Otso Kivekäs Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaksi, Sanna Vesikansa kaupunginhallitukseen

Helsingin vihreä valtuustoryhmä valitsi tänään ryhmäkokouksessaan uuden ryhmäpuheenjohtajiston sekä jäsenen kaupunginhallitukseen.

Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Otso Kivekäs. Kivekäs on 35-vuotias ohjelmistoarkkitehti, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen it-jaoston puheenjohtaja ja pyöräilyaktiivi. Tulevien suurten kysymysten, kuten yleiskaavan, Helsingin energian investointien ja johtamisjärjestelmän uudistuksen lisäksi hän pitää loppukauden merkittävänä tehtävänä helsinkiläisten palvelujen puolustamista.

– Maan hallitus on kirjannut hallitusohjelmaansa kunnianhimoiset tavoitteet säästää kuntataloudesta miljardin karsimalla kuntien velvoitteita. Meille Helsingin päättäjinä toki sopii, että meillä on suurempi itsehallinto ja vapaus päättää palveluistamme itse. Mutta siitä ei seuraa, että meidän olisi pakko leikata kaikki mitä hallitus sanoo. Meidän vastuullamme on Helsinki ja helsinkiläisten palvelut. Ja kun hallitus leikkaa vesurilla kaikkea mikä eteen sattuu, me olemme täällä paljon vartijoina, Kivekäs sanoo.

Kaupunginhallituksessa aloittava Sanna Vesikansa on 42-vuotias varavaltuutettu ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja. Hän työskentelee Pelastakaa Lasten kansainvälisissä ohjelmissa vaikuttamistyön neuvonantajana. Kaupunginhallituksen jäsenenä hän haluaa nostaa erityisesti laadukkaan varhaiskasvatuksen asemaa säästöpaineiden alla.

– Hallituksen kaavailema yli kolmevuotiaiden ryhmäkoon kasvattaminen heikentää selvästi varhaiskasvatusta. Käytännössä nykyiset 21 lapsen ryhmät kasvaisivat 24 lapsen ryhmiksi tai jopa suuremmiksi, mutta henkilökunta ja todennäköisesti myös tilat säilyisivät entisellään. Ehdotamme, että Helsinki pitäytyy nykyisissä ryhmäkoissa ja henkilöstömitoituksissa, vaikka laki heikennyksen sallisikin, sanoo Vesikansa.

Kivekkään noustua valtuustoryhmän varapuheenjohtajasta puheenjohtajaksi ryhmälle valittiin myös uudet varapuheenjohtajat. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nousi kaupunginhallituksen jäsen Hannu Oskala, toisena varapuheenjohtajana jatkaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Elina Moisio.

Paikat ryhmäpuheenjohtajana ja kaupunginhallituksessa vapautuivat, kun Emma Kari luopui paikoistaan ryhmäpuheenjohtajistossa ja kaupunginhallituksessa tultuaan valituksi kansanedustajaksi kevään vaaleissa.

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, puh. 044 333 6338
Sanna Vesikansa, puh. 040 745 9586

Close Comments