Ryhmäpuhe Helsingin Energiasta: Uusiutuvia ja energiansäästöä

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli keskiviikkona 24.11. Helsingin Energian kehitysohjelmaa. Vihreiden mielestä on tärkeää, että Helsingin kaupunki jatkaa työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja pitää hyvänä tavoitetta luopua kokonaan fossiilisista polttoaineista.

”Monet valtuutetut ovat kauhistelleet ohjelmaan sisältyvien investointien hintaa. Mielestämme  kauhistelu on tarkoitushakuista ja yliampuvaa. Arvioiden mukaan Helenin on investoitava päästöjen vähentämiseen maksimissaan vajaa miljardi euroa vuoteen 2020 mennessä. Tästä summasta suuri osuus on typen ja rikin oksideiden vähentämiseen tähtääviä IE-investointeja, jotka on tehtävä joka tapauksessa ja jotka eivät liity ilmastonmuutoksen hillintään mitenkään. Tämä investointitaso ei myöskään lopeta Helenin tuloutuksia Helsingille, vaikka se niitä pienentääkin”, muistutetaan valtuutettu Ville Ylikahrin pitämässä ryhmäpuheessa.

Vihreät muistuttaa, että hiilen talteenottotekniikan hinta ja tekninen toteutus ovat vielä täysin auki.

Vihreiden ryhmäponnessa vaadittiin kaupungin energiapoliittisten linjausten mukaisten energiansäästötoimenpiteiden konkreettista toimeenpanoa. Ponsista äänestetään seuraavassa valtuuston kokouksessa 8. joulukuuta.

Ryhmäpuheessa muistutettiin myös vihreiden kannoista ydinvoimaa ja tuulivoimaa kohtaan. Vihreä ryhmä ei kannata ydinvoiman lisärakentamista ja pitää tärkeänä, että merituulivoimaratkaisujen kehittämistä jatketaan.

Koko puhe on luettavissa tästä linkistä.

Close Comments