Oikeus hätämajoitukseen kuuluu kaikille – Helsingin on varauduttava tuleviin pakkasiin

hätämajotus

Perustuslain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus välttämättömään suojaan. Asunnottomat Itä-Euroopan romanit eivät kuitenkaan ole päässeet hätämajoitukseen Helsingissä tämän talven ja kevään pakkasöinä.

“Toistuvista lupauksista ja vakuutteluista huolimatta useat ihmiset ovat joutuneet viettämään öitään ulkona pakkasessa. Global Clinicin lääkärit ovat hoitaneet pakkasöiden jäljiltä useita eri asteen paleltumisvammoja. Ongelmana on ollut paitsi pula hätämajoituspaikoista, myös kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ohjeistus, jossa oikeus yösijaan on sidottu maasta poistumiseen. Romaneja ei ole päästetty sisätiloihin, vaikka tarve on ollut ilmeinen”, huomauttaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Vihreät ovat pettyneitä siihen, miten Helsingin kaupunki on jättänyt ihmisiä heitteille. Vihreät ovat kysyneet asiasta virkamiehiltä useissa kaupunginhallituksen kokouksissa. Kysymyksiin on vastattu vakuuttelemalla että ketään ei jätetä ulos, ja että jokainen, jolla on oikea hätä, pääsee hätämajoitukseen. Helsingin käytännöistä on kuitenkin tehty kanteluita apulaisoikeusasiamiehelle. Helsinki vastaa nyt oikeusasiamiehen selvitykseen kaupungin toimien lainmukaisuudesta.

“Vihreiden aloitteesta Helsingin lausuntoon apulaisoikeusasiamiehelle lisättiin vaatimus siitä, että kaupungin hätämajoituslinjaukset tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn heti apulaisoikeusasiamiehen kantelusta tekemän ratkaisun jälkeen. Käytännön linjauksista ja toimintatavoista on päätettävä kaupunginhallituksessa heti, kun oikeusasiamiehen vastaus valmistuu”, sanoo Otso Kivekäs.

Vihreiden näkemys on, että kylminä pakkasöinä täytyy kaikille löytyä majoitus.

“Kaupungin toimintaa ei voida pitää onnistuneena, jos pakkastalvet onnistuvat vuodesta toiseen yllättämään. On selvää, että tämän talven kaltaista heitteillejättöä ei saa enää koskaan tapahtua Helsingissä. Myös muiden paperittomien ihmisten määrän kasvuun on varauduttava ajoissa”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

Vihreät vaativat, että ennen ensi talvea on varmistettava, että hätämajoitusta järjestetään jokaiselle avuntarvitsijalle – joko kaupungin omin voimin tai yhdessä kumppaneiden kanssa, esimerkiksi tukemalla hätämajoitusta järjestävien järjestöjen toimintaa.  

 

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja,
puh. 044 333 6338

Sanna Vesikansa, kaupunginhallituksen jäsen
puh. 040 745 9586

 

Close Comments