Kontaktuppgifter och förvaltningen

De Gröna i Helsingfors
Fredriksgatan 33 A, 2. vån.
00120 Helsingfors

Verksamhetsledare

Anna Hyödynmaa
tfn. 040 754 3313
anna.hyodynmaa[at]degrona.fi

– allmänn förvaltning
– fullmäktigegruppens ärenden
– förtroendeposter
– kretsstyrelsens sekreterare

Ordförande

Ordförande
Sami Halme
sami.halme[at]degrona.fi

 

 

Close Comments