Hallituksen perheenyhdistämislinjaukset erottavat perheitä ja hyödyttävät salakuljettajia

perheenyhdistaminen

Sisäministeriössä on ministeri Orpon alaisuudessa on tehty uusi esitys laista perheenyhdistämiseksi. Uutta esityksessä on se, että perheenyhdistämisen toimeentuloehtoa laajennetaan koskemaan kansainvälistä suojelua saavia sekä Suomen kansalaisia. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli lakiesitystä tänään.

Kovan toimeentuloehdon käyttööntotto tekee pääsyn turvaan lähes mahdottomaksi monille pakolaisille. Vaadittu ansiotaso on niin korkea, että harva suomalainenkaan yltää siihen. Kovin isku osuu heihin, jotka ovat kriisien jaloissa kaikista heikoimmilla: monille naisille ja lapsille hengenvaarallinen matka yli Välimeren on mahdottomuus. Tekemällä perheiden pääsemisestä toistensa luokse mahdotonta hallitus estää juuri naisia ja lapsia pääsemästä turvaan.

Oikeus perhe-elämään on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. YK:n lapsen oikeuksien sopimus sekä Suomen ulkomaalaislaki velvoittavat ottamaan kaikessa päätöksenteossa huomioon lapsen edun. Lapsen etu on kuitenkin unohtunut hallitukselta: luonnoksessa kovasta toimeentuloedellytyksestä ei kuitenkaan poikettaisi edes silloin, kun perheenkokoajana on maahan yksin tullut alaikäinen lapsi. Nykylain mukaan Suomessa elävän pakolaislapsen on oltava alle 18-vuotias vielä silloin, kun päätös tehdään. Perheenyhdistäminen kestää vuosia, joten 15–16-vuotiaina saapuvilla lapsilla ei ole nykyisinkään mitään mahdollisuuksia saada perhettään Suomeen. Viiden viime vuoden aikana vain 17 huoltajaa on saanut oleskeluluvan Suomeen. Hallitus on vaikeuttamassa perheiden pääsyä lastensa luo entisestään.

Keskustelussa unohtuu usein, että suomalainen perheenyhdistämiskäytäntö on jo nyt äärimmäisen tiukka ja vaikea. Perheenyhdistämistä ei voi hakea Suomesta käsin perheenjäsentensä puolesta, vaan vuonna 2012 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä perheenjäsenet joutuvat matkustamaan lähimpään Suomen lähetystöön, usein toiseen maahan. Matka on monelle mahdoton sen vaarallisuuden, pitkien etäisyyksien ja korkeiden kustannusten vuoksi. Jokaisen perheenjäsenen on oltava mukana matkalla, ja jokaisella on oltava oleskelulupa siihen maahan, jossa hakemus jätetään. Hakemuksen jättämisen jälkeen seuraa pitkä odottelu ja mahdolliset DNA-testit. Prosessin hitaus on monelle perheelle kohtalokasta: usein perhesiteen tulkitaan katkenneen pitkän erillään oleskelun aikana vapaaehtoisesti, jolloin perheenyhdistämishakemus hylätään.

Hallituksen esityksen mukaan uudistuksen tavoitteena on kannustaa kotoutumiseen. Perheenyhdistämisen rajoittaminen on kuitenkin jyrkässä ristiriidassa kotoutumisen kanssa. On huvittavaa, että työ- ja elinkeinoministeriön samaan aikaan valmistelemassa valtion kotouttamisohjelmassa jopa perheenyhdistämisen nykytilaa pidetään kotoutumista hidastavana. Kotiutumista tukee se, että perhe voi asua yhdessä. Uuden elämän rakentaminen ja uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen on mahdotonta, jos huoli muualle jääneestä perheestä on kova. Perhe on tärkeä tukiverkko, joka myös ehkäisee sosiaalisia ongelmia ja radikalisoitumista.

Lakihanketta ollaan edistetty niin kiireellä, että jopa huolellinen valmistelu on unohtunut. Edellisten kiristysten vaikutuksia ei ole selvitetty, ja hallituksen esityksessä on virheellisiä tilastoja: vertailtaessa vuoden 2012 kiristysten vaikutuksia useat myönteiset päätökset koskevat ennen vuoden noita kiristyksiä vireille laitettuja hakemuksia. Niiden perusteella kuitenkin tulkitaan, ettei perheenyhdistäminen ole vielä riittävän vaikeaa.

Hallitus tavoittelee työperäistä ja hallittua maahanmuuttoa. Työperäiset maahanmuuttajat eivät valitse Suomea, mikäli heillä ei ole mahdollisuutta muuttaa maahan perheensä kanssa.  Perheenyhdistäminen, jos mikä, on hallittua maahanmuuttoa: prosessin aikana tarkastetaan huolellisesti henkilön taustat ja perheside, ja perheenjäsenet saapuvat Suomeen laillisesti ja turvallisia reittejä. Jos perheenyhdistämisestä tehdään mahdotonta, yhä useampi joutuu turvautumaan salakuljettajien apuun. Perheenyhdistämisen tekeminen useille perheille mahdottomaksi ei tee maahanmuutosta hallitumpaa – päinvastoin.

VesikansaSannaVIHR_Helsinki

Sanna Vesikansa
Kaupunginhallituksen jäsen

Close Comments