Politiikka

Helsingin kaupunginvaltuustossa istuu 19 vihreää valtuutettua, joiden lisäksi kaupungin erilaisissa poliittisissa elimissä vaikuttaa noin 200 vihreää luottamushenkilöä. Vihreät kaupunginvaltuutetut ja muut luottamushenkilöt toimivat vaalikauden 2013-2016 kunnallisvaaliohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Vihreät ovat saaneet aikaan paljon tällä valtuustokaudella – jatketaan hyvää työtä!

Eduskunnassa vihreillä on 15 kansanedustajaa, joista helsinkiläisiä ovat Outi Alanko-Kahiluoto, Pekka Haavisto, Antero Vartia, Emma Kari ja Ozan Yanar.

Uusimmat tiedotteet

 • Emma Kari: Helsingin tukea tarvitseville kouluille 10 miljoonan euron lisärahoitus

  Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii Helsinkiä nostamaan lasten ja nuorten syrjäytymisen torjumisen valtuustokauden kärkitavoiteeksi. Tänään julkaistu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus osoittaa selvästi, että Helsingin kouluille myöntämä syrjäytymistä ehkäisevä lisärahoitus on erittäin tehokas tapa torjua koulupudokkuutta. Kari toimii Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan varapuheenjohtajana ja suomenkielisen jaoston puheenjohtajana.

  “Vihreät ovat vuosia ajaneet köyhien alueiden koulujen ja päiväkotien erityisrahaa, jotta syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voitaisiin auttaa. Rahat ovat pieniä, mutta tulokset suuria. Nyt tutkimus osoittaa, että tätä lisärahoitusta saavien koulujen oppilaiden todennäköisyys jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen kasvoi Helsingissä merkittävästi. Näin vaikuttavien tutkimustulosten on ohjattava kaupungin politiikkaa”, Kari toteaa.

  Erityistukea myönnetään Helsingissä koululaisten vanhempien koulutustason, perheiden tulotason sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuuden perusteella. VATT:n tutkimuksen mukaan erityistuesta hyötyvät eniten heikosti pärjäävät kantasuomalaiset pojat sekä maahanmuuttajatytöt.

  Kari muistuttaa, että lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen edellyttää panostamista päiväkoteihin ja kouluihin.

  “Helsinki on tehnyt oikein torjuessaan Sipilän hallituksen heikennykset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Se ei kuitenkaan riitä. Yhden syrjäytyneen nuoren hinnaksi yhteiskunnalle on arvioitu olevan jopa miljoona euroa. Vielä suurempi asia on se henkilökohtaisen surun määrä, jonka yhteiskunnan marginaaliin jääminen aiheuttaa. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen koulujen erityisrahoituksella on tutkitusti tehokas tapa estää lasten syrjäytymistä. Siksi tätä lisätukea on nyt nostettava merkittävästi”, Kari sanoo.

  Vihreiden tavoitteena on nostaa lasten syrjäytymisen torjuminen ja koulutukseen panostaminen Helsingin päätavoitteiksi tälle valtuustokaudelle syksyllä hyväksyttävässä kaupungin strategiassa.

  Lisätiedot:

  Kansanedustaja Emma Kari
  puh. 044 300 6801

 • Uudet kasvot Helsingin Vihreiden toimistolla

  Helsingin Vihreiden toimistolla aloitti maanantaina 14.8. opinto- ja vanhempainvapaalta palannut toiminnanjohtaja Maaria Parry ja järjestökoordinaattorin ja vaalipäällikön sijainen Emma Mikkilä.

 • Vihreät esittää maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Mari Holopaista

  Helsingin Vihreät esittää Uudenmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Mari Holopaista. Holopainen on kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja kauppatieteiden väitöskirjatutkija Aalto-yliopistossa. Hän on toiminut yli kahdeksan vuotta maakuntavaltuuston jäsenenä ja varajäsenenä. Kuluvalla kaudella hän puheenjohtaa myös Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoa.

  – Näen tehtävän merkityksellisenä juuri nyt. Suunnitelmissa on laaja tehtäväkentän ja organisaatioiden muutos, joista suurin ja haasteellisin koskee sosiaali- ja terveyspalveluita. Maakuntavaltuustossa on asiantuntijatietoa hyödyntäen käytävä keskustelua siitä, miten pystytään jatkossa turvaamaan palvelut asukkaille. Itse näen tärkeänä, että huolehditaan tasa-arvoisista ja järkevistä rakenteista, ennaltaehkäisystä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, Holopainen linjaa.

  – Uudenmaan kannattaisi mielestäni nostaa yhä enemmän osaaminen, kansainvälisyys, koulutus, tutkimus ja startupit vahvuuksikseen. Uudellamaalla asuu lähes kolmannes Suomen väestöstä ja sen merkitys on ratkaiseva maamme talouden uudistumisen kannalta, Holopainen jatkaa.

  Muiksi maakuntavaltuuston jäseniksi esitetään Fatim Diarraa, Jasmin Hamidia, Atte Harjannetta, Kati Juvaa, Maria Ohisaloa, Reetta Vanhasta ja Ozan Yanaria. Maakuntahallituksen jäseneksi esitetään Minerva Krohnia, joka on toiminut tehtävässä edellisellä kaudella.

  HSL:n hallitukseen Helsingin Vihreät esittävät Ville Ylikahria ja Alviina Alametsää. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään Atte Harjannetta.

   

  Lisätietoja:
  Mari Holopainen, kaupunginvaltuutettu, puh. 0407620944
  Otso Kivekäs, Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 333 6338

 • Helsinki palauttaa omaishoidon tuen kriteerit, uudistus valmisteltava oikeudenmukaisemmin

  Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaa Helsinkiä myöntämään omaishoidon tukea tilapäisesti vanhoilla perusteilla, kunnes uudet, oikeudenmukaisemmat kriteerit on valmisteltu. Lautakunta käsitteli omaishoidon tuen kriteereitä ja tukeen aiemmin tänä vuonna tehtyjä muutoksia tänään kokouksessaan. Myös alkuvuodesta tehdyt monilta tukea heikentävät päätökset on käyty läpi.

  ”Me haluamme parantaa omaishoitajien tukea, emme heikentää sitä. Lautakunnalle esitetyt muutokset ovat oikeansuuntaisia, mutta niistä ei selviä, miten muutokset vaikuttavat tuen saajien määrään. Siksi palautimme vanhat kriteerit voimaan väliaikaisesti. Nyt on valmisteltava uudet kriteerit huolellisesti, omaisjärjestöjä kuullen”, linjaa lautakunnan jäsen Laura Nordström.

  Sosiaali- ja terveysvirasto uudisti omaishoidon tuen kriteerit vuoden vaihteessa. Uudistuksen on kritisoitu heikentävän omaishoitajien tukea Helsingissä ja muutokset ovat synnyttäneet laajaa kritiikkiä omaishoitajaperheiden keskuudessa. Tästä syystä Vihreät ovat jo aiemmin vaatineet, että Helsingin omaishoidontuen kiristykset peruttava ja kriteerit valmisteltava uudelleen. Maaliskuussa sosiaali- ja terveyslautakunta ohjeistikin sosiaali- ja terveysvirastoa keskeyttämään omaishoidon tuen tarkistukset, jotka heikensivät etenkin monien alle 18-vuotiasta hoitavien omaishoitajien tukea. Selvityksen mukaan uusien kriteerien perusteella omaishoidontuki olisi heikentynyt tai jopa katkeaisi todella suurella osalla, jopa puolella lapsiperheistä.

  “Vammaisjärjestöjä ja omaisia on tärkeää kuulla kriteerejä uusittaessa. Olen kuullut koko alkuvuoden omaishoitajien huolia ja siksi nyt on tärkeää saada konkreettinen hengähdystauko. Kannatamme uudistamista, mutta sitä ei voi tehdä näin nopealla varoitusajalla.” korostaa esityksen tehnyt sosiaali – ja terveyslautakunnan jäsen Tuomas Tuure.

  Helsinki on vuoden 2017 budjetissaan lisännyt yli 8 miljoonaa euroa lisää omaishoidon parantamiseen. Siinä yhteydessä ei poliitikoille kerrottu, että osa lakisääteisten vapaiden kustannuksista katetaan muista omaishoitajien tuista leikkaamalla. Omaishoitajille muutoksia on perusteltu omaishoidon lain muuttumisella 1.7.2016. Laki toi kaikille omaishoitajille oikeuden vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa.

  ”Vihreät eivät hyväksy, että uusien lain takaamien vapaapäivien luomien lisäkustannusten varjolla omaishoidon tukea on oltu leikkaamassa. Lakimuutoksen tavoitteena oli parantaa tärkeää työtä tekevien omaishoitajien asemaa ja jaksamista. Helsingissä lähdettiin toteuttamaan säästöjä, erityisesti alle 18-vuotiaiden lasten omaishoidossa. On hyvä, että se korjataan. Samalla on kuitenkin totta, että kriteereitä ei ole aikoihin päivitetty, joten ne on syytä tarkistaa”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen, sosiaali- ja terveystoimen tuleva apulaispormestari Sanna Vesikansa.

  Lisätietoja:
  Sanna Vesikansa, puh.  040 745 9586
  Tuomas Tuure, puh. 045 7732 4101
  Laura Nordström, puh. 050 367 6671

   

 • Vihreä voitto kaupunginvaltuuston kokouksessa: Helsinki haluaa irtautua Fennovoiman-Rosatomin ydinvoimalahankkeesta

  Helsinki käynnistää toimet irtautuakseen Fennovoiman ja Rosatomin riskialttiista ydinvoimalahankkeesta. Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Karin esitys voitti hetkiä sitten kaupunginvaltuuston tiukan äänestyksen luvuin 39-37.

  Kari esitti, että Helsinki käynnistää omistajaohjaustoimet kutsumalla ylimääräisen yhtiökokouksen Vantaan Energian irroittaumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Helsinki on mukana Rosatomin ydinvoimalahankkeessa osittain omistamansa Vantaan energian kautta.

  – Päätös kertoo siitä, että Helsingissä halutaan katso eteenpäin ja tehdä tulevaisuuden ratkaisuja. Fennovoiman tilanteesta kertoo paljon se, että valtuuston keskustelussa yksikään kaupunginvaltuutettu ei halunnut hanketta puolustaa. Fennovoimaan sisältyy niin paljon riskejä, että jopa ydinvoimaan muuten myönteisesti suhtautuvat kritisoivat hanketta, Emma Kari sanoo.

  – Osakas toisensa jälkeen on irtautunut Fennovoimasta nimenomaan taloudellisten riskien vuoksi. Ydinvoimahankkeissa budjettien ja aikataulun pettämisestä ja hintojen kohoamisesta on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. On todennäköistä, ettei Fennovoiman tarjoama sähkö tule ydinvoimalan valmistuttua olemaan kilpailukykyistä. On kyseenalaista, onko koko hanke ensinkään omistajilleen taloudellisesti kannattava, Kari sanoo.

  Kesko-konserniin kuuluva Kestra Oy sai välimiesoikeudelta tammikuussa päätöksen, että se voi irtautua ydinvoimalahankkeesta. Tämä saattaa avata myös muille hankkeen osakkaille mahdollisuuden jättäytyä pois. Keskon poisjäänti voi tarkoittaa taloudellisten lisävastuiden lankeamista jäljelle jääville omistajille. Näyttää epätodennäköiseltä, että Fennovoima löytäisi näille osakkeille muita ostajia. Vantaan energia on suurin kuntataustainen Fennovoiman omistaja, Helsinki puolestaan omistaa 40 prosenttia Vantaan energiasta.

  – Viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa tehty päätös on upea lopetus valtuustokaudelle, jolla monet Vihreille tärkeät tavoitteet ovat edenneet harppauksin. Seuraavaksi Helsingin on satsattava tulevaisuuden energiavaihtoehtoihin: uusiutuvan energian tuotantoon, älykkäisiin sähköverkkoihin, energiatehokkuuteen ja muihin kestäviin vaihtoehtoihin. Se on ilmaston ja helsinkiläisten veronmaksajien etu, Kari sanoo.

  Lisätietoja:
  Emma Kari, puh. 044 300 6801

   

Close Comments