Vihreä yrittäjyys Helsingissä

Vihreä Helsinki kuhisee yrittäjiä kivijalkakaupoista start-uppeihin ja kaupunki ottaa uudet ideat vastaan eikä kampita yrittäjiä turhalla byrokratialla. Kahvivaunut, crepeskioskit, pienet putiikit ja pop-up-tapahtumat tekevät kaupungistamme elävän. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen on järkevää ja kustannustehokasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa. Pk-yritykset ovat luoneet valtaosan Helsingin työpaikoista viimeisten kymmenen vuoden aikana.

OSALLISTAVA JA AVOIN KAUPUNKI

 • Kaupungin on pyrittävä irti turhasta byrokratiasta.
 • Lupapalvelut on saatava yhdelle luukulle.
 • Kaupungin on tarjottava edullisia tiloja. Julkinen tila ei ole rahastamista varten.
 • Väliaikaistilojen vuokraamista on edistettävä.
 • Kaupungin tulee kannustaa kohtaamiseen esimerkiksi tarjoamalla ilmaisia avokonttoreita.
 • Perustulo on sekä työntekijän että yrittäjän etu. Helsingin on haettava perustulokokeilun pilottikunnaksi.
 • Helsinki edistää avointa dataa, avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja avoimia rajapintoja.

PIENET YRITYKSET SUURTEN KANSSA SAMALLE LÄHTÖVIIVALLE

 • Pienillä yrityksillä on oltava mahdollisuus osallistua kaupungin kilpailutuksiin.
 • Eettisiä ja ekologisia hankintakriteereitä on vahvistettava.
 • Osatarjoukset on tehtävä mahdollisiksi tarjouspyynnöissä.

KIVIJALKAKAUPPOJA JA LÄHIPALVELUITA

 • Haluamme mieluummin lähikauppoja kuin automarketteja.
 • Elinkeinojen toimintaedellytyksiä on vahvistettava esikaupungeissa. Lähiöiden ostarit ja keskukset uuteen kukoistukseen!

VIHREÄ HELSINKI INNOSTAA ASUKKAITA YRITTÄJYYTEEN JA LUOVUUTEEN

 • Kaupungin tulee tukea yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja oltava avoin asukaslähtöisille ideoille.
 • Kynnystä lähteä yrittäjäksi on madallettava.
 • Nuorten oppisopimusmahdollisuuksia ja työharjoittelua on kehitettävä.
 • Helsingissä on oltava toimivat rakenteet maahanmuuttajien työllistämiseen.