Kaavoituksesta päättävät poliitikot pois HOK-Elannon vaaleista

Helsingin Vihreiden hallitus ja valtuustoryhmä ovat linjanneet, että kaavoituksesta päättävät poliitikot eivät saa osallistua HOK-Elannon edustajistovaaleihin. Ehdokaslistalle ei otettu Helsingin kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan tai kiinteistölautakunnan jäseniä.

Osuuskauppojen ja poliitikkojen kytköksistä on käyty viime vuosina paljon keskustelua. Mediassa on pohdittu aiheellisesti, tulisiko etenkin kaavoituksesta päättävien poliitikkojen jäävätä itsensä vaaleista.

Helsingin Vihreät toivoo, että HOK-Elannon edustajistossa olisi enemmän tilaa arjen asiantuntijoille, joilla riittää aikaa ja motivaatiota edustajistotyölle.

– Asiakasomistajien osallistuminen osuuskaupan päätöksentekoon on tärkeä arvo ja todellista arjen lähidemokratiaa, mutta samalla täytyisi säilyttää hajurakoa muuhun kunnalliseen päätöksentekoon. Täytyy ihmetellä onko maamme kiireisimmillä poliitikoilla todella aikaa ja motivaatiota paneutua myös lähikaupan kehittämiseen täyspainoisesti. Täytyykö valtakunnallisessa liigassa pelaavien poliitikkojen todella osallistua myös puulaakisarjan matseihin?, kysyy Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Hannu Oskala.

– Vaikka vihreiden listoilla ei tällä kertaa ole mukana politiikan tunnetuimpia nimiä, toivon, että osuustoiminnassa riittää jatkossakin vihreitä arvoja ja eettistä kuluttamista ajavia edustajia, toteaa Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja Outi Silfverberg.

Lisätietoja:

Hannu Oskala, Helsingin Vihreiden puheenjohtaja, 044 530 4712
Outi Silfverberg, Helsingin Vihreiden toiminnanjohtaja, 040 754 3313

Close Comments