempi, jos mitään aluetta ei päästetä putoamaan kyydistä. Ja että yhteiskunnalla on tarjota positiivinen tulevaisuus kaikille jäsenilleen. Siksi strategian keskiössä on alueiden eriytymisen ja syrjäytymisen torjunta. Yksi tärkeimpiä keinoja on haastavien alueiden kouluille jaettava lisäraha, joka tuoreessa tutkimuksessa juuri todettiin poikkeuksellisen hyvin toimivaksi. Helsingin on oltava kaupunki, joka huolehtii kaikista, eikä syrjäytä ketään.

Helsinki päätti viime kaudella, että kaikkien lasten oikeudesta päivähoitoon ja pienistä ryhmistä pidetään kiinni. Maan hallituksen pyrkimyksiin heikentää lasten saamaa hoitoa ei lähdetty mukaan. Sama linja kirjattiin myös uuteen strategiaan ja lisäksi varhaiskasvatuksesta tehdään puolipäiväisesti maksutonta. Tavoite on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisen aste eurooppalaiselle tasolle ja parantaa kaikkien lasten valmiuksia pärjätä koulussa ja yhteiskunnassa. Tutkitusti hyvä varhaiskasvatus on siihen tehokkaimpia keinoja.

Helsinkiä rakennetaan raiteiden varaan. Viime vuonna päätettiin Raide-Jokerin ja Laajasalon ratikan rakentamisesta. Tällä kaudella päätetään ratikasta luoteiseen Helsinkiin ja myös Tuusulantien sekä Malmin suunnan ratikat etenevät. Uusista asunnoista suuri osa syntyy näihin kaupunginosiin, joissa kaupunkibulevardien rakentaminen alkaa. Toisaalta kaikkialla kaupungissa rakennetaan uusia taloja vanhojen lomaan. Kaupunki tiivistyy ja liikenteessä suositaan ensi sijassa tiiviiseen kaupunkiin sopivia liikkumistapoja: kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Strategiassa nousee esiin myös Helsingin upea luonto. Uusia suojelualueita perustetaan, metsäverkostoa vahvistetaan, luonnon monimuotoisuuteen satsataan, kalojen mahdollisuuksia nousta puroihin parannetaan ja Helsingin upea saaristo aukeaa paremmin kaupunkilaisten ihailtavaksi. Kaiken kruunuksi pääsemme tässä salissa päättämään kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta.

Kaupungin rahankäyttöön strategia suhtautuu vastuullisesti. Viime kauden liian tiukaksi osoittautuneita raameja ollaan kuitenkin höllätty. Uskoaksemme tämä strategia mahdollistaa riittävät investoinnit ja palvelujen kehittämisen, jotta sen kunnianhimoiset tavoitteet voidaan myös saavuttaa. Vastuullinen taloudenpito ei saa tarkoittaa vastuutonta palveluiden heikentämistä. Kun lasten määrä kasvaa, opettajia täytyy palkata.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Helsinki on myös suunnannäyttäjä muulle maalle. Kun me päätimme säilyttää kaikkien lasten oikeuden päivähoitoon, puolet kaupungeista seurasi. Kun me lähdimme suunnittelemaan maksutonta varhaiskasvatusta, sen suunnittelu alkoi koko maassa. Kun kirjasimme tähän strategiaan, että siirrymme markkinaehtoiseen pysäköintiin, Espoon valtuusto äänesti sen puolesta toissapäivänä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tulevina vuosina Helsingissä on nykyistä enemmän ihmisiä vailla virallista oikeutta asua täällä. Tämä on fakta aivan meistä riippumatta. He tarvitsevat toimivaa terveydenhoitoa ja huolenpitoa aivan siinä kuin me kaikki muutkin ja heidän jättämisensä sitä vaille on paitsi epäinhimillistä, myös todella lyhytnäköistä. Esimerkiksi rokotukset perustuvat siihen, että kaikki saavat ne. Tähän ongelmaan ei strategia tarjoa vastausta, vaan meidän täytyy yhdessä ratkaista se perustuen sosiaali- ja terveyslautakunnassa jo otettuun linjaan.

Näillä huomioin Vihreä valtuustoryhmä puoltaa strategian hyväksymistä.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338

 

 

Otso Kivekäs: Satsaus lapsiin ja eriarvoisuuden torjuntaan on satsaus Helsingin tulevaisuuteen

27080232863_4af10f5c54_oHelsingin Kaupunginvaltuusto käsittelee tänään kaupungin ensi vuoden talousarviota. Vihreät muistuttavat ryhmäpuheessaan, että vaikka budjetti laaditaan aina vuodeksi kerrallaan, kannattaa talouden suunnittelussa katse suunnata myös kauemmas ja investoida pidemmälle Helsingin tulevaisuuteen. Yksi Vihreille tärkeistä sijoituksista on maksuton varhaiskasvatus:

“Talousarvion yhteydessä päätettiin suunnitella Helsingin siirtymistä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Tällöin kaikille lapsille taattaisiin paitsi oikeus, myös mahdollisuus osallistua ikätovereidensa kanssa lasten kasvua tukevaan kasvatukseen”, linjaa Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

“Suurin hyöty siitä on lapsille, joiden perhe on heikommassa sosiaalisessa asemassa. Nämä lapset jäävät myös todennäköisimmin varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Laaja osallistuminen varhaiskasvatukseen pienentää lasten oppimiseroja koulun alkaessa, vähentää koulupudokkuutta ja pitkällä tähtäimellä myös syrjäytymistä”, Kivekäs muistuttaa.

Osapäiväisesti maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittämisen lisäksi budjettiin saatiin lisättyä Vihreiden aloitteesta rahaa myös syrjäytymisen ja asuinalueiden eriytymisen ehkäisyyn. Vihreät teki keväällä aiheesta valtuustoaloitteen, ja tänä syksynä valtuuston enemmistö halusi selvitettäväksi parhaat tavat ehkäistä Helsingin asuinalueiden jakautumista hyviin ja huonoihin. Samalla selvitetään, miten lasten eriarvoistumista torjutaan tehokkaimmin.

”Kaupungin jakautuminen hyviin ja huonoihin alueisiin ei ole kenenkään etu”, Kivekäs toteaa.

Vihreät ovat tyytyväisiä myös siihen, että kaikki halukkaat ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat pääsevät iltapäiväkerhoon koulupäivänsä jälkeen.

“Iltapäiväkerhopaikkoja tarvitseville lapsille ja perheille kirjaus tuo varmuutta ja sujuvuutta arkeen, ja parantaa mahdollisuuksia suunnitella elämää eteenpäin. Perheiden arjen hyvinvointi on myös satsaus tulevaisuuteen”, iloitsee Kivekäs.

Talousarviossa saatiin myös muita Vihreitä tavoitteita läpi: kulttuuriavustuksia ja erityisesti satsausta lähiöihin lisättiin, asuntojen tuotannon vauhdittamiseen saatiin tarvittavat rahat ja ympäristökeskuksen varoja kasvatettiin luontoselvitysten lisäämiseksi. Lisäksi terveyskeskusten jonoja puretaan, kiireettömään hoitoon pääsyä ja ikääntyvien kotihoitoa parannettaan ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin sijoitetaan lisäresursseja, muiden tavoitteiden muassa.

Puheensa lopussa Kivekäs viittaa valtuustoa useasti puhuttaneeseen tuottavuustavoitteeseen. Hän muistuttaa, että kaupungin toimintaa kannattaa jatkossakin tehostaa, mutta liian kaavamaisia säästötavoitteita tulee varoa. Esimerkiksi kaikkialle sama yhden prosentin leikkuri johtaa kestämättömiin tilanteisiin. Tämä talousarvio on istuvan kaupunginvaltuuston viimeinen, joten Kivekäs evästää päättäjiä jo ensi kaudelle:

“Pitää olla uskoa ja uskallusta investoida tulevaan. Siihen, että lapsia syntyy ja kaupunki kasvaa. Mikään talouden reunaehto ei saa johtaa siihen, että päiväkotipaikkaa ei saa, että lapset eivät mahdu kouluun tai että helsinkiläisille ei rakenneta heidän tarvitsemiaan asuntoja.”

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338

Vihreiden Krohn: Kokonaiskuva sote-uudistuksessa katoaa detaljeihin

Tänään käsittelyssä ollutta lausuntoa valtion sote-järjestämislakiluonnoksesta leimaa sama epämääräisyys ja tavoitteiden hämärtyminen, mikä leimaa sote-uudistusta ylipäätänsä. Lausunto määrittelee kaupungin periaatteet sille, miten Helsingin kaupunki suhtautuu sote-uudistuksen. Mitä kaupunki haluaa siis uudistuksesta sanoa?

“Nyt kokonaiskuva katoaa yksityiskohtien alle. Kun kaupunginhallituksessa on lausunnosta äänestetty 25 kertaa, voimme todeta että prosessi on epäonnistunut. Emme ole yhdessä miettineet mikä meidän viestimme maan hallitukselle on”, pohtii Vihreiden ryhmäpuheen pitänyt Minerva Krohn.

“Sote-uudistuksella hyvät tavoitteet, esimerkiksi väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Epäselväksi jää, voidaanko näitä tavoitteita saavuttaa esitetyn lainsäädännön avulla”, huomioi Krohn.

Sote-uudistus tulee yhtenäistämään asiakasmaksut maakunnan sisällä. Helsinki ei ole perinyt terveyskeskusmaksua vuosiin ja tämä käytäntö on hyvä olla jatkossakin.

Helsingin Vihreät vaatii, että uudistuksen esivalmistelu Uudellamaalla on saatava käyntiin. Sote-uudistukselle on eittämättä tarvetta, sillä järjestämisvastuu on pirstaloitunut liian pienten kuntien harteille. Helsinki ja Uusimaa ovat uudistuksesta selkeästi jäljessä.

“Useat maakunnat ovat edelleen liian pieniä järjestämisvastuun kantamiseen. Helsinki ja Uusimaa joutuvat maksumiehiksi poliitikkojen kyvyttömyydelle tehdä päätöksiä”, toteaa Krohn.

Uudistuksen vaarana onkin, että se heikentää Helsingin palveluita. Kaupunki uhkaa joutua sote-uudistuksessa maksajan rooliin, kun köyhempiä maakuntia pitää tukea. Toisaalta Helsingin oma sote-tuotanto on kallista verrattuna muihin kuntiin.

“Uudistuksen jälkeen on epätodennäköistä että Uudenmaan maakunta satsaisi erityisen paljon rahaa juuri Helsinkiin. Edessä on ilmeisesti raju kustannusten sopeuttaminen ja mahdollisesti myös palvelujen karsiminen”, jatkaa Krohn.

Lakiluonnoksen pohjalta on vaikea arvioida, miten uudistus vaikuttaa kaupunkilaisten sote-palveluihin. Joka tapauksessa on selvää, että uudistus ei ota huomioon Helsingin erityispiirteitä riittävästi: Helsinki olisi riittävän iso kantamaan sote-vastuun yksinkin.

Lisätietoja: Minerva Krohn, puh. 050 588 4244

 

 

Otso Kivekkään puhe pormestarimallista 22.6.2016

Otso Kivekäs

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tämä on merkittävä päivä Helsingille. Tänään me päätämme lisätä demokratiaa Helsingissä ja uudistaa hallinnon tsaarinajasta nykyaikaan.

Ensi vuonna vaalien jälkeen Helsinkiin valitaan pormestari. Pormestari on vaaleilla valitun valtuuston edustaja, valtuuston luottamuksen varassa toimiva poliitikko. Ei itsenäinen virkamies kuten kaupunginjohtaja vanhassa mallissa. Vertaamalla valtiotasolle voisi sanoa, että siirrymme parlamentarismiin. Tämä on merkittävä askel demokratian kehityksessä, erittäin tervetullut muutos.

Samalla Helsingin hallintomalli uudistetaan täysin. 31 virastoa korvautuu viidellä toimialalla. Nykyinen virastorakenteemme ja siihen liittyvä toimintatapa periytyvät 1870-luvulta. Mallin vahvuus on ollut sen pysyvyys. Kaupungin organisaation ulkopuoliset tahot, olivat ne sitten keisarin edustajia tai kaupunkilaisia, eivät ole päässeet liikaa heiluttamaan organisaation toimintaa. Maailma on kuitenkin muuttunut 140 vuodessa jonkin verran. Vanhan mallin heikkous on sen jäykkyys. Kaupungin kyky uudistua tai reagoida muutoksiin ympäristössä on heikompi kuin se voisi olla. Ja kaupungin kyky kuunnella kaupunkilaisia on heikompi kuin sen pitäisi olla.

Tämäkin muutos on tervetullut. Kun organisaatio muuttuu suoraviivaisemmaksi ja selkeämmäksi, todella toivon sen vahvistavan myös kulttuurista muutosta, joka kaupungissa on jo käynnissä. Muutosta, jossa virkamiehet näkevät uudet ajatukset mahdollisuuksina ja kaupunkilaiset kumppaneina, joiden kanssa yhdessä kaupunkia kehitetään. Jossa naapurin tontille astumistakaan ei pelätä, ja pyritään ajattelemaan omaa osastoa laajempia kokonaisuuksia. Toimivampi organisaatio antaa mahdollisuuden keventää kaikkia niitä monimutkaisia kontrollin ja valvonnan mekanismeja, joilla kaupunkia on pyritty hallitsemaan. Tämä viestinä jatkovalmisteluun: vähemmän kontrollia ja raportteja, enemmän keskustelua ja yhteistyötä. Hallintouudistuksen onnistumisen ydin on siinä.

(lisää…)