Hannu Oskala: Useita vihreitä tavoitteita läpi uudessa asunto-ohjelmassa

Hannu Oskala1

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli tänään uutta asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteuttamisohjelmaa, joka ohjaa asumisen pitkäjänteistä suunnittelua Helsingissä. Helsinkiläisten asumismenojen kohtuullistaminen on ollut vihreille pitkäaikainen tavoite.

Tämä onnistuu parhaiten rakentamalla Helsinkiin lisää asuntoja: koteja tarvitaan lisää sekä pienille kotitalouksille että lapsiperheille.

“Kaikkien asuntomuotojen tuotantotavoite kasvaa. Helsinkiin rakennetaan enemmän niin ARA-vuokra-asuntoja, opiskelija-asuntoja, nuoriso-asuntoja, välimallia kuin vapaarahoitteisia vuokra- ja omistusasuntojakin”, sanoo Vihreiden ryhmäpuheen pitävä kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala.

Ohjelmassa Vihreitä ilahduttaa erityisesti se, että ohjelmassa pysäköintipaikkojen rakentamiseen saadaan joustoa ja väljyyttä. Kireästä parkkinormista luopuminen kohtuullistaa omalta osaltaan asumisen hintaa: jos parkkipaikkoja rakennetaan liikaa, niiden kustannuksen maksaa suoraan joko kaupunki tai asuntojen ostaja – oli asukkailla autoa tai ei.

“Pysäköintipaikan ja asunnon hinta tulee aidosti erottaa toisistaan. Tämä ei onnistu nykyisellä järjestelmällä, jossa parkkipaikkoja velvoitetaan rakentamaan myös kantakaupunkiin kuin eläisimme Espoossa. Uutta Kruunuhakaa ei nykyisellä parkkinormilla voisi edes suunnitella”, Oskala huomauttaa. Uuden AM-ohjelman linjaukset mahdollistavat mm. parkkipaikkojen vaiheittaisen toteuttamisen, joka laskee suoraan myös rakentamisen hintaa.

Uusi asunto-ohjelma tähtää myös ryhmärakennuttamisen helpottamiseen. Erityisen ilolla Vihreä ryhmä tervehtii selvitystä toimintamallista, jossa kaupunki takaisi ryhmärakennuttamiskohteiden lainat siihen asti, kunnes rakennus kelpuutetaan vakuudeksi. Ryhmärakennuttaminen tarjoaa paitsi kohtuuhintaisia vaihtoehtoja, myös mahdollisuuden tuoda markkinoille lisää kilpailua. Kohtuuhintaiselle asumiselle mietitään toimivimpia ja tarkoituksenmukaisimpia ratkaisuja.

“Tämä voi tarkoittaa nykymuotoisen Hitasin jatkumista. Mutta se voi tarkoittaa myös jotain muuta, joka toteuttaa näitä tavoitteita. Vihreälle valtuustoryhmälle tärkeintä on tavoite, kohtuuhintainen asuminen Helsingissä, ei se millä nimellä toimenpide tunnetaan.”, Oskala painottaa.

Kotien hinnan lisäksi ohjelmassa kiinnitetään huomiota niiden ekologisuuteen. Vihreät painottavat, että asuntotuotantotavoitetta voidaan nostaa kaupungin viheralueita vaarantamatta. Vihreiden mielestä on myös hyvä, että ohjelmassa selvitetään, miten kaupunki voisi vaatia suurten kerrostalokohteiden elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskemisen ja julkaisun.

“Jos haluamme saavuttaa pitkän aikavälin ilmastotavoitteemme, energiatehokkuutta ei pidä ymmärtää vain tiukemmiksi normeiksi”, Oskala sanoo.

Lisätietoja:
Hannu Oskala, puh.  044 530 4712

 

Close Comments