Ryhmäpuhe tilinpäätöksestä 2010: segregaatiokehitys katkaistava

– Jos viime vuoden tilinpäätöstä vertaa koulun kevättodistukseen, voimme varmaankin olla melko tyytyväisiä: pääsimme luokalta mallikkaasti vähintään tyydyttävin arvosanoin. Verotuloja kertyi arvioitua enemmän ja kaupungin palveluiden tuottaminen pysyi kautta linjan suunnitelluissa raameissa. Investointeja jatkettiin ja työllisyys parani, valtuutettu Kimmo Helistö toteaa vihreiden ryhmäpuheessa vuoden 2010 tilinpäätöksestä.

Vihreät muistutti puheessa, että kaupungin velkaantumista suurempi uhka on on pääkaupunkiseudun taloudellinen ja alueellinen segregaatio.

– Segregaatiokehitys kiertyy ongelmavyyhdestä, johon ovat sekaantuneet ainakin pääkaupunkiseudun kaupunkien keskinäinen kilpailu, asumisen kalleus, alueittain yksipuolinen kaupunki- ja asukasrakenne sekä kankea palveluverkko. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten pitäisi yhdistyä mm. segregaatiokierteen katkaisemiseksi. Kaupungin palveluiden tavoitteeksi tulee entistä selkeämmin ottaa terveyserojen kaventaminen, puheessa todettiin.

Lue koko puhe osoitteessa: http://helsinginvihreat.fi/blog/segregaatiokehitys-on-katkaistava/

Close Comments