Helsingin Vihreiden ensimmäiset luottamuspaikkavalinnat 2012

Helsingin vihreiden uusi valtuustoryhmä on tehnyt luottamuspaikkavalintoja nyt kahdessa kokouksessaan. Vihreillä on Helsingissä puheenjohtajuudet kaupunginhallituksen konsernijaostossa, opetuslautakunnassa, varhaiskasvatuslautakunnassa, kulttuurilautakunnassa ja asuntolautakunnassa. Varapuheenjohtajuudet vihreillä on kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kiinteistölautakunnassa, ympäristölautakunnassa, rakennuslautakunnassa sekä pelastuslautakunnassa.

Vihreä valtuustoryhmä on tähän mennessä päättänyt seuraavista puheenjohtajuuksista ja varapuheenjohtajuuksista:

– kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: Mari Puoskari
– vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja: Emma Kari
– opetuslautakunnan puheenjohtaja: Outi Alanko-Kahiluoto
– varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja: Sanna Vesikansa
– kulttuurilautakunnan puheenjohtaja: Johanna Sumuvuori
– kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja: Osmo Soininvaara
– kiinteistölautakunnan varapuheenjohtaja: Jasmin Hamid
– ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja: Leo Stranius
– 1. SOTE-jaoston puheenjohtaja: Sirkku Ingervo
– Eläintarhan johtokunnan puheenjohtaja: Sanna Hellström
– Kaupunginmuseon johtokunnan puheenjohtaja: Ville Ylikahri
– HKL:n johtokunnan puheenjohtaja: Otso Kivekäs
– Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtaja: Leo Stranius
– Asuntotuotantotoimikunnan puheenjohtaja: Jessica Karhu

Helsingin Vihreiden luottamuspaikkavalinnat ovat jäsenyyksien ja varajäsenyyksien osalta vielä pitkälti kesken. Vihreä valtuustoryhmä nimeää henkilöt lopuille Helsingin sisäisille luottamuspaikoille seuraavassa kokouksessaan ma 17.12.

Lisätietoja:
Outi Silfverberg, toiminnanjohtaja, 040 754 3313
Hannu Oskala, puheenjohtaja, 044 530 4712

Close Comments