Politiikka

Helsingin kaupunginvaltuustossa istuu 19 vihreää valtuutettua, joiden lisäksi kaupungin erilaisissa poliittisissa elimissä vaikuttaa noin 200 vihreää luottamushenkilöä. Vihreät kaupunginvaltuutetut ja muut luottamushenkilöt toimivat vaalikauden 2013-2016 kunnallisvaaliohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Vihreät ovat saaneet aikaan paljon tällä valtuustokaudella – jatketaan hyvää työtä!

Eduskunnassa vihreillä on 15 kansanedustajaa, joista helsinkiläisiä ovat Outi Alanko-Kahiluoto, Pekka Haavisto, Antero Vartia, Emma Kari ja Ozan Yanar.

Uusimmat tiedotteet

 • Vihreät esittää maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Mari Holopaista

  Helsingin Vihreät esittää Uudenmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Mari Holopaista. Holopainen on kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu ja kauppatieteiden väitöskirjatutkija Aalto-yliopistossa. Hän on toiminut yli kahdeksan vuotta maakuntavaltuuston jäsenenä ja varajäsenenä. Kuluvalla kaudella hän puheenjohtaa myös Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoa.

  – Näen tehtävän merkityksellisenä juuri nyt. Suunnitelmissa on laaja tehtäväkentän ja organisaatioiden muutos, joista suurin ja haasteellisin koskee sosiaali- ja terveyspalveluita. Maakuntavaltuustossa on asiantuntijatietoa hyödyntäen käytävä keskustelua siitä, miten pystytään jatkossa turvaamaan palvelut asukkaille. Itse näen tärkeänä, että huolehditaan tasa-arvoisista ja järkevistä rakenteista, ennaltaehkäisystä ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, Holopainen linjaa.

  – Uudenmaan kannattaisi mielestäni nostaa yhä enemmän osaaminen, kansainvälisyys, koulutus, tutkimus ja startupit vahvuuksikseen. Uudellamaalla asuu lähes kolmannes Suomen väestöstä ja sen merkitys on ratkaiseva maamme talouden uudistumisen kannalta, Holopainen jatkaa.

  Muiksi maakuntavaltuuston jäseniksi esitetään Fatim Diarraa, Jasmin Hamidia, Atte Harjannetta, Kati Juvaa, Maria Ohisaloa, Reetta Vanhasta ja Ozan Yanaria. Maakuntahallituksen jäseneksi esitetään Minerva Krohnia, joka on toiminut tehtävässä edellisellä kaudella.

  HSL:n hallitukseen Helsingin Vihreät esittävät Ville Ylikahria ja Alviina Alametsää. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n hallituksen varapuheenjohtajaksi esitetään Atte Harjannetta.

   

  Lisätietoja:
  Mari Holopainen, kaupunginvaltuutettu, puh. 0407620944
  Otso Kivekäs, Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 333 6338

 • Helsinki palauttaa omaishoidon tuen kriteerit, uudistus valmisteltava oikeudenmukaisemmin

  Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaa Helsinkiä myöntämään omaishoidon tukea tilapäisesti vanhoilla perusteilla, kunnes uudet, oikeudenmukaisemmat kriteerit on valmisteltu. Lautakunta käsitteli omaishoidon tuen kriteereitä ja tukeen aiemmin tänä vuonna tehtyjä muutoksia tänään kokouksessaan. Myös alkuvuodesta tehdyt monilta tukea heikentävät päätökset on käyty läpi.

  ”Me haluamme parantaa omaishoitajien tukea, emme heikentää sitä. Lautakunnalle esitetyt muutokset ovat oikeansuuntaisia, mutta niistä ei selviä, miten muutokset vaikuttavat tuen saajien määrään. Siksi palautimme vanhat kriteerit voimaan väliaikaisesti. Nyt on valmisteltava uudet kriteerit huolellisesti, omaisjärjestöjä kuullen”, linjaa lautakunnan jäsen Laura Nordström.

  Sosiaali- ja terveysvirasto uudisti omaishoidon tuen kriteerit vuoden vaihteessa. Uudistuksen on kritisoitu heikentävän omaishoitajien tukea Helsingissä ja muutokset ovat synnyttäneet laajaa kritiikkiä omaishoitajaperheiden keskuudessa. Tästä syystä Vihreät ovat jo aiemmin vaatineet, että Helsingin omaishoidontuen kiristykset peruttava ja kriteerit valmisteltava uudelleen. Maaliskuussa sosiaali- ja terveyslautakunta ohjeistikin sosiaali- ja terveysvirastoa keskeyttämään omaishoidon tuen tarkistukset, jotka heikensivät etenkin monien alle 18-vuotiasta hoitavien omaishoitajien tukea. Selvityksen mukaan uusien kriteerien perusteella omaishoidontuki olisi heikentynyt tai jopa katkeaisi todella suurella osalla, jopa puolella lapsiperheistä.

  “Vammaisjärjestöjä ja omaisia on tärkeää kuulla kriteerejä uusittaessa. Olen kuullut koko alkuvuoden omaishoitajien huolia ja siksi nyt on tärkeää saada konkreettinen hengähdystauko. Kannatamme uudistamista, mutta sitä ei voi tehdä näin nopealla varoitusajalla.” korostaa esityksen tehnyt sosiaali – ja terveyslautakunnan jäsen Tuomas Tuure.

  Helsinki on vuoden 2017 budjetissaan lisännyt yli 8 miljoonaa euroa lisää omaishoidon parantamiseen. Siinä yhteydessä ei poliitikoille kerrottu, että osa lakisääteisten vapaiden kustannuksista katetaan muista omaishoitajien tuista leikkaamalla. Omaishoitajille muutoksia on perusteltu omaishoidon lain muuttumisella 1.7.2016. Laki toi kaikille omaishoitajille oikeuden vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa.

  ”Vihreät eivät hyväksy, että uusien lain takaamien vapaapäivien luomien lisäkustannusten varjolla omaishoidon tukea on oltu leikkaamassa. Lakimuutoksen tavoitteena oli parantaa tärkeää työtä tekevien omaishoitajien asemaa ja jaksamista. Helsingissä lähdettiin toteuttamaan säästöjä, erityisesti alle 18-vuotiaiden lasten omaishoidossa. On hyvä, että se korjataan. Samalla on kuitenkin totta, että kriteereitä ei ole aikoihin päivitetty, joten ne on syytä tarkistaa”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen, sosiaali- ja terveystoimen tuleva apulaispormestari Sanna Vesikansa.

  Lisätietoja:
  Sanna Vesikansa, puh.  040 745 9586
  Tuomas Tuure, puh. 045 7732 4101
  Laura Nordström, puh. 050 367 6671

   

 • Vihreä voitto kaupunginvaltuuston kokouksessa: Helsinki haluaa irtautua Fennovoiman-Rosatomin ydinvoimalahankkeesta

  Helsinki käynnistää toimet irtautuakseen Fennovoiman ja Rosatomin riskialttiista ydinvoimalahankkeesta. Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Karin esitys voitti hetkiä sitten kaupunginvaltuuston tiukan äänestyksen luvuin 39-37.

  Kari esitti, että Helsinki käynnistää omistajaohjaustoimet kutsumalla ylimääräisen yhtiökokouksen Vantaan Energian irroittaumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Helsinki on mukana Rosatomin ydinvoimalahankkeessa osittain omistamansa Vantaan energian kautta.

  – Päätös kertoo siitä, että Helsingissä halutaan katso eteenpäin ja tehdä tulevaisuuden ratkaisuja. Fennovoiman tilanteesta kertoo paljon se, että valtuuston keskustelussa yksikään kaupunginvaltuutettu ei halunnut hanketta puolustaa. Fennovoimaan sisältyy niin paljon riskejä, että jopa ydinvoimaan muuten myönteisesti suhtautuvat kritisoivat hanketta, Emma Kari sanoo.

  – Osakas toisensa jälkeen on irtautunut Fennovoimasta nimenomaan taloudellisten riskien vuoksi. Ydinvoimahankkeissa budjettien ja aikataulun pettämisestä ja hintojen kohoamisesta on tullut enemmän sääntö kuin poikkeus. On todennäköistä, ettei Fennovoiman tarjoama sähkö tule ydinvoimalan valmistuttua olemaan kilpailukykyistä. On kyseenalaista, onko koko hanke ensinkään omistajilleen taloudellisesti kannattava, Kari sanoo.

  Kesko-konserniin kuuluva Kestra Oy sai välimiesoikeudelta tammikuussa päätöksen, että se voi irtautua ydinvoimalahankkeesta. Tämä saattaa avata myös muille hankkeen osakkaille mahdollisuuden jättäytyä pois. Keskon poisjäänti voi tarkoittaa taloudellisten lisävastuiden lankeamista jäljelle jääville omistajille. Näyttää epätodennäköiseltä, että Fennovoima löytäisi näille osakkeille muita ostajia. Vantaan energia on suurin kuntataustainen Fennovoiman omistaja, Helsinki puolestaan omistaa 40 prosenttia Vantaan energiasta.

  – Viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa tehty päätös on upea lopetus valtuustokaudelle, jolla monet Vihreille tärkeät tavoitteet ovat edenneet harppauksin. Seuraavaksi Helsingin on satsattava tulevaisuuden energiavaihtoehtoihin: uusiutuvan energian tuotantoon, älykkäisiin sähköverkkoihin, energiatehokkuuteen ja muihin kestäviin vaihtoehtoihin. Se on ilmaston ja helsinkiläisten veronmaksajien etu, Kari sanoo.

  Lisätietoja:
  Emma Kari, puh. 044 300 6801

   

 • Emma Kari: Helsinki irti Fennovoimasta

  Vihreät vaativat, että Helsingin on käynnistettävä toimet Helsingin irtautumiseksi Fennovoiman ja Rosatomin riskialttiista ydinvoimalahankkeesta. Helsinki on mukana Rosatomin ydinvoimalahankkeessa osittain omistamansa Vantaan energian kautta. Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Emma Karin aloite käsitellään tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa.

  -Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalahankkeeseen liittyy suuria taloudellisia riskejä. Ydinvoimalahankkeiden yskiessä uusiutuvan energian hinta on jatkanut laskuaan. Siksi on todennäköistä, ettei Fennovoiman tarjoama sähkö tule ydinvoimalan valmistuttua olemaan kilpailukykyistä.  On kyseenalaista, onko koko hanke ensinkään omistajilleen taloudellisesti kannattava, Kari sanoo.

  Kesko-konserniin kuuluva Kestra Oy sai välimiesoikeudelta tammikuussa päätöksen, että se voi irtautua ydinvoimalahankkeesta. Tämä voi hyvin avata myös muille hankkeen osakkaille mahdollisuuden jättäytyä pois. Keskon poisjäänti tarkoittaa taloudellisten lisävastuiden lankeamista hankkeen jäljelle jääville omistajille. Näyttää epätodennäköiseltä, että Fennovoima löytäisi näille osakkeille muita ostajia. Vantaan energia on suurin kuntataustainen Fennovoiman omistaja, Helsinki omistaa 40 prosenttia Vantaan energiasta.

  – Keskon saama välimiespäätös asettaa voimakkaasti kyseenalaiseksi koko Fennovoiman rahoituksellisen perustan. Jos ja kun markkinasähkö tulee olemaan huomattavasti Fennovoiman tuottamaa sähköä halvempaa, tietää se tappioita omistajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan kaiken Fennovoiman tuottaman sähkön omistustensa suhteessa. Viimeistään nyt pitäisi kaikille olla selvää, että Fennovoimasta ei tule koskaan tuottavaa tai järkevää investointia, Kari sanoo.

  Myös hankkeen viivästyminen aikataulustaan, mahdolliset EU-pakotteet sekä ydinturvallisuuteen ja jätehuoltoon liittyvät epävarmuudet lisäävät hankkeen mahdollisia kustannuksia ja riskejä.

  – Kuntalaisten omistaman energiayhtiön ei ole perusteltua olla mukana näin epävarmassa ja riskialttiissa suurhankkeessa. Se ei ole taloudellisesti järkevää eikä, veronmaksajiemme edun mukaista. Pääomalla, jonka olemme sitomassa Fennovoima-hankkeeseen, olisi tarpeellisempia, tuottavampia ja vähemmän riskialttiita vaihtoehtoja. Meidän tulisi satsata tulevaisuuden energiavaihtoentoihin: uusiutuvan energian tuotantoon, älykkäisiin sähköverkkoihin, energiatehokkuuteen ja muihin kestäviin ja taloudellisesti kannattaviin vaihtoehtoihin. Se on ilmaston ja helsinkiläisten kukkaroiden etu, Kari linjaa.

  Kari esittää tämän päiväisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa, että Helsinki käynnistää omistajaohjaustoimet kutsumalla ylimääräisen yhtiökokouksen Vantaan Energian irroittaumiseksi Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

  Lisätietoja:
  Emma Kari, puh. 044 300 6801

   

 • Lisää luottamushenkilöitä valittu: Kivekäs, Sinnemäki ja Hamid varapuheenjohtajiksi kaupunginhallitukseen sekä elinkeino- ja konsernijaostoihin

  Vihreät kaupunginvaltuutetut valitsivat lisää ehdokkaita Helsingin luottamustehtäviin kokouksessaan viikonloppuna. Kaupunginhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi esitetään valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekästä. Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston varapuheenjohtajaksi Vihreät esittävät apulaispormestari Anni Sinnemäkeä ja muiksi jäseniksi apulaispormestari Sanna Vesikansaa ja kansanedustaja Ozan Yanaria. Kaupunginhallituksen konsernijaostoa varapuheenjohtaamaan esitetään kaupunginvaltuutettu Jasmin Hamidia. Jaoston toiseksi jäseneksi Vihreät esittää varakaupunginvaltuutettu Hannu Oskala.

  Valtaosa vihreistä Helsingin luottamushenkilöistä on nyt valittu. Myös ylikunnallisten luottamustehtävien valinta on alkanut. Vihreät esittävät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n hallitukseen kaupunginvaltuutettu Reetta Vanhasta ja HUS:n valtuuston puheenjohtajaksi varakaupunginvaltuutettu Suzan Ikävalkoa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallitukseen esitetään kaupunginvaltuutettu Atte Harjannetta ja varakaupunginvaltuutettu Amanda Pasasta.

  Kaikki tähän mennessä tehdyt luottamuspaikkavalinnat löytyvät täältä.

  Lisätietoja:
  Otso Kivekäs, valtuustoryhmän puheenjohtaja
  044 333 6338

Close Comments