Guggenheim-museon tontinvarauksen jatko ei merkitse sitoutumista hankkeeseen

Kiinteistölautakunta päätti jatkaa Guggenheim Helsingin Tukisäätiön tonttivarausta museon esiselvitystöitä varten kokouksessaan 25.2. Helsingin Vihreät julkisti omat kriteerinsä Guggenheim-museohankkeelle vuonna 2014.

– Tontinvaraus ei merkitse itse museohankkeeseen sitoutumista. Muodostamme lopullisen kantamme hankkeeseen vasta, kun tukisäätiö tekee siitä kaupungille konkreettisen esityksen rahoitusosuuksineen ja hallinnollisine ratkaisuineen, Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs toteaa.

Helsingin Vihreiden kriteereissä edellytetään muun muassa, että Helsingin osuus rahoituksesta saa olla investoinnit ja käyttökulut huomioiden korkeintaan puolet. Museon vuosittaisiin käyttömenoihin on kohdennettava rahat Helsingin kaupungin elinkeinorahoituksesta, ne eivät saa olla pois Helsingin nykyisiltä kulttuuritoimijoilta, kriteereissä vaaditaan. Museon lisenssi tulee Vihreiden mukaan kattaa kokonaisuudessaan yksityisellä rahoituksella.

Lisäksi museon hallintomallilla on varmistettava, että riskit arvioidun liikevaihdon toteutumisesta jakautuvat kaikkien museohankkeessa mukana olevien toimijoiden kesken, kriteereissä todetaan.

– Vihreät edellyttävät myös, että prosessin on oltava sataprosenttisen läpinäkyvä, alusta loppuun. Museon taloudelliset hyödyt Helsingille pitää voida osoittaa muutoinkin kuin säätiön omilla selvityksillä, toteaa Kivekäs.

Helsingin Vihreiden kanta Guggenheim Helsinki -museoon ja tontinvaraukseen (2.1.2014): http://www.helsinginvihreat.fi/vihreiden-guggenheim-kanta/

Lisätietoja:
Otso Kivekäs, Helsingin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 333 6338

 

Helsingin Vihreiden kanta Guggenheim Helsinki -museoon ja tontinvaraukseen (2.1.2014):

Vihreiden mielestä Guggenheim-museon mahdollinen perustaminen on perusteltava vahvasti myös elinkeinopoliittisena hankkeena, joten sen on kyettävä tarjoamaan positiivisia taloudellisia näkymiä. Taloudelliset hyödyt pitää voida osoittaa myös kaupungin itse tuottamalla selvityksellä.

Lisäksi vihreät edellyttävät, että prosessin on oltava sataprosenttisen läpinäkyvä, alusta loppuun. Helsinkiä on hyvä kehittää avoimesti keskustellen.

Tonttivaraus
– Vihreät korostavat, että tonttivaraus ei merkitse hankkeeseen sitoutumista.
– Helsingin kaupungin pitää teettää oma selvityksensä hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta ja Guggenheimin tuotto- ja kustannuslaskelmista.

Ennen hankepäätöstä
– Jos Guggenheim-hanke toteutetaan, se tulee toteuttaa osana laajempaa Helsinki kuvataidekaupunkina -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa Helsinkiä globaalisti merkittävänä kuvataidekaupunkina. Tämä edellyttää lisäpanostusta sekä kuvataiteen tekemiseen että sen esittämiseen. Helsingin taidemuseon toimintaedellytyksiä on parannettava hankkeen yhteydessä.
– Suunnitelmia taiteen ja designin suhteesta Guggenheim-museon näyttelytoiminnassa on täsmennettävä jo ennen kuin hankkeeseen ryhtymisestä päätetään.

Rahoitus:
– Rakennus saadaan mahdutettua tulevan 10 vuoden investointiraamiin vain luopumalla jostain isosta liikenneinvestoinnista, esimerkiksi Kehä I:n monitasoliittymästä, johon varattu kymmeniä miljoonia.
– Keskustakirjasto on rakennettava ennen Guggenheim-museon rakentamisen aloittamista.
– Museon vuosittaisiin käyttömenoihin kohdennetaan rahat Helsingin kaupungin elinkeinorahoituksesta, joten ne eivät ole pois nykyisiltä kulttuuritoimijoilta.
– Lisenssi katetaan kokonaisuudessaan yksityisellä rahoituksella.
– Helsingin osuus rahoituksesta on (investoinnit ja käyttökulut) korkeintaan puolet.

Hallintomalli:
– Guggenheim -museon hallinnossa on oltava mukana suomalaisen kulttuurielämän, kaupungin ja valtion edustajia.
– Hallintomallilla on varmistettava, että riskit arvioidun liikevaihdon toteutumisesta jakautuvat kaikkien toimijoiden kesken.

Close Comments