Helsinki palauttaa omaishoidon tuen kriteerit, uudistus valmisteltava oikeudenmukaisemmin

Sosiaali- ja terveyslautakunta kehottaa Helsinkiä myöntämään omaishoidon tukea tilapäisesti vanhoilla perusteilla, kunnes uudet, oikeudenmukaisemmat kriteerit on valmisteltu. Lautakunta käsitteli omaishoidon tuen kriteereitä ja tukeen aiemmin tänä vuonna tehtyjä muutoksia tänään kokouksessaan. Myös alkuvuodesta tehdyt monilta tukea heikentävät päätökset on käyty läpi.

”Me haluamme parantaa omaishoitajien tukea, emme heikentää sitä. Lautakunnalle esitetyt muutokset ovat oikeansuuntaisia, mutta niistä ei selviä, miten muutokset vaikuttavat tuen saajien määrään. Siksi palautimme vanhat kriteerit voimaan väliaikaisesti. Nyt on valmisteltava uudet kriteerit huolellisesti, omaisjärjestöjä kuullen”, linjaa lautakunnan jäsen Laura Nordström.

Sosiaali- ja terveysvirasto uudisti omaishoidon tuen kriteerit vuoden vaihteessa. Uudistuksen on kritisoitu heikentävän omaishoitajien tukea Helsingissä ja muutokset ovat synnyttäneet laajaa kritiikkiä omaishoitajaperheiden keskuudessa. Tästä syystä Vihreät ovat jo aiemmin vaatineet, että Helsingin omaishoidontuen kiristykset peruttava ja kriteerit valmisteltava uudelleen. Maaliskuussa sosiaali- ja terveyslautakunta ohjeistikin sosiaali- ja terveysvirastoa keskeyttämään omaishoidon tuen tarkistukset, jotka heikensivät etenkin monien alle 18-vuotiasta hoitavien omaishoitajien tukea. Selvityksen mukaan uusien kriteerien perusteella omaishoidontuki olisi heikentynyt tai jopa katkeaisi todella suurella osalla, jopa puolella lapsiperheistä.

“Vammaisjärjestöjä ja omaisia on tärkeää kuulla kriteerejä uusittaessa. Olen kuullut koko alkuvuoden omaishoitajien huolia ja siksi nyt on tärkeää saada konkreettinen hengähdystauko. Kannatamme uudistamista, mutta sitä ei voi tehdä näin nopealla varoitusajalla.” korostaa esityksen tehnyt sosiaali – ja terveyslautakunnan jäsen Tuomas Tuure.

Helsinki on vuoden 2017 budjetissaan lisännyt yli 8 miljoonaa euroa lisää omaishoidon parantamiseen. Siinä yhteydessä ei poliitikoille kerrottu, että osa lakisääteisten vapaiden kustannuksista katetaan muista omaishoitajien tuista leikkaamalla. Omaishoitajille muutoksia on perusteltu omaishoidon lain muuttumisella 1.7.2016. Laki toi kaikille omaishoitajille oikeuden vähintään kahteen vapaapäivään kuukaudessa.

”Vihreät eivät hyväksy, että uusien lain takaamien vapaapäivien luomien lisäkustannusten varjolla omaishoidon tukea on oltu leikkaamassa. Lakimuutoksen tavoitteena oli parantaa tärkeää työtä tekevien omaishoitajien asemaa ja jaksamista. Helsingissä lähdettiin toteuttamaan säästöjä, erityisesti alle 18-vuotiaiden lasten omaishoidossa. On hyvä, että se korjataan. Samalla on kuitenkin totta, että kriteereitä ei ole aikoihin päivitetty, joten ne on syytä tarkistaa”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen, sosiaali- ja terveystoimen tuleva apulaispormestari Sanna Vesikansa.

Lisätietoja:
Sanna Vesikansa, puh.  040 745 9586
Tuomas Tuure, puh. 045 7732 4101
Laura Nordström, puh. 050 367 6671

 

Close Comments