Politiikka

Helsingin kaupunginvaltuustossa istuu 19 vihreää valtuutettua, joiden lisäksi kaupungin erilaisissa poliittisissa elimissä vaikuttaa noin 200 vihreää luottamushenkilöä. Vihreät kaupunginvaltuutetut ja muut luottamushenkilöt toimivat vaalikauden 2013-2016 kunnallisvaaliohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Vihreät ovat saaneet aikaan paljon tällä valtuustokaudella – jatketaan hyvää työtä!

Eduskunnassa vihreillä on 15 kansanedustajaa, joista helsinkiläisiä ovat Outi Alanko-Kahiluoto, Pekka Haavisto, Antero Vartia, Emma Kari ja Ozan Yanar.

Uusimmat tiedotteet

 • Hiilineutraali kaupunki satsaa koulutukseen ja kestävään kasvuun

  Lue vihreiden ryhmäpuhe kaupunginvaltuuston strategia-keskustelussa 13.9. tästä 

   

  Helsinki torjuu eriarvoisuutta ja ilmastonmuutosta tehokkaasti, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä satsaa varhaiskasvatuksen laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen. Kaupunginhallitus hyväksyi strategiaesityksen tänään kokouksessaan. Vihreiden kaikki keskeiset tavoitteet ovat mukana strategiassa.

  – Helsinki torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, kun aiempi tavoite oli vuosi 2050. Ilmastopäästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Uudet ilmastotavoitteet nostavat Helsingin niiden kaupunkien joukkoon, jotka toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen torjunnassa, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki kertoo.

  Vihreiden aloitteesta Helsinki on päättänyt, ettei varhaiskasvatuksen laatua heikennetä maan hallituksen linjan mukaisesti. Helsinki sitoutuu jatkamaan linjaa, jossa tasa-arvoinen päivähoito-oikeus säilyy ja ryhmäkoot ovat pienempiä kuin lain minimitaso. Myös päivähoidon henkilökunnan pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen satsataan. Maksuton varhaiskasvatus aloitetaan viisivuotiaista.

  – Tulevina vuosina Helsingissä viedään raidehankkeita eteenpäin kunnianhimoisesti. Tuusulanväylän, Vihdintien, Malmin ja Kalasataman raitiotiet etenevät. Helsingistä rakennetaan raideliikenteen verkostokaupunkia yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Helsingin ainutlaatuinen luonto, sen merkitys kaupunkilaisille ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen saavat strategiassa ansaitsemansa painoarvon, iloitsee Sinnemäki.

  Pormestarin luonnoksessa ollut linjaus paperittomien palveluiden rajaamisesta vain kiireelliseen terveydenhuoltoon ja hätämajoitukseen poistettiin strategiasta, koska niistä ei päästy yhteisymmärrykseen puolueiden kesken.

  – Vihreiden mielestä Helsingin pitää tarjota myös paperittomille ihmisille esimerkiksi kroonisten sairauksien välttämätön hoito, jotteivät ne pahene. Kun asiaa ei strategiassa linjata, sen valmistelu jatkuu perustuen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen, jossa palvelut turvataan. Olen luottavainen, että myös kaupunginvaltuusto tulee päätymään lautakunnan enemmistön linjalle, sanoo apulaispormestari Sanna Vesikansa.

  Vihreiden tavoitteet kotoutumisen tehostamisesta päätyivät strategiaesitykseen. Erityisesti maahanmuuttaneiden kielenopetukseen satsataan ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä tehostetaan työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

  – Koko strategiassa voi olla hyvin tyytyväinen ohjelman painotukseen torjua alueellista eriarvoistumista. Hyvinvointi- ja terveyseroja kavennetaan ja asunnottomuutta torjutaan aktiivisesti, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

  Strategian talouslinja on tiukka, mutta mahdollistaa aiempia vuosia paremmin investoinnit kaupungin kasvuun ja kaupunkilaisten palvelut. Strategiassa huomioidaan vahvemmin peruspalveluihin satsaaminen.

  – Vihreille tärkeä tavoite oli, että Helsingissä otetaan huomioon nykyistä paremmin, kuinka lasten ja vanhusten määrä kasvaa muita kaupunkilaisia nopeammin. Nyt Helsingin budjetista päätettäessä meidän on helpompi turvata kaikille riittävät ja laadukkaat palvelut, sanoo Kivekäs.

  Lopullisen päätöksen strategiasta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto kokouksessaan 27.9.2017.

  Lisätietoja:
  Otso Kivekäs, valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 044 333 6338
  Anni Sinnemäki, apulaispormestari, puh. 050 511 3166
  Sanna Vesikansa, apulaispormestari, puh. 040 745 9586

 • Vihreät johtamaan Uudenmaan liiton ja HUS:n valtuustoja – ”Tavoitteena entistä elinvoimaisempi Uusimaa”

  Kevään kuntavaalien myötä Uudenmaan maakunnan toiseksi suurimmaksi puolueeksi noussut Vihreät on saanut useita tärkeitä kuntarajat ylittäviä johtotehtäviä.

  Maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi nimettiin helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Mari Holopainen ja HUS:n valtuuston puheenjohtajaksi niin ikään helsinkiläinen, HUS:n hallituksessa aiemmin vaikuttanut pitkän linjan kuntapoliitikko Suzan Ikävalko.

  HUS:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuutettu Jari Oksanen Porvoosta. Oksanen toimii myös HUS:n konsernijaoston varapuheenjohtajana. Maakuntahallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuutettu Timo Juurikkala Vantaalta.

  ”Tuleva maakuntauudistus on yksi Suomen hallintohistorian suurimpia. Vaikka nykymuotoisen maakunnan sekä HUS:n hallintoelinten kausi on normaalia lyhyempi, on se sitäkin tärkeämpi. Yhteinen tavoitteemme on huolehtia, että siirtymäkausi maakuntahallintoon sujuu ilman suuria ongelmia ja haasteet käännetään mahdollisuuksiksi. Uudenmaan vahvuudet kuten osaaminen tulee nostaa kehityksen ja kilpailukyvyn ajureiksi”, toteavat Mari Holopainen ja Timo Juurikkala

  Näihin vahvuuksiin kuuluu myös Suomen toiseksi suurin työnantaja ja monia erikoissairaanhoidon valtakunnallisista erityistehtäviä hoitava Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Vihreiden näkemyksen mukaan Meilahden tutkimus- ja opetustyö kannattaa entistä vahvemmin valjastaa osaksi tulevaisuuteen katsovaa innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa.

  ”Työskentelen myös sen eteen, että palveluiden potilaslähtöinen, tarkoituksenmukainen integraatio etenee Uudellamaalla perustason palveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä. Kun työnjako ja yhteistyö pelaa saumattomasti,on tuloksena todennäköisesti myös kustannustehokkuutta, palveluiden parempaa vaikuttavuutta ja asiakastyytyväisyyttä”, lupaa Suzan Ikävalko.

  Uudenmaan maakuntavaltuusto piti järjestäytymiskokouksensa 29. elokuuta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) valtuusto 30. elokuuta.

  Suzan Ikävalko, Helsinki

  Mari Holopainen, Helsinki

   

   

   

   

   

   

  Timo Juurikkala, Vantaa

  Jari Oksanen, Porvoo

   

   

   

   

   

   

  Lisätietoja:

  Mari Holopainen, p. 0407620944
  Suzan Ikävalko, p. 050 5834292
  Timo Juurikkala, p. 040 5554013
  Jari Oksanen, p. 0400 494039
  Toiminnanjohtaja Maaria Parry, Helsingin Vihreät, p. 040 754 3313
  Toiminnanjohtaja Tuomas Green, Uudenmaan Vihreät, p.  045 124 2818

  Uudenmaan liiton  tiedote valinnoista

  HUS:n tiedote valinnoista

 • Vihreät Helsingin strategiasta: Suunta on vihreä, mutta työtä vielä tehtävänä

  Anni Sinnemäki, Otso Kivekäs ja Sanna Vesikansa

  Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs on tyytyväinen siihen, miten paljon Vihreiden keskeiset tavoitteet ovat mukana ehdotuksessa Helsingin uudeksi strategiaksi. Strategiaehdotus julkaistiin tänään.

  – Saimme eilen päättyneissä neuvotteluissa jo strategiaehdotukseen mukaan paljon vihreille tärkeitä asioita. Helsinki satsaa päivähoitoon ja koulutukseen, torjuu eriarvoisuutta ja aikaistaa hiilineutraaliustavoitettaan. Vaikka vihreät tavoittelivat vielä isompia satsauksia lapsiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, suunta on oikea, kertoo Kivekäs.

  Helsinki siirtyy maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Ensimmäisenä osittainen maksuttomuus aloitetaan viisivuotiaista. Helsinki myös sitoutuu edelleen kaikkien lasten tasa-arvoiseen päivähoito-oikeuteen ja satsaa päivähoidon laatuun. Ryhmäkoot pidetään myös lain minimitasoa kunnianhimoisempina.

  – Helsinki torjuu strategiassa vahvasti eriarvoisuutta. Tulokselliseksi osoitettua myönteisen erityiskohtelun rahoitusta päiväkodeissa ja kouluissa kasvatetaan tällä valtuustokaudella. Viime viikolla julkaistu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus osoittaa selvästi, että Helsingin kouluille myöntämä syrjäytymistä ehkäisevä lisärahoitus on erittäin tehokas tapa torjua muun muassa koulupudokkuutta, Kivekäs muistuttaa.

  Helsinki aikaistaa esityksessä hiilineutraaliuteen siirtymistä vuodesta 2050 vuoteen 2035. Ilmastopäästöjä vähennetään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kaupunki tulee satsaamaan raideliikenteeseen ja aloittaa kaupunkibulevardien rakentamisen Vihdintiestä.

  – Helsingin ilmastotavoitteet ovat Suomen suurten kaupunkien mittakaavassa historiallisen kunnianhimoiset, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki iloitsee.

  – Suuret kaupungit ratkaisevat sen, pääsemmekö Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Vihreät uskovat, että hiilineutraalisuustavoite olisi mahdollista saavuttaa jo vuonna 2030, mutta strategiaesityksen tavoite asettaa Helsingille tuntuvasti lisää kunnianhimoa löytää ratkaisuja, joiden avulla Helsinki on tulevaisuudessa vähäpäästöinen ja vapaa fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

  Paperittomien kohtelun osalta Vihreät eivät ole tyytyväisiä esitykseen, vaan kannattavat, että välttämättömät terveyspalvelut tarjotaan kaikille niitä tarvitseville. Samalla linjalla oli kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta kokouksessaan tiistaina.

  – Jokaisen ihmisen terveyttä on järkevää hoitaa jo ennen kuin ongelmat ovat henkeä uhkaavia. Se on sekä yksilöiden että kaupungin etu. Meistä Helsingin pitää sitoutua hoitamaan kaikille perusterveydenhuollon palvelut. Mielenterveysongelmien tai kroonisen sairauden hoitaminen on usein halvempaa kuin kriisin odottaminen, sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa huomauttaa.

  – Myös strategian taloustavoitteissa olisimme toivoneet vahvempia satsauksia päiväkoteihin ja kouluihin sekä muihin kasvavan kaupungin kannalta tärkeisiin palveluihin. Niiden puolustaminen jatkuu, kun Helsingin budjetista päätetään syksyllä, linjaa Kivekäs.

  Lisätietoja:

  Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338
  Anni Sinnemäki, puh. 050 511 3166
  Sanna Vesikansa, puh. 040 745 9586

 • Kunnianhimoa ilmastotavoitteisiin sekä satsauksia eriarvoistumisen torjuntaan ja päivähoidon laatuun

  Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs vaatii, että Helsingissä torjutaan ilmastonmuutosta tähtäämällä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Helsingin tulevien vuosien suuntaviivat määritellään lähiaikoina uudessa strategiassa, jonne Vihreät esittävät Helsingin viimeisen kivihiilivoimalan korvaamista hajautetulla uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella.

  – Suurten kaupunkien on näytettävä suuntaa. Helsingin neljän suurimman puolueen pormestariehdokkaat kannattivat ennen kuntavaaleja Salmisaaren kivihiilivoimalan sulkemista vuoteen 2030 mennessä, Kivekäs muistuttaa.

  Toinen Vihreiden tärkeimmistä tavoitteista on eriarvoisuuden torjuminen. Vihreät esittävät, että tulokselliseksi osoitettua myönteisen erityiskohtelun rahoitusta päiväkodeissa ja kouluissa kasvatetaan tällä valtuustokaudella. Viime viikolla julkaistu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus osoittaa selvästi, että Helsingin kouluille myöntämä syrjäytymistä ehkäisevä lisärahoitus on erittäin tehokas tapa torjua muun muassa koulupudokkuutta.

  – Lasten ja nuorten eriarvoistamista vähentää erityisesti laadukas opetus ja varhaiskasvatus. Siksi Vihreät tavoittelee varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista ja sitä, että jokaisessa helsinkiläisessä koulussa on yhtäläiset mahdollisuudet oppia. Tutkimuksen mukaan erityistuesta hyötyvät eniten heikosti pärjäävät kantasuomalaiset pojat sekä maahanmuuttajatytöt. Helsingin jokaisen koulun on oltava niin hyvä, että vanhemmat valitsevat mielellään lähikoulun, Kivekäs linjaa.

  Vihreiden tavoitteisiin kuuluu myös  laadukas ja maksuton varhaiskasvatus. Osittainen varhaiskasvatuksen maksuttomuus voitaisiin toteuttaa Helsingissä  vaiheittain viisivuotiaista aloittaen.

  – Neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä toisi mukanaan monia etuja. Maksuttomuus parantaisi heikommassa asemassa olevien perheiden lasten mahdollisuuksia saada laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus helpottaa koulun aloitusta, parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymisriskiä. Samaan aikaan on kuitenkin myös huolehdittava varhaiskasvatuksen laadusta ja riittävästä määrästä hoitopaikkoja, Kivekäs huomauttaa.

  Ehdotus Helsingin vuosien 2017-2021 strategiaksi julkistetaan torstaina 24.8.2017. Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi strategia tulee syyskuussa.

  – Toivomme tietenkin, että mahdollisimman monet tavoitteistamme olisivat mukana jo pormestarin ehdotuksessa, Kivekäs painottaa.

  Lisätietoja:

  Otso Kivekäs, Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
  puh. 044 333 6338

   

 • Emma Kari: Helsingin tukea tarvitseville kouluille 10 miljoonan euron lisärahoitus

  Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii Helsinkiä nostamaan lasten ja nuorten syrjäytymisen torjumisen valtuustokauden kärkitavoiteeksi. Tänään julkaistu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus osoittaa selvästi, että Helsingin kouluille myöntämä syrjäytymistä ehkäisevä lisärahoitus on erittäin tehokas tapa torjua koulupudokkuutta. Kari toimii Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan varapuheenjohtajana ja suomenkielisen jaoston puheenjohtajana.

  “Vihreät ovat vuosia ajaneet köyhien alueiden koulujen ja päiväkotien erityisrahaa, jotta syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voitaisiin auttaa. Rahat ovat pieniä, mutta tulokset suuria. Nyt tutkimus osoittaa, että tätä lisärahoitusta saavien koulujen oppilaiden todennäköisyys jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen kasvoi Helsingissä merkittävästi. Näin vaikuttavien tutkimustulosten on ohjattava kaupungin politiikkaa”, Kari toteaa.

  Erityistukea myönnetään Helsingissä koululaisten vanhempien koulutustason, perheiden tulotason sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuuden perusteella. VATT:n tutkimuksen mukaan erityistuesta hyötyvät eniten heikosti pärjäävät kantasuomalaiset pojat sekä maahanmuuttajatytöt.

  Kari muistuttaa, että lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen edellyttää panostamista päiväkoteihin ja kouluihin.

  “Helsinki on tehnyt oikein torjuessaan Sipilän hallituksen heikennykset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Se ei kuitenkaan riitä. Yhden syrjäytyneen nuoren hinnaksi yhteiskunnalle on arvioitu olevan jopa miljoona euroa. Vielä suurempi asia on se henkilökohtaisen surun määrä, jonka yhteiskunnan marginaaliin jääminen aiheuttaa. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen koulujen erityisrahoituksella on tutkitusti tehokas tapa estää lasten syrjäytymistä. Siksi tätä lisätukea on nyt nostettava merkittävästi”, Kari sanoo.

  Vihreiden tavoitteena on nostaa lasten syrjäytymisen torjuminen ja koulutukseen panostaminen Helsingin päätavoitteiksi tälle valtuustokaudelle syksyllä hyväksyttävässä kaupungin strategiassa.

  Lisätiedot:

  Kansanedustaja Emma Kari
  puh. 044 300 6801

Close Comments