Principer

De Gröna är Finlands sjätte största riksdagsparti och det fjärde största inom kommunalpolitiken. Som partiets ordförande fungerar Ville Niinistö. Kärnan i De Grönas politik finns i följande nio värderingar:

De Gröna finns till för att trygga framtiden. Vi vill rädda miljön, vi vill värna om arternas mångfald, naturens skönhet, den rena luften och vattendragen. Vi vill rädda människorna: göra slut på fattigdom och elände, uppnå verklig jämlikhet och jämställdhet, ge alla frihet att vara sig själva. Vi vill rädda politiken: låta människorna själva bestämma, komma åt korruptionen, och tillåta allas åsikter att höras.

Vår verksamhet styrs av följande värden och principer:

Ansvar för miljön och framtiden. Människans verksamhet bör anpassas till miljöns bärförmåga. Välfärden bör grunda sig på en ekonomi som håller sig inom det rimligas gräns. Vi kan inte leva på bekostnad av framtida generationer.

Frihet för alla. Folk ska ha rätt att leva på det sätt de vill, så länge det inte begränsar andra människors rätt till samma sak, eller skadar djuren eller miljön. Frihet ökar lyckan och delaktigheten eftersom den förstärker förutsättningarna för att bestämma över sitt eget liv och delta i samhällsutvecklingen på olika sätt.

Omsorg om andra människor. All verksamhet bör basera sig på rättvisa såväl lokalt som globalt. Den offentliga makten bör värna om förutsättningarna för ett gott liv, för välfärd och jämställdhet. För De Gröna är det inte bara målsättningarna som är viktiga, utan också hur de ska uppnås. Vi vill förnya politiken och göra den öppnare, mer deltagande och rättvis. Alla behövs för att bygga framtiden.

[Läs mer i principprogrammet]

De Gröna är en del av den globala gröna rörelsen. Som parti fungerar De Gröna både på det kommunala, det riksomfattande och det europeiska planet.

Läs mer om grön politik på partiets sidor »

Close Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *