Mikko Leisti (sit.)

Yrittäjä, kaupunkikulttuurivaikuttaja, 52

Hyvät asiat eivät tapahdu, ne tehdään

Lahjoita Mikon kampanjaan!

Olen helsinkiläinen yrittäjä. Olen ollut kehittämässä Helsingin kaupunkikulttuuria kymmenien tekojen ja ilmiöiden muodossa; Art goes Kapakka -festivaali, Kuorojen kierros, Keskustakirjasto Oodin perustava konsepti ja lukuisat muut projektit ovat tarjonneet paljon anteja ja oppeja. Olen myös harjaantunut löytämään ratkaisuja mitä erilaisimpien yhteisöjen ja yritysten tarpeisiin.

Uudet kestävät tulovirrat ovat ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytys. Luova talous, palvelualat, taide ja kulttuuri ovat tässä keskeisessä roolissa ja niiden kasvuun ja kehittämiseen tulee yhdessä panostaa.

YMPÄRISTÖN JA ILMASTON ON OLTAVA KAIKEN PÄÄTÖKSENTEON YTIMESSÄ.
Olemme vihdoin todella ymmärtäneet ilmaston lämpenemisen merkityksen ympäristöllemme. Käynnissä on laaja-alainen kulttuurinen muutos kestävämpään suuntaan ja sitä pitää tukea kaikin tavoin.

TERVE TALOUS ON HYVÄN ELÄMÄN EDELLYTYS.
Meidän tulee löytää uusia kestäviä tulovirtoja kansantalouteen. Kasvu ja kehitys on hyvinvointimme edellytys, mutta sen on tapahduttava tavalla, joka ei kuormita ympäristöä enempää. Keskeisessä roolissa uusien teknologioiden ja digitalisaation rinnalla ovat palvelualat, missä ihmiset taloudellista korvausta vastaan tarjoavat toisilleen elämyksiä, apua ja osaamista.

Yrittäjyydessä on voimaa. Herättävä ajatus on: jos maailman yritykset tänään päättävät muuttaa toimintansa kestävämmäksi – se tapahtuu huomenna! Rahat valtiontalouteen tulevat yritysten kautta ja yritystuet tulee suunnata uusien innovaatioiden sekä vähäpäästöisen energiateknologian ja palvelujen tarjonnan luomiseen.

KAUPUNKI ELÄÄ KULTTUURISTA.
Monipuolinen kulttuuritarjonta avartaa ihmisten maailmankuvaa. Alan koulutusta, harrastamista ja yrittäjyyttä tulee aktiivisesti nostaa entistäkin merkityksellisempään asemaan. Taiteen ja palvelualojen ammattilaiset tuovat luovuutta ja arvokkaita näkökulmia yhteiskunnan eri osa-alueiden haasteiden ratkomiseen.

Hyvä elämä ilmaston ehdoilla!

Close Comments