Potilaslähtöistä yhteistyötä ja ennaltaehkäisyä

Suzan IkävalkoUuden SOTE:n yksi keskeisimmistä tavoitteista tulee olla palveluiden paremman kokonaisvaikuttavuuden saavuttaminen, niin potilaiden kuin veronmaksajien näkökulmasta.

Vaihtoehtoa ei oikeastaan ole, sillä erikoissairaanhoidon kysyntä ja kustannukset kasvavat monesta syystä vuodesta toiseen eikä tälle kehitykselle näy loppua. Moni kysyy, onko nykyisen tilanteen syy erikoissairaanhoidon yhä laajemmassa ja kalliimmassa palveluvalikoimassa? Vai hoitamattomia potilaita lähettävässä perusterveydenhuollossa? Vaiko peräti potilaissa itsessään, kun he eivät muuta elintapojaan, vaikka jo pelkästään sillä katoaisi tai vähenisi moni vaiva.

Osoittelun sijaan tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja uuden palvelujärjestelmän, joka purkaa toimijoiden ja vastuiden siiloutuneisuutta sekä tavoittelee hoitoketjutason vaikuttavuutta digitalisaatiota hyödyntämällä. Suunta ja tilaus ovat selvät – onnistunut toteutus vaatii kuitenkin näkemyksellistä tiedolla johtamista, ihmisten välistä yhteistyötä ja oikeanlaisia kannustimia.

Tiedämme, että noin 20 prosenttia potilaista aiheuttaa noin 80 prosenttia terveydenhuollon menoistamme, joten luulisi olevan helppoa ymmärtää, mistä tämä yhteinen savotta kannattaisi aloittaa. Merkittävin ja erityisesti ennaltaehkäisyyn keskittyvä uudistamistyö tulee tehdä perustason palveluissa. Onnistuakseen tämä työ tarvitsee kuitenkin myös erikoissairaanhoidon osaamista ja yhteistyötä. Terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraatio, Apotti sekä digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollistamat uudet toiminta- ja palvelumallit tulevat viemään painopistettä yhä enenevästi ulos sairaaloista avopalveluihin ja potilaiden koteihin. Potilaiden voimaantuminen ja osallisuus osana omaa hoitoaan ja hoitoketjua tulee myös olemaan oleellinen tekijä matkalla kustannusvaikuttavampia ja kokonaisvaltaisempia palveluita. Ilahduttava esimerkki tällaisesta uudesta palvelusta on jo Hyksin syöpäkeskuksessa käyttöönotettu mobiilisovellus Noona, joka muun muassa mahdollistaa potilaan ja sairaalan välisen aika ja paikka riippumattoman yhteydenpidon.

Moni HUS:n uusi toimialajohtaja on valmis tarttumaan kuvattuihin haasteisiin ja mahdollistamaan tarvittavan kehitykseen. Toivottavasti myös kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuuhenkilöistä löytyy tahtoa ja osaamista samaan.

SUZAN IKÄVALKO
HUS:n hallituksen jäsen
Vihreät, Helsinki

Kolumni on julkaistu alunperin HUS:n yhteisölehti Husarissa 3/2016.
Lehti löytyy myös verkosta.

Close Comments