Hallituksen malli lisää hallintoa, terveyseroja ja kustannuksia – Helsinki käsitteli valinnanvapauslausuntoa

Helsingin Vihreät kuntapäättäjät ovat huolissaan hallituksen kaavailuista sote-palveluiden valinnanvapausmalliksi. Periaatteena Vihreistä on tervetullutta, että ihmisillä on mahdollisuuksia vaikuttaa ja valita palveluitaan. Hallituksen malli kuitenkin lisää sekä kustannuksia että hyvinvointi- ja terveyseroja. Helsingin kaupunginhallitus käsitteli tänään Helsingin lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.

”Pidämme hyvänä, että ihmisellä itsellään olisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia valita itselleen sopivia palveluita. Hallituksen valmistelema valinnanvapausmalli ei kuitenkaan kavenna ihmisryhmien ja eri alueiden välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja eikä paranna palveluiden yhdenvertaista saatavuutta”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Sanna Vesikansa.

Vihreät ovat huolissaan siitä, miten vähän uudistuksessa on huomioitu heikompiosaisia, jotka tarvitsevat laajasti erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Pirstaleinen palveluiden tuotantokokonaisuus vaikeuttaa heidän asemaansa ja tekee asianmukaisen palveluohjauksen toteuttamisen haastavaksi. Vihreät huomauttavat myös, että uudistuksella on mahdotonta saavuttaa sille kaavailtuja säästöjä. Kolmen miljardin säästöhaaveet olivat jo itsessään ylioptimistisia. Kun hallituksen esittämässä mallissa hallinto-, markkinointi- ja valvontamenot kasvavat maakuntarakenteen ja valinnanvapauslainsäädännön myötä nykyisestä, niin 3 miljardin kustannuskehityssäästötavoitteesta jäädään entistäkin enemmän.

”Hallituksen tavoite on ollut pitää kiinni tiukasta menokurista ja purkaa byrokratiaa. Valinnanvapausmallin vaikutukset ovat päinvastaiset. Tällä esityksellä sekä ylimääräistä hallintoa että kustannuksia kasvatetaan. Lisääntyvät markkinointi-, valvonta- ja hallintokustannukset ovat pois ihmisten hoidosta. Palveluntuottajien oikeudet näyttävät olevan paremmin turvattuja lakiluonnoksessa kuin kansalaisten oikeudet”, Vesikansa huomauttaa.

Myös hallituksen esittämä aikataulu on mahdoton, jotta uudistus voitaisiin toteuttaa hallitusti.

“Sote-palveluiden järjestäjäksi vaihtuvat maakunnat, joita ei vielä puolitoista vuotta ennen uudistuksen voimaan astumista ole olemassa. Valinnanvapauden osalta tulisi edetä huomattavasti hitaammin. Valinnanvapauslainsäädäntö tulisi valmistella omana erillisenä lainsäädäntöhankkeenaan, kun sote- ja maakuntarakennelaki on saatu valmiiksi ja täytäntöön, pidemmillä siirtymäajoilla nekin”, linjaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs.

Demokratian kannalta hallituksen malli on kyseenalainen. Maakuntavaltuuston mahdollisuudet ohjata sote-palveluiden kokonaisuutta jäävät varsin vähäisiksi. Maakunnilla pitäisi olla verotusoikeus, jotta rahat ja vastuu olisivat samoissa käsissä.  Hälyttävintä Vihreiden mielestä on kuitenkin se, miten vähän asiantuntijoiden palautetta ja kritiikkiä on mallissa huomioitu. Vaikutuksia on lakiluonnoksessa arvioitu hyvin, ja niiden perusteella on helppo havaita riskien vakavuus ja niiden realisoitumisen suuri todennäköisyys.

”Asiantuntijoiden huomiot ja kritiikki on otettava näin suuressa uudistuksessa vakavasti. Ideologisuudella ja yksisilmäisyydellä voidaan sote-uudistuksessa saada paljon tuhoa aikaan. Huolellisesti ja hallitusti toteutettu uudistus olisi kaikkien suomalaisten etu”, sanoo Veskansa.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee lausuntoa ylimääräisessä kokouksessaan 22.3.2017. Valtuustokäsittelyn jälkeen lausunto käsitellään vielä kaupunginhallituksessa ennen sen lähettämistä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lisätietoja:
Sanna Vesikansa, puh. 050 433 1382

 

Close Comments