Helsingin varhaiskasvatuslautakunta vastustaa hallituksen kohtuuttomia korotuksia päivähoitomaksuihin

emma_päivähoito

Helsingin varhaiskasvatuslautakunta vastustaa opetusministeriön ehdottamia kohtuuttomia korotuksia päivähoidon enimmäismaksuihin. Jos hallituksen esitys toteutuu, enimmäismaksu nousee elokuun alusta 290 eurosta 354 euroon kuukaudessa. Varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja, Vihreiden kansanedustaja Emma Kari toivoo hallituksen vielä muuttavan esitystään.

”On nurinkurista, että samaan aikaan kun opetusministeri on vienyt läpi historiallisen varhaiskasvatuksen heikentämispaketin, suomalaisten perheiden odotetaan maksavan päivähoidosta entistä enemmän. Samaan aikaan kun varhaiskasvatuksen laatu ryhmäkokojen kasvattamisen seurauksena heikkenee, hinta nousee”, Kari ihmettelee.

Varhaiskasvatuslautakunta vaatii lausunnossaan, että maksujärejestelmää kehitettäisiin nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Ministeriön tulisi ottaa käyttöön uusi ylin maksuluokka, jolloin mahdolliset maksujen korotuksen kohdistuvat vain niihin perheisiin, joilla on oikeasti varaa maksaa. Kunnille pitäisi vähintään sallia ylimmän maksuluokan käyttöönotto omatoimisesti.

”Nykyisin ylimpään maksuluokkaan kuuluu Helsingissä lähes joka neljäs perhe. Olen saanut valtavasti viestejä hätääntyneiltä vanhemmilta, joiden tulot ylittävät rimaa hipoen ylimmän maksuluokan alarajan. Nämä eivät ole rikkaita perheitä. On selvää, että ylimmän maksuluokan tuloraja olisi esitetyn korotuksen jälkeenkin liian alhainen”, Kari huomauttaa.

Helsinki on vastustanut kaikkia hallituksen esittämiä varhaiskasvatuksen heikennyksiä. Helsingissä on jo aiemmin päätetty, ettei lasten ryhmäkokoja kasvateta eikä lasten tasa-arvoista varhaiskasvastusoikeutta rajoiteta. Kaikissa kunnissa tämä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista.

”Helsinki voi tietenkin jälleen omalla päätöksellään säilyttää helsinkiläisten päivähoitomaksut kohtuullisina. Meillä on silti syytä olla huolissaan lasten palveluiden eriarvoistumisesta eri kuntien välillä. Hallitus on toimillaan lisäämässä lapsiperheiden köyhyyttä ja heikentämässä lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia menestyä elämässä. Tämä ei ole oikein”, Kari toteaa.


Lisätietoja:
Emma Kari, kansanedustaja, varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja
puh. 044 300 6801

 

Close Comments