Helsingin Vihreiden vaaliohjelma selkokielellä


 

Millaisen maailman jätämme lapsillemme?
Meillä on mahdollisuus valita.

 

Tasa-arvo kuuluu kaikille

Tasa-arvo on meille Helsingin Vihreille tärkeä asia. Ketään ei saa syrjiä.

Naiset ja miehet eivät vieläkään ole täysin tasa-arvoisia.
Mielestämme naisten ja miesten täytyy saada samasta työstä saman verran palkkaa.

Perheitä on tuettava entistä enemmän.
Kaikilla pitää olla mahdollisuus kasvaa turvallisessa perheessä.

Kaikki perheet eivät ole ydinperheitä, jossa on isä, äiti ja lapset.
Haluamme edistää erilaisten perheiden tasa-arvoa.

 

Maahanmuuttajien kotoutuminen on tärkeää

Maahanmuuttajat ovat tervetulleita Suomeen.
Suomesta saa etsiä työtä, turvallisuutta ja parempaa elämää.

 

Maahanmuuttajien kotoutuminen on erittäin tärkeää.
Maahanmuuttajilla pitää olla mahdollisuus opiskella suomea,
löytää työpaikka ja osallistua päätöksentekoon.

 

Oikeus hyvään koulutukseen ja terveydenhoitoon

Koulutuksen pitää olla ilmaista.
Suomen täytyy panostaa tulevaisuudessakin koulutukseen.

Terveydenhuollon tehtävä on tarttua ajoissa ihmisten ongelmiin ja ehkäistä niitä.

Vanhuksia on kohdeltava hyvin myös laitoksissa.
Vanhuksille pitää tarjota monenlaisia tapoja asua ja elää.

Haluamme Suomeen perustulon.
Perustulo on rahasumma, joka maksetaan kaikille kansalaisille.
Se antaa kaikille perusturvan elämään.

Perustulo selkeyttää nykyistä tukijärjestelmää.
Se kannustaa opiskelemaan ja yrittämään.

 

Vihreä talous säästää ympäristöä

Suomen taloutta on kehitettävä niin,
että se ei vahingoita ympäristöä.

Ne, jotka saastuttavat, maksavat myös veroa.
Se tarkoittaa esimerkiksi ruuhkamaksuja ja polttoaineveroja.

Meidän mielestämme suomalaisten pitäisi kuluttaa
enemmän palveluja, esimerkiksi kulttuuria.

Vihreä talous rohkaisee kehittämään teknologiaa,
joka säästää luontoa.

 

Tehokasta ympäristönsuojelua

Haluamme, että Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonepäästöjään.
Suomeen tarvitaan ilmastolaki.

Itämerta pitää suojella yhä tehokkaammin.
Uusia ydinvoimaloita ei tarvita.

Me Helsingin Vihreät haluamme, että joukkoliikennettä kehitetään.
Sen pitää olla hyvä vaihtoehto autoilulle.

Kaupunkien pitää olla sellaisia, että niissä voi kävellä ja pyöräillä vaivattomasti.
Tarvitsemme Suomeen lisää nopeita junayhteyksiä.

 

Vahva pääkaupunkiseutu

Helsinki, Espoo ja Vantaa täytyy yhdistää yhdeksi kaupungiksi.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä pitää tukea ja kehittää.

Pisara-rata sekä Helsingin ja Tallinnan välinen rautatietunneli ovat
tulevaisuuden tärkeitä rakennusprojekteja.

 

Vastuullista kansainvälistä toimintaa

Haluamme avoimemman Euroopan unionin.
EU:n ei pidä aloittaa sotilaallisia operaatioita.

Unionin täytyy keskittyä rauhanturvaamiseen.
NATO-jäsenyys on Suomelle tarpeeton.

Suomen on edistettävä ihmisoikeuksia,
reilua kansainvälistä kauppaa ja ilmastonmuutoksen torjumista.

Kehitysapua täytyy maksaa 0,7 % bruttokansantulosta.

 

Hyvinvoiva Helsinki oikeudenmukaisessa maailmassa!

Selkokielisen version on kirjoittanut Saila Keskiaho.

Syyskokouksen hyväksymään Helsingin Vihreiden vaaliohjelmaan pääset tästä linkistä

Close Comments