Kaikki helsinkiläiset ekaluokkalaiset saavat aloittaa uuden kielen 

Hyviä uutisia: kaikki helsinkiläiset ekaluokkalaiset saavat aloittaa uuden kielen. Vihreiden kuntavaalitavoite toteutuu. Helsinki on sitoutunut jo hyväksytyssä strategiassaan, että kielet aloitetaan ensimmäisellä luokalla ja kielikylpyä lisätään. Nyt Helsingin vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy seuraava lause: ”perusopetuksen kieliohjelmaa tarkistetaan siten, että ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa pääsääntöisesti 1. luokalla.” 

Lisäksi englanninkielistä opetusta ja kielikylpyä varhaiskasvatuksessa lisätään. Myös kiinan kieli on huomioitu. On tärkeää, ettei muitakaan kieliä unohdeta. Kaupungin ruotsinkielinen kielikylpy on todella suosittua ja meillä on hyvät puitteet ja ympäristö oppia ihan oikeasti puhumaan kieltä ”kouluruotsin” lisäksi.

Uusiin kieliin tutustuminen kannattaa tutkitusti aloittaa ajoissa. Kielen oppiminen alkaa raskauden aikana. Pienellä lapsella on parhaat valmiudet oppia uusia kieliä. Kaksikielisyydestä ja varhaisesta toisen kielen oppimisesta on osoitettu olevan useita hyötyjä. Varhainen toisen kielen oppiminen kehittää muistia, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Uuden kielen oppiminen lisää kiinnostusta muita kieliä ja kulttuureita kohtaan.

Kielellisen kehityksen herkin vaihe päättyy siinä iässä, kun kielten oppiminen kolmannella luokalla, noin yhdeksän vuoden iässä, yleensä aloitetaan. Herkkyyskauden päättyessä saman asian oppiminen on vaikeampaa. Tämä tarkoittaa inhimillisten resurssien hukkaamista.

Tein kieltenoppimisen varhentamiseksi valtuustoaloitteen Vihreän valtuustokollegani Sanna Vesikansan kanssa marraskuussa 2016. Tällöin 13 koulussa 76:sta saattoi aloittaa uuden kielen ensimmäiseltä tai toiselta luokalta alkaen. Tavoitteemme oli, että kieliin tutustuminen on saavutettavissa kaikille ekaluokkalaisille lapsille Helsingin peruskouluissa ja kaikissa päiväkodeissa leikin avulla. Vantaalla kaikki lapset aloittavat jo englannin ensimmäiseltä luokalta alkaen. Nyt alueellinen tasa-arvo kieltenoppimisessa paranee, kun varhennetut kieliluokat eivät ole vain muutaman koulun ja alueen etuoikeus, vaan kaikki lapset saavat mahdollisuuden aloittaa uudet kielen silloin, kun se on oppimisen kannalta otollisempaa.

Aloitteemme johdosta kahdessakymmenessä eskariryhmässä ja yhdeksässä päiväkodissa on testattu kielirikasteista esiopetusta ranskaksi, espanjaksi, venäjäksi ja englanniksi.

Kielten oppimista tapahtuu kielikylpypäiväkotien ja kielten opintojen lisäksi kotona ja koulujen arjessa. Yli 88 000 helsinkiläistä, 14 prosenttia, puhui vuoden 2016 alussa äidinkielenään muuta kuin kotimaisia kieliä (Helsingin tila ja kehitys 2016, Tietokeskus). Usein kuntapolitiikassa keskitytään enemmän monikulttuurisuuden ja monikielisyyden haasteisiin ja resursseihin, joilla tuetaan oppimista sen sijaan, että nostettaisiin esiin mitä kouluissa ja kodeissa jo osataan. Avain luontevan ja puhutun kielitaidon vahvistumiseen on kieliin tutustuminen riittävän ajoissa, lapsesta alkaen.

Mari Holopainen
kaupunginvaltuutettu

Close Comments