Politiikka

Helsingin kaupunginvaltuustossa istuu 19 vihreää valtuutettua, joiden lisäksi kaupungin erilaisissa poliittisissa elimissä vaikuttaa noin 200 vihreää luottamushenkilöä. Vihreät kaupunginvaltuutetut ja muut luottamushenkilöt toimivat vaalikauden 2013-2016 kunnallisvaaliohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Vihreät ovat saaneet aikaan paljon tällä valtuustokaudella – jatketaan hyvää työtä!

Eduskunnassa vihreillä on 15 kansanedustajaa, joista helsinkiläisiä ovat Outi Alanko-Kahiluoto, Pekka Haavisto, Antero Vartia, Emma Kari ja Ozan Yanar.

Uusimmat tiedotteet

 • Kaupunki, jossa on helppo hengittää

  ”Helsingin täytyy olla kaupunki, jossa on mahdollista työskennellä, asua ja saada laadukkaita palveluita. Helsingin on oltava kaupunki, jossa on helppo hengittää, oli kyse sitten toimeentulosta tai ilmastonmuutoksen torjumisesta päästöjä kitkemällä”, tiivisti valtuutettu ja vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo ryhmäpuheessa vuoden 2019 talousarvioehdotuksen lähetekeskustelussa.

  Puheessa otettiin kantaa muun muassa varhaiskasvatuksen työntekijöiden pitämiseen Helsingissä satsaamalla palkkoihin sekä maksuttomaan toiseen asteeseen. Ohisalo muistutti myös, että yhä useammat ihmiset haluavat asua Helsingissä, ja siksi kaupunkiin on rakennettava koteja kaikille.

  Lue koko puhe tästä linkistä.

   

 • Esitetty maakuntauudistus on Uudellemaalle vahingollinen

   

  Mari Holopainen ja Johanna Karimäki

  Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston mukaan maakuntamalli on Uudenmaan kannalta vahingollinen. Maakuntavaltuuston kokouksessa äänestettiin maakunnan kannanotosta sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistukseen. Äänin 57 puolesta, 12 vastaan ja viisi tyhjää maakuntavaltuusto otti kantaa, että maakuntauudistusta hallintomallina ja esitettyä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ei tule Uudellamaalla toteuttaa esitetyllä tavalla.

  ”Maakuntavaltuutetut kokivat huolta siitä, ettei 1,7 miljoonan asukkaan Uuttamaata ole kuultu. Valtuuston näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta on tällä mallilla tulossa vaikeasti hallittava ja monimutkainen”, valtuuston puheenjohtaja Mari Holopainen toteaa.

  Uudenmaan volyymi on merkityksellinen. Uudellamaalla asuu 1,7 miljoonaa ihmistä ja maakunta tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta noin 40 prosenttia.

  Toimintaympäristönä Uusimaa on talouden dynamiikan, elinkeinorakenteen, tutkimuksen ja ulkomaisten investointien määrän suhteen erityisen tärkeä koko Suomen kehitykselle. Alueen etu on koko Suomen etu, mutta nykymuodossaan uudistus kurittaa kasvun veturina toimivaa Uuttamaata tarpeettomasti.

  ”Lisäksi hallitus esittää menokattoa jäljelle jääville kuntien tehtäville. Tämä vaikeuttaa kasvavien palvelutarpeiden tyydyttämistä Uudenmaan kasvukunnissa”, kansanedustaja Johanna Karimäki muistuttaa.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tarvitaan. Vihreät on jo vuosia pitänyt keskeisinä tavoitteina terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista sekä kustannusten laskua siirtämällä palveluiden painopistettä vahvemmin kohti perusterveydenhuoltoon, sujuvia hoitopolkuja ja selkeää sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämistä. Vihreät kuitenkin näkee, että hallituksen ajama valinnanvapausmalli kasvattaa sosiaali- ja terveysalan kustannuksia, pirstoo ihmisten elintärkeät palvelut eikä lopulta kavenna terveys- ja hyvinvointieroja.

  Maakuntien toimivuuden kannalta Suomeen on suunnitteilla liian monta maakuntaa kun pienin Keski-Pohjanmaan maakunta vastaa asukasluvultaan kutakuinkin Espoon Leppävaaran suuraluetta.

  Lisätietoja:
  Mari Holopainen, 040 762 0944, mari.holopainen@gmail.com
  Johanna Karimäki, 050 512 1948, johanna.karimaki@eduskunta.fi

 • Vammaisten palveluiden kilpailutusten palauttaminen valmisteluun on tarpeellista
  Vihreiden sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet ovat tyytyväisiä siihen, että lautakunta päätti palauttaa paljon keskustelua herättäneet vammaisten palveluiden kilpailutukset valmisteluun.

  “Emme olleet aivan tyytyväisiä siihen, miten vammaisten tärkeimpien palveluiden korkeatasoinen laatu turvataan ja vammaisten oman itsemäärämisoikeuden toteutuminen esimerkiksi oman kodin valinnassa varmistetaan. Uuden valmistelun kautta voidaan paremmin huolehtia laadusta ja toivon mukaan jopa parantaa sitä.”, sanoo lautakunnan jäsen Kati Juva. Hän korostaa myös läpinäkyvyyttä taloustiedoissa, jotta palveluntuottajien verojalanjälkeä voidaan paremmin seurata,

  Helsingin kaupunki hakee kilpailutuksella listan palveluiden tuottajia, joista sitten jokaiselle palveluita tarvitsevalle haetaan hänen tarpeisiinsa sopiva palvelu.

  “Vammaisten palveluiden kilpailuttamiseen liittyy suuria haasteita. Meille vihreille oli ehdottomasti selvää, että kilpailutuksen sopimukseen on kirjattava selkeästi se, ettei kenenkään pidä joutua muuttamaan kilpailutuksen vuoksi nyt eikä seuraavankaan kilpailutuksen yhteydessä. Kenenkään ei pitäisi myöskään joutua muuttamaan pois Helsingistä vastoin tahtoaan”, sanoo Laura Nordström.

  Lautakunta päätti tiistai-illan kokouksessaan palauttaa kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumispalveluiden ja työ- ja päivätoiminnan hankinnat valmisteluun. Viranhaltijat valmistelevat nyt uudet esitykset lautakunnalle ohjeistuksen mukaan.
  Kilpailutuksessa haetaan ratkaisuja lähivuosiksi. Jatkossa sote-uudistus saattaa vaikuttaa myös vammaisten palveluihin.

  “Vaikka saammekin nyt varmistettua, että helsinkiläisten vammaisten palveluiden taso pysyy vakaana tai jopa kehittyy, olen todella huolissani tulevaisuudesta. Helsingissä on tällä hetkellä paremmat palvelut kuin suuressa osassa Uudellamaalla. Uudenmaan maakunnan täytyy heti alkaessaan säästää noin 300 miljoonaa euroa. Kuinka saamme silloin suojattua leikkauksilta helsinkiläisten palvelut  sote-uudistuksessa?” kysyy apulaispormestari Sanna Vesikansa.

  Lisätietoja:

  Apulaispormestari Sanna Vesikansa, puh. 040 745 9586
  Lautakunnan jäsen Kati Juva puh. 050 500 2318
  Lautakunnan varajäsen Laura Nordström 050 3676671

 • Helsinki haluaa irti Fennovoiman-Rosatomin ydinvoimalahankkeesta

  Helsinki päätti tänään selvittää yhdessä Vantaan kanssa Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta luopumista. Luopumisen edellytyksiä selvitetään kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Karin tekemän aloitteen pohjalta. Karin aloite hyväksyttiin tänään lopullisesti kaupunginvaltuustossa yksimielisesti. Vantaalla vastaava päätös tehtiin viikkoa aikaisemmin.

  Vihreät ovat tyytyväisiä, että Helsinki ja Vantaa selvittävät perinpohjaisesti Fennovoimasta irtautumisen.

  – Päätös kertoo siitä, että Helsingissä halutaan katso eteenpäin ja tehdä tulevaisuuden ratkaisuja. Helsingin linjaus on merkittävä ja antaa myös muille kunnille selkänojaa käynnistää irtautuminen Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalaprojektista. Tähän projektiin osallistuminen ei ole Helsingin, sen asukkaiden ja veronmaksajien, eikä Vantaan Energian edun mukaista. Emme halua, että helsinkiläiset veronmaksajat joutuvat geopolitiikan pelinappuloiksi kannattamattomaan hankkeeseen, Emma Kari toteaa.
  Kari muistuttaa, että Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalahankkeeseen liittyy suuria taloudellisia riskejä.

  – Osakas toisensa jälkeen on irtautunut Fennovoimasta nimenomaan taloudellisten riskien vuoksi. Ydinvoimahankkeissa budjettien ja aikataulun pettämisestä ja hintojen kohoamisesta on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. On todennäköistä, ettei Fennovoiman tarjoama sähkö tule ydinvoimalan valmistuttua olemaan kilpailukykyistä. Fennovoiman omistajilla on kuitenkin velvollisuus ostaa laitoksen tuottamaa ydinenergiaa, vaikka muuta energiaa saisikin halvemmalla. On kyseenalaista, onko koko hanke ensinkään Helsingille taloudellisesti kannattava, Kari sanoo.

  Selvitys on tarkoitus tehdä yhteistyössä yhtiön kanssa niin, että se valmistuu keväällä 2018. Tämä mahdollistaa Fennovoimasta irtautumistoimien käynnistämisen vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Saman sisältöinen aloite on käsittelyssä myös Vantaalla Vantaan Vihreiden toimesta. Helsingin kaupunki omistaa 40 prosenttia ja Vantaan kaupunki 60 prosenttia Vantaan Energia Oy:n osakkeista.

  – Ydinvoimalahankkeiden yskiessä uusiutuvan energian hinta on jatkanut laskuaan. Helsingin energiapolitiikassa on tehty täyskäännös. Suunta on nyt kivihiilestä ja ydinvoimasta kohti energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa. Tästä linjasta on pidettävä kiinni, Kari jatkaa.
  Lisätietoja:
  Emma Kari, puh.  044 300 6801

 • Brysselin Vihreät yhdistää vihreän väen

  Syksyllä 2017 perustettu Brysselin Vihreät ry on ensimmäinen vihreä ulkosuomalaisjärjestö, ja se toimii tästä lähtien Helsingin Vihreiden jäsenjärjestönä. Brysselin Vihreät tarjoaa  kaupungissa toimiville lukuisille vihreät arvot jakaville suomalaisille foorumin, joka järjestää keskustelutilaisuuksia, seuraa EU-politiikkaa ja osallistuu Suomessa käytävien vaalien kampanjointiin Brysselissä.

  “Brysselissä työskentelee ja asuu iso joukko suomalaisia vihreitä, jotka ansaitsevat vihdoin yhdyssiteen ja keskustelufoorumin. Uusi yhdistys tarjoaa mahdollisuuden myös tukea kotimaan vihreiden politiikkaa nyt, kun Suomen EU-puheenjohtajuus lähestyy”, Brysselin Vihreiden perustajajäseniin kuuluva europarlamentaarikko Heidi Hautala kertoo.

  “Toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin, se on ollut hienoa nähdä. Olemme jo järjestäneet muun muassa keskustelutilaisuuden presidenttiehdokas Pekka Haaviston Brysselin-vierailun yhteydessä, jolloin Haavisto kertoi täydelle huoneelle Eurooppa-visiostaan. Haluamme vaikuttaa myös laajemmin siihen, miten Eurooppaa käsitellään Suomen politiikassa”, puheenjohtaja Markus Drake toteaa.

  Yhdistykselle oli luontevaa hakea Helsingin Vihreiden jäsenjärjestöksi, sillä yhdistys on paikallisjärjestö ja suuri piiriyhdistys voi tarjota sille tukea varsinkin toiminnan alkuvaiheessa.

  “Ensi vuonna käydään europarlamenttivaalit, ja Brysselin Vihreiden panos vaalitilaisuuksien ja -viestinnän suunnittelussa tulee olemaan Helsingin Vihreille arvokas. Toivotamme yhdistyksen lämpimästi tervetulleeksi Helsingin piiriyhdistyksen siipien suojiin”, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Sami Halme sanoo.

  Pekka Haavisto Brysselin Vihreiden vieraana

   
  Brysselin Vihreiden jäseneksi voi liittyä osoitteessa https://www.vihreat.fi/liity?yhdistys=258
  Facebook: brysselinvihreat
  Twitter: vihreatbxl

  Lisätietoja:
  Brysselin Vihreiden puheenjohtaja Markus Drake, markus.drake@vihreat.fi
  Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja Maaria Parry, maaria.parry@vihreat.fi

Close Comments