Johanna Sydänmaa

Liikunnan ja terveystiedon opettaja, kaupunginvaltuutettu, 48

Opetuksen, lasten ja yksinhuoltajien ääni

Lahjoita Johannan kampanjaan!

Olen liikunnan ja terveystiedon opettaja, kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varapuheenjohtaja sekä ekaluokkalaisen pojan yksinhuoltajaäiti Itä-Helsingistä. Opiskelen työni ohella ohjausalan tutkintoa Jyväskylän yliopistossa ja tarkoituksenani on valmistua tulevana keväänä opinto-ohjaajaksi. Toimin vapaa-ajallani poikani jalkapallojoukkueen apuvalmentajana, yhdessä harrastamme myös Pokemonin pelaamista, käymme uimassa ja pyöräilemme.

Yksi tärkeimmistä poliittisista tavoitteistani on tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen takaaminen kaikille. Ne ovat hyvinvoinnin perusta ja ennaltaehkäisevät merkittävästi syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. Toisen asteen koulutus ei saa olla nuoren tai hänen perheensä tuloista kiinni, siksi toisen asteen opintojen on edettävä seuraavalla hallituskaudella asteittain kohti maksuttomuutta. Myös varhaiskasvatuksen maksuttomuutta tulisi laajentaa koskemaan 5-vuotiaita. Sekä päiväkodeissa että kouluissa tulisi ottaa käyttöön opettajamitoitus, jonka avulla ryhmäkoot pysyisivät järkevinä.

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on lähellä sydäntäni opetustyöni sekä opiskelijoiden kohtaamisen kautta. Oppilashuollon, opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen resursseja on lisättävä, jotta nuoret voivat saada viivytyksettä apua elämänsä haasteisiin ja koulunkäynnin vaikeuksiin. Mielenterveyspalvelujen saatavuutta lisäisi terapiatakuu, jota kannatan lämpimästi. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus alkavat usein jo varhaislapsuudessa, siksi on tärkeää, että perheet saavat matalan kynnyksen tukea ajoissa. Lapsiperheiden köyhyyden poistaminen ja yksinhuoltajien aseman parantaminen on tulevan hallituksen tehtävä.

Yhteiskunnan on tuettava kansalaisten hyvinvointia erityisesti ennaltaehkäisevin keinoin. Liikkumisen lisääminen tulisi ottaa kansalliseksi tavoitteeksi kaikille ikäluokille. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi saada ainakin yksi mieluisa harrastus ja mielellään niin, että harrastus olisi osana koulupäivää.

Close Comments