Anni Sinnemäki: tasavertaiset palvelut, laadukas päivähoito ja ilmastonmuutoksen torjunta avainasemassa Helsingissä – Vihreät tähtää pormestaripuolueeksi

Helsingin suurimman puolueen paikkaa kevään kuntavaaleissa tavoitteleva Vihreät julkisti kärkitavoitteensa Helsinkiin lehdistötilaisuudessa keskiviikkona. Tärkeimpinä tavoitteina ovat kasvava, tasavertainen kaupunki, laadukas päivähoito ja ilmastonmuutoksen torjunta.

”Helsingin siirtyminen pormestarimalliin korostaa kevään kuntavaalien merkitystä entisestään. Kaupunkilaisilla on nyt enemmän valtaa kuin koskaan. Helsinkiläiset päättävät siitä, mihin suuntaan Helsinkiä pormestarin johdolla viedään ja millaisia palveluita tarjotaan”, linjasi pormestariehdokas Anni Sinnemäki tiedotustilaisuudessa.

Vihreille on tärkeää, että Helsinki antaa tasa-arvoiset lähtökohdat lapsilleen ja nuorilleen kaikkialla kaupungissa. Lähtökohtia parantaa erityisesti koulutus ja varhaiskasvatus, jotka ovat laadukkaita  kaupungin jokaisella asuinalueella.

“Vihreät ovat puolustaneet päivähoito-oikeutta ja pieniä ryhmäkokoja menestyksekkäästi kuluneella valtuustokaudella. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen muuttamista maksuttomaksi selvitetään Helsingissä Vihreiden aloitteesta”, kertoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

”Laadukas varhaiskasvatus auttaa erityisesti niitä lapsia, jotka eivät ole saaneet parhaita mahdollisia lähtökohtia. Se tasoittaa tulevaa koulutietä, helpottaa oppimista ja lisää koulutuksen tasa-arvoa. Se on myös tuottavimpia investointeja syrjäytymisen ehkäisyyn, jonka kaupunki voi tehdä”, jatkaa Sinnemäki.

Keskustan, Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus päätti viime vuonna kasvattaa päivähoitoryhmiä ja luopua subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Helsingissä pidettiin kuitenkin kiinni pienemmistä ryhmäko’oista ja kaikkien lasten oikeudesta päivähoitoon.

“Helsingin jälkeen moni muukin kaupunki haastoi hallituksen linjan”, iloitsee Kivekäs. ”Näissä vaaleissa on kysymys siitä, voiko Kokoomus uskottavasti puolustaa helsinkiläisten lapsiperheiden asiaa.”

Toinen Vihreille tärkeä teema kuntavaaleissa on ilmastonmuutoksen torjuminen. Vihreiden tavoitteena on, että Helsinki luopuu kokonaan kivihiilivoimasta vuoteen 2030 mennessä ja satsaa uusiutuvaan energiaan.

”Suuret kaupungit ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vihreiden tavoitteena on tehdä Helsingistä hiilivapaa edelläkävijä joka luottaa ja kehittää parhaita vähäpäästöisiä ratkaisuija. Euroopan parhaat kaupungit kilpailevat tällä hetkellä ennen kaikkea siitä, kuka torjuu ilmastonmuutosta kaikkein tehokkaimmin”, kertoo Sinnemäki.

Vihreiden tavoitteena on nousta Helsingin suurimmaksi puolueeksi huhtikuun kuntavaaleissa ja saavuttaa Helsingin ensimmäisen pormestarin paikka. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kannatusmittauksen mukaan Vihreät on tällä hetkellä pääkaupungin suosituin puolue.

”Kaupunkilaisten tuki ja luottamus Vihreiden tekemään työhön ilahduttaa ja motivoi tulevaan. Helsingin on mahdollista yhdessä tekemällämme työllä olla menestyvä ja tasa-arvoinen yhteisö, jossa huolehditaan lasten ja nuorten hyvästä koulutuksesta, jossa annetaan uusi mahdollisuus ihmisille, joiden elämässä asiat ovat menneet huonosti ja jossa torjutaan ilmastonmuutosta yhdessä muiden edelläkävijöiden kanssa”, Sinnemäki linjaa.

Lisätietoja:
Anni Sinnemäki, pormestariehdokas, puh. 050 511 3116
Otso Kivekäs, valtuustoryhmän puheenjohtaja puh. 044 333 6338

YHDESSÄ PAREMPI Helsinki
– 
VIHREIDEN 14 IDEAA

KASVAVA, ELINVOIMAINEN JA HAUSKA HELSINKI
– Helsinki on avoin kaupunki, johon kaikki ovat tervetulleita
– Koti kaikille: tiivistä kaupunkirakennetta ja lisää kaikenlaisia asuntoja
– Tehdään Helsinkiin kävelykeskusta
– Tuetaan elävää kaupunkikulttuuria
– Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin
– Kasvava kaupunki luo edellytyksiä uusien työpaikkojen synnylle

YHDENVERTAINEN LAPSUUS – LAATUA PÄIVÄHOITOON JA KOULUIHIN
– Tehdään varhaiskasvatuksesta maksutonta
– Säilytetään kaikkien lasten oikeus päivähoitoon
– Jokaisessa helsinkiläisessä koulussa pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet oppia (tasa-arvoraha)
-Haluamme riittävästi osaavia lastentarhanopettajia suhteessa lasten määrään
– Päiväkotipaikka pitää saada läheltä kotia

ILMASTONMUUTOS PYSÄYTETÄÄN KAUPUNGEISSA
– Helsinki luopuu kivihiilestä 2030: suljetaan Salmisaaren kivihiilivoimala
– Panostetaan kestävään liikenteeseen: kävelykeskusta, pyöräilyn baanaverkko, raitioliikenteen kehittämishanke
– Satsataan uusiutuviin energiamuotoihin: aurinkovoima, tuulivoima, geoterminen energia

KOKO VAALIOHJELMAN LÖYDÄT TÄÄLTÄ.

Close Comments