Helsingin Vihreät ry. hakee POLIITTISEN SIHTEERIN / VT. TOIMINNANJOHTAJAN SIJAISTA

Helsingin Vihreät ry. hakee POLIITTISTA SIHTEERIÄ (/ VT. TOIMINNANJOHTAJAA) määräaikaiseen työsuhteeseen äitiysloma- ja vanhempainvapaan sijaiseksi ajalle 1.8.2016 – 12.4.2017.
Helsingin Vihreät ry on Vihreän liiton piirijärjestö, johon kuuluu 12 jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöistä 8 on kaupunginosayhdistyksiä ja neljä koko Helsingin kattavia järjestöjä. Jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä noin 2000 henkilöjäsentä. Vihreillä on Helsingissä viisi kansanedustajaa ja 19 kaupunginvaltuutettua.
Työ jakautuu kahteen osa-alueeseen. Helsingin vihreän valtuustoryhmän poliittisen sihteerin tehtäviin kuuluu kaupunginvaltuustoryhmän ja kaupunginhallitusryhmän asioiden valmistelua sekä vihreiden luottamushenkilöiden avustamista ja neuvontaa, sekä viestinnän suunnittelua ja toteutusta.

Tehtävä sisältää lisäksi Helsingin Vihreät ry:n toiminnanjohtajan tehtävät 31.12.2016 asti. Toiminnanjohtaja vastaa järjestön yleisestä toiminnasta ja taloudesta sekä piiriyhdistyksen toimiston esimiestehtävistä. Lisäksi työhön kuuluu tiedotustehtäviä, tapahtumajärjestelyitä sekä työryhmien toiminnan tukemista. Toiminnanjohtaja toimii esihenkilönä yhdelle työntekijälle. Ajalla 1.1.2017-12.4.2017 työsuhde jatkuu muuttuneella toimenkuvalla, joka keskittyy poliittisen sihteerin tehtäviin, huhtikuun kuntavaalien valmisteluun ja vaalikampanjointiin osallistumiseen.
Tehtävään valittavalta toivotaan korkeakoulututkintoa, kokemusta poliittisesta valmistelusta, järjestötoiminnasta ja vaalikampanjoinnista sekä hyviä viestintätaitoja, yhteistyökykyä ja kykyjä itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävän hoito edellyttää erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, ruotsin ja englannin kielen taito lasketaan eduksi. Eduksi katsotaan myös kokemus esihenkilönä toimimisesta ja talouden suunnittelusta.
Tehtävä on kokoaikainen 37,5 tuntia viikossa. Työtehtäviä on säännöllisesti myös iltaisin ja satunnaisesti viikonloppuisin. Tehtävästä maksettava palkka on 2700 € /kk.
Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen hevi@vihreat.fi 15.5.2016 klo 23.59 mennessä. Haastattelut pyritään järjestämään viikoilla 21-22.
Lisätietoja antavat:
poliittinen sihteeri / vt. toiminnanjohtaja Julianna Kentala (arkisin klo 9-16, paitsi 4.-6.5., puh. 040 754 3313)
puheenjohtaja Maria Halonen (arkisin klo 16 jälkeen, puh. 045 346 6050)
Lisätietoja Helsingin Vihreiden toiminnasta: http://www.helsinginvihreat.fi/
Close Comments