Helsinki vakinaistaa pienten koululaisten maksuttoman aamupäivätoiminnan

Ajatus pienten koululaisten aamupäivätoiminnasta lähti liikkeelle keskustelusta helsinkiläisten yksinhuoltajien kanssa. Kävi ilmi, että monelle vuorotyötä tekevälle yksinhuoltajalle työssä käyminen olisi hyvin hankalaa, mikäli 1. tai 2. luokkalainen lapsi pitäisi jättää yksin kotiin varhain aamulla. Kaikki pienet koululaiset eivät vielä selviä yksin kotona, ja mikäli perheellä ei ole tukiverkostoa, jää lapsen hoitaminen ennen koulun alkamista vanhemman vastuulle. Jos perheen taloudellinen tilanne ei salli hoitajan palkkaamista aamuihin, vaikuttaa se automaattisesti työnteon mahdollisuuksiin. Tilanne ei kosketa ainoastaan yksinhuoltajia, vaan hyvin monia perheitä, joissa vanhemmat aloittavat työnteon paljon ennen lasten koulupäivän alkua.

Selvitin koulujen aamupäivätoiminnan järjestämistä syksyllä 2016 ja vastaukseksi sain, ettei sitä tarjota ollenkaan kaupungin omissa kouluissa. Budjetin lähetekeskustelussa 3.2.2016 esitin huoleni lapsiperheiden kotipalvelun tilanteesta ja samassa yhteydessä toivoin budjettiin rahoitusta aamupäivätoiminnan kokeilulle. Vihreät saivat tämän tavoitteen budjettineuvotteluissa läpi ja aamupäivätoiminta päätettiin pilotoida lukuvuonna 2017-2018. Kokeilun aikana lasten huoltajille teetettiin laaja kysely aamupäivätoiminnan hyödyllisyydestä ja siihen osallistumisesta.

Kokemukset aamupäivätoiminnasta ovat olleet hyviä: 15 % Helsingin pikkukoululaisista on osallistunut aamupäivätoimintaan ja palvelu on koettu erittäin hyödylliseksi. Kokeilun aikana todettiin, että vuosittainen kustannus jää noin 0,3 miljoonaan euroon eli varsin maltilliseksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli aamupäivätoiminnan jatkoa kokouksessaan 29.5.2018 ja päätti vakinaistaa toiminnan osaksi lapsen toiminnallisen koulupäivän kokonaisuutta. Lapsivaikutuksia arvioitiin seuraavasti: ”Aamupäivätoiminta vähentää lasten yksinoloa aamuisin sekä lisää lasten turvallisuuden tunnetta. Toimintaan osallistuminen mahdollistaa yhteisleikin ja rakentaa kaverisuhteita ja myönteisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Lapsille järjestetty aamupäivätoiminta tukee omalta osaltaan perheiden arjen ja työelämän yhteensovittamista.”

Tämä päätös on hieno ja tukee erinomaisesti Vihreiden tavoitteita helpottaa helsinkiläisten lapsiperheiden arkea ja edistää lasten hyvinvointia. Vihreät pitävät myös palvelun maksuttomuutta merkittävänä ja tasa-arvoa lisäävänä tekijänä.

Johanna Sydänmaa

Kaupunginvaltuutettu, vihreät

Close Comments